Je bekijkt nu Contactavond; maar dan eens anders

Contactavond; maar dan eens anders

Het contact met ouders is bij ons op school een speerpunt. We vinden het belangrijk dat de ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind. Uit onderzoek blijkt namelijk dat betrokken ouders een belangrijke bijdrage leveren aan het welbevinden van kinderen, hun talenontwikkeling en hun prestaties.

Aan het begin van elk schooljaar vindt er altijd een contactavond tussen de leerkracht en ouders plaats. Maar niet de leerkrachten hebben het woord, maar juist de ouders!

In deze blog vertel ik je er graag meer over.

Contactavond
Bij ons op school zijn er jaarlijks drie vaste contactmomenten. Deze data staan op de schoolkalender en weten de ouders een jaar van te voren. Ze vinden plaats in de eerste weken van het schooljaar, rond het eerste rapport en rond het tweede rapport.

Uiteraard zijn de ouders vrij om gedurende het hele jaar met de leerkrachten in gesprek te gaan.

Het eerste gesprek vindt op school plaats en is verplicht. Het tweede gesprek kan thuis (huisbezoek) of op school plaatsvinden en is ook verplicht. Het derde gesprek is ‘vrijwillig’.

Wanneer er weinig bijzonderheden zijn of ouders al veel op school zijn geweest om te praten over hun kind kunnen ze ervoor kiezen om deze te laten vervallen.

Tip: je kunt de ouderbetrokkenheid op school vergroten door ouderroutines in te zetten. In het boek ‘Succes! met ouders‘ worden 17 routines uitgebreid beschreven.

Contactavond; maar dan eens anders

Oudervertelgesprek
De eerste contactavond vindt al vroeg in het schooljaar plaats. Dit schooljaar zal dit bij ons in de vijfde schoolweek zijn. Tijdens dit moment krijgen de ouders de kans om te vertellen over hun kind. De leerkrachten luisteren vooral en stellen vragen. Wij noemen het daarom ook oudervertelgesprekken.

Om ouders op weg te helpen vullen ze vooraf een vragenlijst over hun kind in. Deze is afgestemd op het leerjaar. In groep 3 zullen we bijvoorbeeld vragen stellen over letters en lezen en in groep 8 over het vervolgonderwijs.

Deze vragenlijst leveren de ouders een week voor de contactavond in. De leerkrachten nemen de antwoorden door en kunnen hierop specifieke vragen bedenken. Tijdens het contactmoment worden de vragen besproken, maar mogen ouders ook zelf aangeven of ze het nog ergens over willen hebben.

oudervertelgesprek groep 1 en 2
oudervertelgesprek groep 3
oudervertelgesprek groep 4
oudervertelgesprek groep 5
oudervertelgesprek groep 6
oudervertelgesprek groep 7
oudervertelgesprek groep 8

Mijn ervaring
Wij werken nu drie jaar op deze manier en het bevalt mij erg goed. Het eerste jaar was voor zowel de ouders als leerkrachten best wennen. Er zijn altijd ouders die het lastig vinden om over hun kind te praten of om bijvoorbeeld aan te geven waar hun kind goed in is.

Gelukkig helpt de vragenlijst hier nu goed bij. Deze lijsten hebben we gedurende de jaren al een aantal keren aangepast.

Heb je veel NT-2 ouders in de klas? Lees dan mijn blog over hoe je de communicatie toch goed kunt laten verlopen.

Daarnaast willen wij als leerkrachten toch graag aangeven hoe het gaat op school en ook ouders zijn hier nieuwsgierig naar. Zeker in groep 3 zijn ouders benieuwd hoe het lezen gaat en of ze mee kunnen komen met de groep.

Mijn collega en ik reserveren daarom de laatste paar minuten op de contactavond voor onszelf, om toch kort wat te kunnen vertellen over de eerste schoolweken.

Kortom, wij zijn enthousiast. Ik ben benieuwd… werken jullie ook op school met deze werkvorm of doen jullie het anders?

BewarenBewarenBewarenBewaren

Linda Willemsen

Linda Willemsen is het gezicht achter klasvanjuflinda.nl en zet zich in voor spelenderwijs ontdekken en leren. Daarnaast houdt ze zich bezig met auteurswerk en zorgt sinds oktober 2018 met veel liefde voor haar babydochter.

Geef een reactie