Je bekijkt nu Wanneer zijn schoolregels effectief?

Wanneer zijn schoolregels effectief?

Op alle scholen gelden bepaalde schoolregels of afspraken. Ik merk in de praktijk dat deze regels lang niet altijd nageleefd worden. Dagelijks kom ik rennende kinderen tegen in de gang en op elke school komen er weleens leerlingen te laat. Wat kunnen we doen om deze regels doeltreffend te maken?

Het nut van regels
Niet alleen kinderen hebben dagelijks met regels te maken, wij volwassenen hebben er ook geregeld mee te maken. Denk bijvoorbeeld aan contracten, financiële verplichtingen en de verkeersregels. Regels geven ons duidelijkheid, structuur en ordening, iets waar we simpelweg allemaal behoefte aan hebben.

Regels geven kinderen houvast en voorspelbaarheid en daardoor een gevoel van veiligheid en zekerheid. Dit zijn voorwaarden die nodig zijn om te kunnen leren! Om deze reden staan op veel scholen de schoolregels regelmatig op de agenda.  Want schoolregels werken gewoon niet altijd in de praktijk.

Hoe denkt jou school erover?
Een school is volledig vrij in het vormen van een schoolreglement, in het reglement kan je dus vaak de schoolvisie terug vinden. Als school kan je met schoolregels laten zien waar je voor staat. En volgens mij is iedereen het eens, als we zeggen dat regels noodzakelijk zijn op school, op welke manier je er ook een draai aangeeft. Hoe dan ook, de ervaring leert ons dat regels makkelijker klinken dan dat ze zijn! Wanneer je als team de regels eens onder de loep wilt nemen, denk ik dat het van belang is om de volgende punten te overwegen bij elke opgestelde regel:

  • Kunnen we aan de leerlingen ( en leerkrachten) uitleggen waarom wij deze regel belangrijk   vinden?
  • Benoemen we het gewenste gedrag?
  • Is deze regel duidelijk?
  • Wat is de consequentie als de regels worden overtreden?

Wanneer dan de regels weer duidelijk zijn, is het belangrijk dat er een schoolbrede aanpak wordt gerealiseerd. Dus naast de leerkrachten en leerlingen, moeten ook ouders, vrijwilligers, overblijfmedewerkers etc. op de hoogte zijn van deze afspraken.

Wanneer zijn schoolregels effectief?

Maak de regels zichtbaar
Om de effectiviteit van de regels te vergroten, zou ik deze overal in school zichtbaar maken. Denk aan mooie posters met symbolen, plaatjes of foto’s die de regels visueel maken of laat oudere leerlingen een creatieve manier bedenken om de regels in school uit te beelden.

Om ervoor te zorgen dat regels goed worden aangeleerd, moeten leerkrachten ( en ouders) het goede voorbeeld geven. Dus als je afspreekt dat er niet gefietst mag worden op het plein, mogen ouders en leerkrachten dit ook niet doen, ook niet als je denkt dat niemand kijkt!

Bespreek de consequenties
Schoolregels kunnen dus wel degelijk effectief zijn, maar dit vraagt wel inzet van het hele team. En in dat team zit nog een obstakel. De ene leerkracht ziet namelijk een overtreding wel door de vingers, terwijl een ander veel fanatieker is in het aanspreken van leerlingen. Dit kan zorgen voor frustratie bij collega’s en onduidelijkheid voor leerlingen. Ik denk dat je dit kan voorkomen door hele duidelijke consequenties af te spreken. Bespreek daarom die consequenties eens met elkaar tijdens het volgende overleg. Zo kan je als team een eenduidig systeem en een veilige leeromgeving creëren!

Zijn de regels bij jou op school goed geregeld? Misschien tijd om weer eens op de agenda te zetten?

Jolanda Imminkhuizen

Jolanda Imminkhuizen is gastblogger op klasvanjuflinda.nl. Ze heeft de studie Pedagogiek gedaan in Gouda, tijdens haar studie heeft ze zich gericht op onderwijsondersteuning. Jolanda werkt nu als zelfstandig pedagoog in het onderwijs. Daarnaast is ze getrouwd en moeder van 2 jongens.

Geef een reactie