Je bekijkt nu Belang van een goede leerkracht-leerlingrelatie

Belang van een goede leerkracht-leerlingrelatie

Elk jaar is het voor ouders en leerlingen weer spannend welke leerkracht er voor de groep komt te staan. Met de ene leerkracht is er een klik en met de andere misschien wel helemaal niet. Maar wat is nu eigenlijk het belang van een goede leerkracht-leerlingrelatie? in deze blog vertel ik je er graag meer over.

Wat is een relatie?
De relatie die een leerkracht en leerling hebben is van grote invloed op het welzijn en functioneren van de leerling.. Wanneer men het heeft over ‘relatie’, dan heeft iedereen daar een eigen idee en gevoel bij. Dit betekent dat het begrip ‘relatie’ niet eenvoudig te definiëren is.

Pianta, Hamre en Stuhlman geven aan dat een leerkracht en leerling elkaar beïnvloeden en dat de relatie uit wederkerigheid bestaat. Ze zien de relatie als een dynamisch proces die ook betrekking heeft op eerdere ervaringen en verwachtingen van beide personen.

Volgens Woltjer en Janssens staat vast dat een goede relatie uit ten minste drie bouwstenen bestaat, namelijk acceptatie, ondersteuning en betrokkenheid. Deze uitgangspunten sluiten aan bij de psychologische basisbehoeften van de mens, namelijk autonomie (ik mag zijn zoals ik ben), competentie (ik kan het) en relatie (ik hoor erbij).

Uit onderzoek blijkt dat relatie een beschermende factor is bij de ontwikkeling van een leerling (Koomen & Taal, 2006). Zolang de leerkracht zich met de leerling verbonden voelt gaat het goed.

Belang van een goede leerkracht-leerlingrelatie

Belang van een goede leerkracht-leerlingrelatie
In 2011 publiceerde Koomen een grote reviewstudie over leerkracht-leerlingrelaties en kwam met een aantal opvallende conclusies. Bij jongens heeft de leerkracht-leerling relatie voornamelijk invloed op de betrokkenheid, bij meisjes op de prestaties.

Een andere opvallende conclusie uit de reviewstudie is dat afkomst een verschil maakt. Vooral kinderen uit een laag sociaaleconomisch milieu zijn gebaat bij een goede relatie met de leerkracht; het heeft zowel invloed op de betrokkenheid als op de leerprestaties.

Ook Brekelmans deed onderzoek naar de interpersoonlijke relatie tussen leerkrachten en leerlingen. Zij concludeert dat een goede leerkracht structuur en warmte biedt. Dit zorgt ervoor dat leerlingen sneller de regels van de leerkracht zullen accepteren met als gevolg dat leerlingen minder snel de grenzen zullen opzoeken.

Volgens Woltjer en Janssens zorgt een goede relatie met de leerkracht er daarnaast voor dat een leerling zich veilig en de moeite waard voelt. Wanneer er een relatie van wederzijds respect en vertrouwen is, zal over het algemeen de leerling bereid zijn om zijn gedrag aan te passen.

Kortom
Door bovenstaande onderzoeken zou men vraagtekens kunnen zetten bij het feit dat er in het onderwijs zoveel nadruk wordt gelegd op de diagnostiek van kindkenmerken en interventies gericht op het gedrag de leerling.

De onderzoeken bevestigen het belang om bij de analyse van problematische situaties ook de leerkracht-leerling relatie erbij te betrekken. Door de focus te verleggen zal er meer aandacht komen voor de wisselwerking van verschillende factoren.

Dit is natuurlijk best spannend en vraagt om kwetsbaarheid van de leerkracht. Hoe je als leerkracht kan reflecteren op je eigen handelen vertel ik je graag in deze blog.

Ik ben benieuwd; in hoeverre wordt er bij jullie op school naast het leerlinggedrag ook het handelen van de leerkracht onder de loep genomen?

Belang van een goede leerkracht-leerlingrelatie

Linda Willemsen

Linda Willemsen is het gezicht achter klasvanjuflinda.nl en zet zich in voor spelenderwijs ontdekken en leren. Daarnaast houdt ze zich bezig met auteurswerk en zorgt sinds oktober 2018 met veel liefde voor haar babydochter.

Geef een reactie