Je bekijkt nu Hoe laat je de kinderen schrijven tijdens een thema? (5 tips)

Hoe laat je de kinderen schrijven tijdens een thema? (5 tips)

(Laura) Tijdens de voorbereiding van een thema is het belangrijk om na te denken over de doelen. Welke doelen wil je terug laten komen gedurende het thema?

Eén van de doelen die ik ieder thema terug laat komen is het (functioneel) schrijven. Dit koppel ik vervolgens aan spelling. In deze blog geef ik een aantal tips en ideeën voor het schrijven tijdens een thema.

1. Zorg voor een rijke (leer)omgeving

Zorg allereerst voor een rijke (leer)omgeving. Wanneer de kinderen leren in een rijke leeromgeving, zullen zij eerder uit zichzelf schrijfactiviteiten toepassen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat er een schrijvershoekje in de klas aanwezig is.

Leg hier allerlei verschillende (brief)papieren neer, enveloppen, kaarten, schriften, notitieblokken, potloden, (gekleurde) pennen, stempels, enzovoort. Zo ligt het materiaal al voor handen. Als de kinderen dan spontaan willen schrijven, dan kan dit. Zo kunnen zij zelf hun spullen pakken.

2. Schrijven in de themahoek of andere hoeken

In het spel kunnen kinderen vaak veel schrijfactiviteiten kwijt. Door mee te spelen met de kinderen komen zij op ideeën. Bij het thema ‘we werken in het circus’ kunnen kinderen bijvoorbeeld een voorstelling bedenken.

Voor de voorstelling kunnen zij mensen uitnodigen. Maar hoe zorg je ervoor dat er daadwerkelijk mensen komen? De kinderen kunnen aan de slag met het maken van posters/flyers.

Bij het thema ‘ziek zijn’ komen de patiënten naar de dokter toe. De dokter gaat onderzoeken wat er aan de hand is. Het kan zo zijn dat de patiënten een recept mee krijgen om medicijnen op te halen bij de apotheek. De dokter moet hiervoor een recept schrijven.

Maar ook in andere hoeken kan geschreven worden. Bijvoorbeeld in de bouwhoek. Bij het thema kamperen kan bijvoorbeeld een vliegveld gebouwd worden.

De kinderen lezen hierover, gaan bouwen en gaan vervolgens schrijven. Zo kunnen zij de informatieborden van het vliegveld maken.

3. Verhalen schrijven en lezen

Wat de kinderen in mijn groep leuk vinden, is het lezen van elkaars verhalen. De speeltafel is een geschikt hulpmiddel om kinderen op een verhaal laten komen.

Zelf maak ik vaak gebruik van Playmobil om de speeltafel in te richten. Met de materialen kunnen de kinderen hun eigen verhalen bedenken en spelen. Zo wordt onder andere de fantasie en de mondelinge taalontwikkeling van de kinderen gestimuleerd.

Het door de kinderen bedachte verhaal kan door hen vervolgens gefotografeerd worden. Bij de scenes kunnen de kinderen zelf hun script schrijven. Zo kunnen er verschillende scripts langskomen.

Wanneer kinderen even niet op een verhaal komen, kunnen zij de scripts van de anderen doorlezen om op ideeën te komen.

De verhalen (scripts) kunnen de kinderen vervolgens opschrijven. Bij sommige kinderen kunnen dit nog losse woorden zijn, waarde leerkracht een verhaal bij schrijft.

Maar de meeste kinderen kunnen halverwege groep 3 ook zelf korte zinnen opschrijven. Deze woorden en zinnen kunnen teruggelezen en eventueel verbeterd worden.

4. Samen schrijven

Om kinderen een stap verder te brengen bij het schrijven van teksten, is het aan te raden teksten ook samen te schrijven. Ik plan regelmatig in mijn logboek het schrijven van teksten met kinderen.

Dit kan zijn in kleine groepjes, maar soms is individueel ook nodig. Zo kun je de kinderen echt een stap verder brengen in het schrijven van verhalen.

Het kan zo zijn dat ik als leerkracht de hele tekst met de kinderen samen schrijf. Maar het kan ook dat ik de tekst met de kinderen teruglees en herschrijf.

Zo kunnen we bijvoorbeeld werken aan de verhaalopbouw, maar het kan ook zo zijn dat we ons focussen op de spelling.

5. Voorbereiding

Tot slot is de voorbereiding ook van belang. Het is eigenlijk de eerste stap: denk in de voorbereiding al na over de schrijfactiviteiten die passen bij het thema.

Maar houd daarbij altijd rekening met de betekenissen van de kinderen. Waarom zouden kinderen gaan schrijven bij een thema? Door hier over na te denken is het schrijven betekenisvol voor de kinderen.

Al met al zijn er verschillende dingen waar ik rekening mee houd bij het schrijven tijdens een thema. Laat jij de kinderen al schrijven tijdens een thema? Deel hieronder jouw ideeën!

Hoekenwerk

Wil je de overgang van kleuter naar schoolkind verkleinen en aan de slag met spelend leren? Tijdens de cursus ‘Hoekenwerk in groep 3’ krijg je alle ins en outs om hier doelgericht mee aan de slag te gaan.

Laura Manten

Laura Manten heeft na de pabo de Master EN richting gedragsspecialist afgerond en wil zich graag blijven ontwikkelen. Momenteel is ze leerkracht van groep 3/4. Ze vindt het belangrijk betekenisvol les te geven en houdt zich bezig met spelend leren en werkt met betekenisvolle thema's. Op haar Instagram @juflauramanten deelt ze ideeën rondom deze onderwerpen.

Geef een reactie