Je bekijkt nu Contextopgaven oefenen met Nieuwsrekenen

Contextopgaven oefenen met Nieuwsrekenen

In mijn groep merk ik dat de meeste kinderen wel kale sommen kunnen oplossen, maar dat verhaaltjessommen als lastig wordt ervaren. Ze moeten de tekst en de bijbehorende rekenvraag lezen en begrijpen, ze moeten in de tekst zoeken naar informatie die hen kan helpen bij het vinden van de oplossing en vervolgens de rekenvraag beantwoorden en controleren. Je kunt dit met de kinderen oefenen door Nieuwsrekenen te gebruiken. Nieuwsrekenen is een leuke aanvulling op de rekenmethode die wekelijks contextopgaven aan de hand van het Nieuwsbegriponderwerp aanbiedt.

Deze blog is geschreven in samenwerking met CED-Groep. 

Nieuwsrekenen
Nieuwsrekenen is rekenen met het nieuws van de dag. Het programma biedt wekelijks drie opgaven aan met steeds nieuwe actuele contexten, zoals Dafne Schippers wereldkampioen, vluchtelingen in Europa en het Vincent van Goghjaar. Het gaat om opgaven waarbij kinderen oefenen om de technische rekenvaardigheden die zij in de rekenlessen geleerd hebben, toe te passen.

Oplossen van contextopgaven
Met Nieuwsrekenen kunnen leerlingen oefenen waar het bij het rekenen eigenlijk om gaat: het oplossen van realistische rekenproblemen. Bij het oplossen van realistische rekenproblemen (contextopgaven) zijn verschillende aspecten van belang. Allereerst het technisch kunnen lezen van de context en de rekenvraag. Vervolgens het aandachtig lezen, bestuderen en begrijpen van de context. Leerlingen moeten immers de context goed begrijpen: ‘Waar gaat het over?’, ‘Wat weet ik er al van vanuit Nieuwsbegrip of mijn eigen voorkennis?’ En leerlingen moeten de vraag goed begrijpen.

Ook moeten leerlingen in de context en de vraag het rekenprobleem herkennen. Dit is het zogenaamde mathematiseren. En tot slot volgt natuurlijk het feitelijke rekenwerk. Het gebrek aan rekenvaardigheid kan immers ook een belemmering zijn bij het oplossen van een contextopgave.

Stappenplan en digibordtool
Nieuwsrekenen leert de kinderen om met een vaste aanpak tot een oplossing van de contextopgaven te komen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een stappenplan dat houvast geeft. Voor de leerkracht is er een handige digibordtool die het mogelijk maakt om het onderwerp te introduceren, de context te verduidelijken, moeilijke woorden en rekenbegrippen te arceren, een eventuele tabel uit te leggen of een kladblaadje te gebruiken.

Nieuwsrekenen in de klas
Nieuwsrekenen is geschikt voor leerlingen van groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs en de onderbouw van het VO. Dat kunnen leerlingen in het reguliere onderwijs zijn, maar ook leerlingen in het sbo en so. Nieuwsrekenen biedt voor de laagste drie niveaus elke week aanwijzingen voor zwakke rekenaars. Het bestaat uit een handleiding waarin stap voor stap uitgelegd wordt hoe de leerkracht deze zwakke leerlingen kan ondersteunen bij het maken van de opgaven. Hierbij is het modellen heel belangrijk

Nieuwsrekenen is geen complete methode voor het rekenonderwijs. Het is een geschikte aanvulling die je op verschillende manieren kunt inzetten:

  • Gebruik Nieuwsrekenen als extra oefening naast de methode. Je kunt er uiteraard voor kiezen  om de lessen helemaal aan te bieden, maar je kunt ook een keuze maken uit de drie contexten. Bijvoorbeeld op grond van de inhoud of op basis van de rekenvaardigheden waarop de opgaven betrekking hebben.
  • Gebruik Nieuwsrekenen als materiaal voor zelfstandig werken in de weektaak of zet het in als klaarwerk. Kijk dan wel goed naar de inhoud van de opdrachten. Het is wel van belang dat de leerlingen met weinig instructie de opgaven kunnen maken, anders ben je er alsnog erg druk mee. Desnoods kun je de kinderen een niveau lager aanbieden.
  • Zet Nieuwsrekenen in als verdiepingsmateriaal voor sterke rekenaars. Geef deze kinderen de kans om de reguliere lesstof te versnellen en laat ze de tijd die overblijft nuttig besteden. Op die manier blijft er ook voor deze leerlingen voldoende uitdaging in het rekenen.

Enthousiast?
Ik vind het een hele fijne manier om de kinderen kennis te laten maken met contextsommen en te leren hoe ze deze kunnen oplossen. Voor groep 4 zijn de opgaven nog best lastig, vooral omdat het begrijpend lezen een grote rol speelt. Het helpt de kinderen door de som voor te lezen en veel te modellen of samen te doen. In groep 4 kun je zo de stappen op de juiste manier aanleren. Hier zullen ze in de hogere groepen veel baat bij hebben.

Wil je meer informatie over Nieuwsrekenen of zou je het weleens in de klas willen uitproberen? Je kunt een gratis proeflicentie voor twee maanden aanvragen. Zo kun je zelf ervaren of jouw groep er baat bij heeft.

 

Linda Willemsen

Linda Willemsen is het gezicht achter klasvanjuflinda.nl en zet zich in voor spelenderwijs ontdekken en leren. Daarnaast houdt ze zich bezig met auteurswerk en zorgt sinds oktober 2018 met veel liefde voor haar babydochter.

Geef een reactie