Het Boom LVS: het continu genormeerde volgsysteem

Als leerkracht herkennen we het ongetwijfeld allemaal. In de periode januari-februari en mei-juni lopen we vaak wat op onze tenen, omdat de Cito-toetsen afgenomen moeten worden.

Het vergt heel wat van onze organisatorische, kopieer- en nakijkvaardigheden, maar zorgt vooral voor toetsdruk bij de kinderen. Ze beginnen soms zuchtend en soms al vol frustratie aan de toets, omdat de stof te hoog gegrepen is. De periode erna staat voor de leerkracht in het teken van resultaten invoeren, analyseren en het onderwijsaanbod aanpassen. Wat hebben die leerlingen met een I- en een IV-score nu precies nodig? 

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag en om in kaart te brengen waar jouw leerlingen precies staan, heeft Boom uitgevers een nieuw leerlingvolgsysteem ontwikkeld: ‘Het Boom LVS’. 

Deze blog is geschreven in samenwerking met Boom Uitgevers Amsterdam. 

Het Boom-leerlingvolgsysteem
Boom uitgevers is ervan overtuigd dat leerkrachten en leerlingen betere toetsen verdienen. Ze hebben daarom een leerlingvolgsysteem ontwikkeld waar wij als leerkracht meer mee kunnen en dat beter aansluit bij de ontwikkeling van het individuele kind. 

Met het Boom LVS kun je de ontwikkeling van jouw leerlingen volgen op het gebied van taal en rekenen. Met de toetsen volg je de voortgang op rekenen-wiskunde, spelling en begrijpend lezen. Ook is het mogelijk om de technische vaardigheden hoofdrekenen en technisch lezen in kaart te brengen.


Het grote voordeel van dit leerlingvolgsysteem is dat scholen zelf kunnen bepalen op welk moment in het jaar ze de toetsen willen afnemen. De toetsen zijn namelijk continu genormeerd en methode-onafhankelijk. Het afnemen van alle toetsen op een vast moment in het jaar is dus niet meer nodig.

Als leerkracht neem je de toets af als je extra aandacht aan een onderdeel hebt besteed of wanneer je wil weten waar de gehele klas staat. Ook is het hierdoor mogelijk om de toetsen pas af te nemen wanneer jouw leerlingen eraan toe zijn. Het zelf bepalen van de toetsmomenten verminderd dus onze werkdruk en de frustratie bij de leerlingen.

Toetsmateriaal
De opgaven van het Boom LVS zijn een goede afspiegeling van de stof van het desbetreffende jaar. De vrij korte opgaven laten zien of de leerlingen het desbetreffende onderdeel beheersen of niet. De afname kost je als leerkracht weinig tijd, omdat de gehele toets binnen een uur afgenomen kan worden.

Bij het maken van de opgaven is er rekening gehouden met wat de toets in kaart moet brengen. Zo bevatten de rekentoetsen weinig taal. Je kunt er als leerkracht dus vanuit gaan dat de rekenvaardigheden van de leerlingen zijn gemeten en niet de taalvaardigheden. De spellingtoetsen bestaan uit dictees en meten de actieve spelling van de leerling.

Het hoofdrekenen en technisch lezen wordt in kaart gebracht door middel van automatiseringstoetsen.

Het volgen van de ontwikkeling
Na het afnemen van alle toetsen kunnen de ruwe scores ingevoerd worden in het digitale Boom testcentrum. De resultaten worden vervolgens weergegeven in de bekende niveauscores I-V en A-E. Daarnaast worden er ook DLE-scores, vaardigheidsscores en 90% betrouwbaarheidsintervallen weergegeven. Het voordeel hiervan is dat het met deze scores veel gemakkelijker is om de individuele groei van de leerling te volgen en toetsen met elkaar te vergelijken.

In het rapport worden de scores weergegeven in een tabel en op balken. Zo is direct zichtbaar waar de leerling zich op de doorgaande lijn bevindt. Ook kan je de scores gemakkelijk vergelijken met de hoeveelheid onderwijs dat de leerling heeft gekregen.

Verdiepend toetsen
Tot slot geeft de analyse een duidelijk overzicht op welk onderdeel van de toets de leerling uitvalt. Zo kan je het lesaanbod eenvoudig aanpassen op de behoeften van de leerlingen. Ook kan er een groepsanalyse worden gemaakt.

Boom uitgevers biedt daarnaast ook toetsen aan om eventuele taal- en rekenstoornissen in kaart te kunnen brengen:

 • Pi-dictee
 • Continu Benoemen en Woord Lezen (CBWL)
 • Tempotest Lezen (TTL)
 • Tempotest Automatiseren (TTA)
 • Nederlandse Dyslexie Screener (NDS) 

De pluspunten
Vergeleken met eerder ontworpen toetsen en leerlingvolgsystemen kent het Boom LVS een aantal pluspunten: 

 • Geen strak toetsregime meer, als school bepaal je zelf op welk moment in het jaar je toetst. 
 • Geen frustratie meer door het afnemen van toetsen die (nog) niet aansluiten bij de ontwikkeling van de leerling. 
 • De toetsresultaten kan je vergelijken met de verwachting die je van een leerling hebt en met de eerder gemaakte toetsen. 
 • Werken met ‘Het Boom LVS’ bespaart tijd en werkdruk. Je neemt de toetsen af wanneer je dit wil en ze duren niet langer dan een uur.
 • Met de beschikbare paralleltoetsen kan er twee keer per jaar getoetst worden.
 • Door middel van de verschillende scores en de duidelijke analyses weet je waar de leerlingen staan en waar je je onderwijs op moet richten. 
 • Het Boom LVS is te gebruiken in combinatie met alle eindtoetsen en ParnasSys en School OAS. 
 • ‘Het Boom LVS’ is goedgekeurd door de inspectie en is momenteel het enige alternatief voor het Cito LVS.
 • Betrokkenheid van de uitgevers bij de implementatie  Je krijgt een implementatieworkshop en de helpdesk staat op werkdagen paraat om je te helpen mocht je tegen problemen aanlopen.

Zijn jullie als school op zoek naar een leerlingvolgsysteem, waarbij je zelf kan bepalen wanneer in het jaar je de toetsen afneemt? Of ben jij als leerkracht op zoek naar rapporten waaruit je duidelijk kan afleiden waar de kinderen behoeften aan hebben?

Heb je geen zin meer om in de periode januari-februari en mei-juni lopen op je tenen te lopen en zie je jouw leerlingen liever zonder frustratie aan een toets beginnen? Dan is het Boom LVS waarschijnlijk iets voor jouw school!

Bezoek voor meer informatie de site van ‘Het Boom LVS‘ of vraag direct een informatiefolder aan. 

Joy van Veen

Joy van Veen werkt als leerkracht in groep 1/2 op een basisschool. Ze heeft de Academische PABO gedaan, een Master Orthopedagogiek afgerond en haar hart ligt bij het lesgeven aan het jonge kind. Naast het voor de klas staan is ze werkzaam als orthopedagoog op een leerproblemenpraktijk. In haar vrije tijd deelt ze haar ideeën en ervaringen op social media onder de naam JUV.

Geef een reactie