Je bekijkt nu Moet je spellingsfouten verbeteren?

Moet je spellingsfouten verbeteren?

Ook in groep 3 kun je de kinderen teksten laten schrijven. In de loop van het jaar zullen de teksten steeds uitgebreider worden. Ik kreeg van een cursist de vraag of je dan ook op de spelling moet letten. In deze blog geef ik antwoord op deze vraag.

Schrijven tijdens thematijd

In mijn cursus Hoekenwerk in groep 3 leer ik leerkrachten hoe ze het thematisch werken in de klas kunnen opzetten. Tijdens thematijd kun je de kinderen ook laten schrijven. Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van informatieteksten bij dieren uit de dierentuin, het maken van een menukaart, het ontwerpen van een reclametekst of het schrijven van een themaverslag aan het einde van een thema.

Tijdens elk thema kun je schrijven toevoegen. Maar wat doe je dan vervolgens met de teksten? Voeg je ze gelijk toe aan het spel of kijk je de teksten eerst na?

De wereld in de klas

Tijdens hoekentijd ontdekken de kinderen waarom ze bepaalde vaardigheden, zoals meten, geldrekenen en lezen moeten beheersen. We halen de wereld in de klas door middel van de themahoek. Kinderen spelen de wereld in het klein na en leren zo dat deze vaardigheden dus heel handig zijn.

In de supermarkt moeten ze met geld kunnen rekenen en om te weten hoe laat je afspraak bij de dokter is, is het noodzakelijk om te kunnen klokkijken.

Spelling

Het vak rekenen en lezen heeft dus een belangrijke functie. Waarom zou dit met het vak spelling niet zo zijn? Tijdens het thematisch werken gebruiken de kinderen de vaardigheden die ze tijdens de gewone lessen hebben geleerd. Dus ook de vaardigheden die bij het vak spelling horen.

Het vak spelling staat niet los van het teksten schrijven voor bijvoorbeeld de themahoek.

Het is juist de manier om kinderen bewust te laten worden waarom het zo belangrijk is om goed te kunnen spellen. Het zou juist raar zijn om kinderen niet te helpen hun teksten nog beter te maken.

Waar let je dan op?

Gedurende het jaar let je op andere dingen. Begin groep 3 kijk je bijvoorbeeld alleen naar de mkm-woorden, daarna ook naar de woorden die eindigen op -ng, -nk of met -d. Steeds als de kinderen een nieuwe regel hebben geleerd, kun je hogere eisen aan een tekst stellen.

Ook kun je woorden die kinderen nog niet correct hoeven te spellen bespreken. Hier leren kinderen juist van en ze vinden het fijn dat een tekst hierdoor nog beter wordt.

Dus ja, ook tijdens het schrijven van themateksten let je op de spelling. Laat de kinderen het bijvoorbeeld eerst op een ‘kladblaadje’ schrijven. Na het bespreken van de tekst (ook al is het een zin van een paar woorden) kan de tekst in het net worden opgeschreven. Het verbeteren van de tekst doe je dus altijd samen met het kind, anders heeft het niet zoveel zin.

Linda Willemsen

Linda Willemsen is het gezicht achter klasvanjuflinda.nl en zet zich in voor spelenderwijs ontdekken en leren. Daarnaast houdt ze zich bezig met auteurswerk en zorgt sinds oktober 2018 met veel liefde voor haar babydochter.

Geef een reactie