Je bekijkt nu Al pratend wijs – boekentip

Al pratend wijs – boekentip

Ben je op zoek naar meer informatie over de mondelinge taalontwikkeling? En wil je praktische handvatten voor de eerste zeven jaar van een kind? Zoek niet verder! Alle informatie vind je in het boek Al pratend wijs van Eveline Bogers. In deze blog vertelt Elke je er meer over.

Al pratend wijs

Al pratend wijs, het belang van het boek wordt bij de inleiding al duidelijk.

Ongeveer 25% van de Nederlandse kinderen heeft een taalontwikkelingsachterstand als zij starten in groep 1.’ ‘Leerkrachten en pedagogisch medewerkers krijgen op de opleiding onvoldoende kennis mee over het verloop van een goede mondelinge taalvaardigheid.’

Dit terwijl de eerste 7 jaar een kritische periode voor de taalontwikkeling van het kind zijn. Doel van dit boek is om leerkrachten en pedagogisch medewerkers te helpen bij het realiseren van een zo goed mogelijke ondersteuning bij de ontwikkeling van de vroege mondelinge taalvaardigheid. In mijn beleving kun je daar ook ouders en familie aan toevoegen.

Het boek is verdeeld in 6 hoofdstukken die op hun beurt weer onderverdeeld zijn in paragrafen. 

Lees ook mijn blog over de fases van de taalontwikkeling.

Mondelinge taalvaardigheid

Het eerste hoofdstuk behandelt de vraag; ‘Wat is een goede mondelinge taalvaardigheid?’ Hier wordt het belang van een goede taalvaardigheid uitgelegd, want die heeft invloed op het welbevinden van kinderen en dus ook op het emotionele en sociale vlak.

De door de wetenschap opgestelde richtlijnen voor bepaalde periodes en fasen in de taalverwerving worden genoemd met daarbij de kanttekening dat er altijd tempoverschillen tussen kinderen zullen zijn. Een rijke taalomgeving werkt preventief om latere taalproblemen te voorkomen.

Taalwerving van het jonge kind

Het tweede hoofdstuk legt de taalverwerving van het jonge kind uit, zowel het leren van een moedertaal, de invloed van meertaligheid als ook de vijf onderdelen van taalontwikkeling komen aanbod. Ieder hoofdstuk eindigt met een samenvatting, van het hoofdstuk.

Deze informatie zou je bijna aan ouders van een peutergroep of een groep 1 geven. Het legt het nut en het belang uit van heel veel activiteiten die gedaan worden naast voorlezen en nieuwe woorden aanbieden en aanleren. 

Hoofdstuk 3 legt de nadruk op preventie en hoe je dit doet. Met een heel aantal uitgewerkte praktijkvoorbeelden en activiteiten. Dat maakt dit boek ook gelijk zo lekker praktisch en niet alleen maar een oproep tot bewustwording of uitleg van theorie. 

Taalontwikkelingsachterstand

Het vierde hoofdstuk helpt een taalontwikkelingsachterstand en taalontwikkelingsstoornis (TOS) uit elkaar houden, maar geeft ook informatie over gehoorproblemen.

Taalontwikkelingsachterstand betekent eigenlijk kortweg dat de beheersing minder ver is dan zou moeten bij een bepaalde leeftijd. Een TOS gaat niet meer weg, ondanks intensieve begeleiding, wel kun je bepaalde belemmeringen beperken.

Het vijfde hoofdstuk behandelt het vroegtijdig signaleren en het volgen in de ontwikkeling maar daaruit dan ook observatieinstrumenten en doorverwijzingen. Vragen als verlenging in groep 1/2 en remediëren bij risicokinderen worden beantwoord. Hoe pak je dit aan en wat kun je er bij gebruiken.

Ouderbetrokkenheid

Hoofdstuk zes behandelt het belang van ouderbetrokkenheid, zoals wat ouders thuis kunnen doen. Het belang van een positieve samenwerking tussen school/opvang en ouders wordt in dit hoofdstuk benadrukt, welke programma’s zijn er voor de opvang, school en ook via de bibliotheek beschikbaar.

Naast boeken kunnen ook andere media helpen om de taalontwikkeling te bevorderen denk aan televisieprogramma’s en apps. Dan komt ook schermtijd en mediaopvoeding voorbij. 

Praktische tips

Ergen een beetje vreemd dat de taalontwikkeling stimulerende tips helemaal achter in het boek staan. Ze zijn eenvoudig, praktisch uitvoerbaar en een fijne bewustwording voor iedere volwassene die met kinderen in de leeftijd 0-7 jaar te maken krijgt. Blz. 133 – 141 zouden via het consultatiebureau eigenlijk bij iedere ouder terecht moeten komen. Want hoeveel ben je met bewustwording al niet voor?

De liefdevolle afsluiting in het nawoord wil ik graag nog even noemen:

‘Een taal leren gaat nou eenmaal niet vanzelf. Probeer vooral tijd te nemen voor het observeren tijdens het meespelen, wanneer je rustig zit of tijdens een instructie, want dit zal je informatie geven over hoe jij het beste kunt aansluiten op de taalontwikkeling van het kind’.

Al pratend wijs
Schrijver: Eveline Bogers
Uitgever: Pica
Prijs: €24,95

Al pratend wijs

Linda Willemsen

Linda Willemsen is het gezicht achter klasvanjuflinda.nl en zet zich in voor spelenderwijs ontdekken en leren. Daarnaast houdt ze zich bezig met auteurswerk en zorgt sinds oktober 2018 met veel liefde voor haar babydochter.

Geef een reactie