Je bekijkt nu Hebben jongens een achterstand ten opzichte van meisjes?

Hebben jongens een achterstand ten opzichte van meisjes?

Er is ontzettend veel onderzoek (binnen- en buitenland) gedaan naar de verschillen tussen jongens en meisjes in het onderwijs. De Britse regering publiceerde in 2009 een document (Gender and Education -Mythbusters) voor leerkrachten met als doel om de huidige mythes over onderwijs en gender te identificeren en te weerleggen.

In Nederland publiceerde het Nijmeegse onderzoeksbureau ITS een onderzoek naar de onderwijsachterstand van jongens.

In deze blog deel ik aan de hand van het boek ‘Een klas vol jongens en meisjes‘ de feiten over het verschil tussen jongens en meisjes in het onderwijs. Hebben jongens een achterstand ten opzichte van meisjes?

Cognitieve competenties
Uit onderzoek blijkt dat er maar kleine verschillen tussen jongens en meisjes zichtbaar zijn. Jongens hebben vooral een voorsprong bij rekenen, wereldoriëntatie en Engels. Meisjes hebben een voorsprong bij taal en lezen.

Niet-cognitieve competenties
De verschillen zijn hier groter dan bij de cognitieve competenties. Uit onderzoek blijkt dat meisjes op sociaal gedrag en werkhouding een stuk beter scoren dan jongens. In groep 8 is dit verschil nog beter zichtbaar dan in groep 2.

Daarnaast blijkt dat jongens meer gericht zijn op competitie en meisjes meer sociaal gemotiveerd zijn. Ten slotte scoren meisjes beter op welbevinden en taakoriëntatie en jongens op zelfvertrouwen. Deze verschillen worden vooral op de middelbare school zichtbaar.

In deze blog deel ik de feiten over het verschil tussen jongens en meisjes in het onderwijs. Hebben jongens een achterstand ten opzichte van meisjes?

Schoolloopbaan
Het voortgezet onderwijs advies verschilt weinig tussen jongens en meisjes. Wel blijkt dat jongens vaker naar het (voortgezet) speciaal onderwijs worden verwezen.

Verder blijkt uit onderzoek dat jongens vaker iets ouder zijn als ze starten met het voorgezet onderwijs, ze uiteindelijk minder deel nemen aan de hogere niveaus (havo en vwo) en ze iets vaker de school zonder diploma verlaten. Ook doubleren jongens vaker dan meisjes.

Ook interessant: Documentaire ‘de echte jongensfilm’. 

Conclusie
Uit bovenstaande feiten blijkt dat er geen grote verschillen zijn op cognitieve competenties. Er bestaan wel aanzienlijke verschillen tussen jongens en meisjes bij de niet-cognitieve competenties.

De schoolloopbanen van jongens verlopen minder gunstig dan die van meisjes. Al deze onderzoeksresultaten zijn van toepassing voor verschillende sociaal-etnische groepen, zoals allochtone leerlingen met laag- of hoogopgeleide ouders en autochtone leerlingen met laag- of hoogopgeleide ouders.

Misschien vraag je je nu wel af. Komt dit misschien doordat er meer vrouwen dan mannen voor de klas staan? Hier heeft het ITS (in 2004) onderzoek naar gedaan. Uit dit onderzoek bleek dat het geslacht van de leerkracht geen effect heeft op prestaties, houdingen en gedrag van de leerlingen.

Wil je meer lezen over het verschil tussen jongens en meisjes? Het boek ‘Jongens en meisjes, zoek de verschillen‘ is dan echt een aanrader.

Hebben jongens een achterstand ten opzichte van meisjes?

Linda Willemsen

Linda Willemsen is het gezicht achter klasvanjuflinda.nl en zet zich in voor spelenderwijs ontdekken en leren. Daarnaast houdt ze zich bezig met auteurswerk en zorgt sinds oktober 2018 met veel liefde voor haar babydochter.

Geef een reactie