Je bekijkt nu Taal- en leesactiviteiten bij de kleuters

Taal- en leesactiviteiten bij de kleuters

Taal- en leesactiviteiten bij de kleuters worden spelenderwijs aangeboden. De kinderen werken zo aan diverse doelen rondom de taalontwikkeling.

In deze blog geef ik je een aantal tips en ideeën hoe je taal op een speelse manier kan aanbieden.

Boeken en verhalen lezen
Het voorlezen moet een dagelijks terugkerende activiteit zijn bij de kleuters. Door middel van boeken komen ze in aanraking met onbekende woorden en ontwikkelen ze verschillende literaire competenties. Het is dan ook belangrijk om voor een rijk en divers aanbod van boeken en leesactiviteiten te zorgen.

Tijdens elk thema kan je een prentenboek centraal stellen. Deze wordt tijdens de boekenkring gepresenteerd en besproken. Door diverse activiteiten rondom het prentenboek te organiseren raken de kinderen bekend met de verhaallijn, de personages en het plot. 

Niet alleen prentenboeken, maar ook informatieboeken horen thuis in de kleuterklas. Zoek bij elk thema geschikte informatieboeken en geef de kinderen de gelegenheid om erin te snuffelen.

Wanneer kinderen onderzoeksvragen hebben opgesteld kunnen ze met een beetje hulp ook hierin antwoorden terugvinden. Als leerkracht kan je ook prima (zeker wanneer er interesse is voor een bepaald onderwerp) informatieteksten voorlezen.

Het voorlezen van prentenboeken kan het beste in de kleine kring gebeuren. Ze kunnen zo beter meekijken en er is meer interactie mogelijk waardoor er sprake is van meer taalproductie.

Te veel vragen en interactie tijdens het voorlezen is voor de kinderen niet fijn, maar alleen luisteren is ook niet genoeg.

Door in gesprek te gaan over het verhaal breiden kinderen hun woordenschat uit en werken ze aan de mondelinge taalontwikkeling.

leesactiviteiten bij de kleuters

Verhalen vertellen
De mondelinge taalvaardigheid wordt o.a. geoefend door het elkaar vertellen van verhalen. Ik vind het altijd zo jammer dat er in een grote kring maar een paar kinderen aan het woord komen.

Het is veel beter om kinderen ook in tweetallen te laten kletsen. Dit kan bijvoorbeeld n.a.v. een ervaring van een klasgenoot.

Als leerkracht kan je de kinderen ook stimuleren om verhalen te vertellen bij de tekeningen die door ze zijn gemaakt.

Vervolgens kun je het verhaal in een paar eenvoudige zinnen erbij schrijven. De kinderen leren op deze manier dat gesproken taal omgezet kan worden in geschreven taal.

Sommige kinderen vinden het spannend om zelf verhalen te vertellen. Het kan dan helpen om ze gebruik te laten maken van poppenkastpoppen. Wellicht durven ze dan wel een verhaaltje te verzinnen.

Lees ook: 6x boeken voor kleuterleerkrachten.

Expertlezen
Dit is een vorm van samenwerkend lezen waarbij tweetallen vragen over een onderwerp aan de hand van een informatieboek beantwoorden. Vooraf worden op een flap vragen opgeschreven, bijvoorbeeld over een dier.

  • Waar leeft het dier?
  • Wat eet het dier?
  • Hoe ziet het dier eruit?

Tijdens het spelen/werken mag om de beurt een tweetal bij de leerkracht komen om samen het informatieboek te lezen. De kinderen luisteren goed en onthouden de antwoorden op hun vragen.

De antwoorden schrijven ze met hulp van de leerkracht op de flap. Ook kunnen ze er zelf dingen bij schrijven of tekenen.

Kortom
Wanneer je een kleutergroep binnenkomt dan zou het een geletterde omgeving moeten uitstralen. Letters leren doen kleuters niet in de kring, maar door actief met letters, lezen en schrijven bezig te zijn.

Door als leerkracht te zorgen voor materialen die uitnodigen tot lezen en schrijven ervaren de kinderen dat het iets leuks en boeiends is.

Ze nemen hierdoor steeds meer zelf het initiatief tot schrijven en lezen. Het leren van de letters en klanken komt dan vanzelf!

Welke taal- en leesactiviteiten bied jij aan in de klas?

Linda Willemsen

Linda Willemsen is het gezicht achter klasvanjuflinda.nl en zet zich in voor spelenderwijs ontdekken en leren. Daarnaast houdt ze zich bezig met auteurswerk en zorgt sinds oktober 2018 met veel liefde voor haar babydochter.

Geef een reactie