Je bekijkt nu Een dag uit het leven… van een Jenaplan leerkracht

Een dag uit het leven… van een Jenaplan leerkracht

Sanne Dekker is leerkracht van een Jenaplan school en zij geeft ons een kijkje achter de schermen. Op een Jenaplan school zitten de kinderen in stamgroepen. Het gesprek is ontzettend belangrijk, dit gebeurt vooral in de kring. Spel wordt gebruikt om verhalen van binnenuit te beleven, om onderzoek te doen, om gevoelens te kunnen uiten en om creatief bezig te zijn. Natuurlijk worden de vakken rekenen, taal en schrijven ook gegeven. Dit gebeurt in blokuren. Vieringen, zoals de Christelijke feestdagen of een weeksluiting hebben een belangrijke rol in het Jenaplanonderwijs. Het geeft sfeer en bevordert de saamhorigheid.

Het is maandagochtend 8.20 uur
De kinderen komen naar binnen. Ik sta bij de deur van mijn klaslokaal om de kinderen te begroeten. De meeste kinderen leggen hun weektaak boekje klaar op tafel en gaan even kletsen met een klasgenootje. Er komen wat ouders binnen, er heerst een fijne sfeer. Om 8.30 uur vraag ik iedereen naar de tafelgroepjes te gaan, we gaan beginnen! Iedereen zit dan klaar met de weektaak, want op maandagochtend bespreken we de week en plannen we de taken in.

Om 9.00 uur is het tijd voor de rekeninstructie
Ieder kind doet dit op eigen niveau. In de groep heb ik leerlingen van groep 6,7,en 8 zitten. Toch kan een leerling uit groep 6 op groep 7 niveau rekeninstructie halen.  Alle kinderen gaan naar een andere leerkracht. Zelf geef ik de 8ejaars rekenaars instructie (dus alle kinderen die op groep 8 niveau rekenen). We kijken terug op de vorige les, blikken vooruit op deze les en dan volgt er een stukje hoofdrekenen. Daarna gaan de kinderen meestal in groepjes kijken naar de eerste som en proberen er samen uit te komen. Daarna bespreken we deze en geef ik een instructie over een nieuwe som. Kinderen die het na de korte uitleg snappen werken door, anderen doen nog even mee. Ze mogen zachtjes overleggen met elkaar. Vaak zit ik nog even bij een groepje aan tafel voor verlengde instructie o.i.d.

Na de rekeninstructie, om 10.00 uur is het tijd om te gaan eten en drinken
Ik lees voor uit het voorleesboek en als ik merk dat er wat kinderen zijn die iets willen vertellen of er ‘speelt’ iets dan maak ik daar tijd voor.

Om 10.15 uur gaan we naar buiten met de hele bovenbouw
Er zijn nog twee groepen 6,7,8. Alle drie de leerkrachten zijn buiten. We spelen mee, houden toezicht op het speelveld en staan ook gezellig te kletsen. Met elkaar, maar ook vaak met kinderen.

Om 10.30 uur gaan we naar binnen en staat er blokwerk op het programma
Tijdens dit blokuur zijn kinderen met allemaal verschillende dingen bezig. De afspraak is eerst een half uur stil werken en daarna mag er overlegd worden. Dit wordt duidelijk gemaakt door het stoplicht met timer die op het digibord aanstaat. We evalueren tussendoor hoe het gaat. De kinderen spreken elkaar ook aan als er ‘ gestoord’ wordt. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor ieders werk. Rekening houden met elkaar vinden wij belangrijk!

Ik heb een instructiegroepje aan de instructietafel zitten om extra uitleg te geven of hulp te bieden. De kinderen helpen elkaar ook. We weten van elkaar waar we goed in zijn. In de tafelgroepjes zitten de 6e, 7e, en 8ejaars ook zoveel mogelijk gemixt.

Na het blokuur gaan alle kinderen de weektaak inkleuren met de kleur van de dag. Op maandag is dat rood. Alle taken die af zijn worden gekleurd. Als een taak half is afgerond wordt het vakje ook half gekleurd. Het werk wordt tussen het boekje gelegd en ingeleverd in de daarvoor bestemde bakken.

11.15 uur we evalueren in de kring
Hoe is het gegaan? Wat ging goed?
Wat kan de volgende keer beter? Daarna komen de kringonderdelen aan bod. Op maandag is dat ‘boekpromotie’. Er wordt door een leerling uit de groep een boekpromotie gedaan. Een stukje voorlezen, vertellen etc. Er worden vragen gesteld over het boek. Daarna worden tips en tops gegeven. Een 8ejaars leidt het onderdeel dus deze geeft het op aan een leerling voor de volgende week. Daarna bespreken we ‘nieuws uit de wereld’ en ‘eigen nieuws’.

Het is 11.45 uur en tijd om af te ronden en te gaan lunchen
Ik kijk na en bereid mijn spellinginstructie voor de middag voor. Om 12.30 uur lunchen we gezamenlijk met alle collega’s.

13.00 uur de kinderen komen weer binnen
Ze pakken hun spellingschrift en etui en gaan naar de spellinginstructie. Ook dit doen ze in niveaugroepen. Ik heb weer de kinderen die spelling op groep 8 niveau doen. De spellingafspraak over de ‘ou’ en ‘au’ woorden staat centraal. We beginnen met een eigen woordenlijst te maken. De kinderen zijn hier enthousiast over! Zij willen de meest moeilijke woorden leren. Ik houd natuurlijk in de gaten dat de woorden passen bij het niveau van de kinderen. Na de woordenlijst gemaakt te hebben gaan de kinderen een opdracht maken in hun werkschrift. De kinderen die klaar zijn met de opdracht gaan een woordzoeker maken of maken een opdracht voor andere kinderen.

Om 13.30 extra tijd voor blokwerk
De meeste kinderen maken spelling af en verbeteren het werk van de ochtend.

Vanaf 14.00 uur staat er ‘creatief’ op het programma
Dit kan van alles zijn (drama, muziek, beeldende vorming), vaak ook rondom het wereldoriënterende thema. We hebben een project getiteld: “Rommel je mee?”. N.a.v. een (start)activiteit zwerfafval prikken op straat gaan we nu posters maken om actie te voeren tegen zwerfafval. We zijn er namelijk achter gekomen dat er heel veel op straat zwerft!

Linda Willemsen

Linda Willemsen is het gezicht achter klasvanjuflinda.nl en zet zich in voor spelenderwijs ontdekken en leren. Daarnaast houdt ze zich bezig met auteurswerk en zorgt sinds oktober 2018 met veel liefde voor haar babydochter.

Geef een reactie