De methode gebruiken bij spelenderwijs leren

Steeds meer leerkrachten zijn op zoek naar informatie over het werken met de leerlijnen en spelenderwijs leren. Ik kies bewust voor het werken met de methodedoelen in plaats van de leerlijnen. In deze blog vertel ik waarom.

Werken met leerlijnen
Er zijn verschillende redenen om de methode meer los te laten en om te werken aan de hand van de leerlijnen. In groep 3 wil je de overgang van kleuters naar groep 3 verkleinen. In hogere groepen wil je misschien meer de regie in handen nemen of bijvoorbeeld langer over een bepaald doel kunnen werken.

Wanneer je gaat werken met de leerlijnen dan gebruik je waarschijnlijk de doelen van Slo Tule. Deze zijn alleen niet altijd heel erg duidelijk. Het zijn vooral algemene doelen en wat vaag omschreven.

Ik ben van mening dat je de taal- of rekenmethode nog wel heel goed kunt gebruiken bij het spelenderwijs leren. Ik denk dat je dit zelfs moet doen. Zeker als je nog niet zo bekend bent met de doelen van een leerjaar of met spelenderwijs leren.

Verschillen tussen methodedoelen en leerlijnen
De methode-ontwikkelaars hebben vaak goed nagedacht over de doorgaande lijn. Zeker wanneer ze in de bovenbouw nog wel de methode gebruiken, kan je deze in de middenbouw niet zomaar aan de kant leggen.

De methode-doelen komen namelijk niet altijd helemaal overeen met de doelen van SLO Tule. In groep 3 hoeven de kinderen, volgens SLO Tule, nog niet te oefenen met de halve uren. In sommige methodes gebeurt dit al wel. De leerkracht in groep 4, die misschien wel met de rekenmethode werkt, gaat er dus vanuit dat de kinderen dit gewoon gehad hebben.

Maar het is ook belangrijk dat je dezelfde rekentaal gebruikt als je collega’s in de hogere groepen. Dus welke manier gebruikt de methode om een som aan te leren? En hoe benoemen ze de belangrijke rekenbegrippen? De doorgaande lijn moet namelijk wel kloppen.

Duidelijk en concreet
Wat ik een groot voordeel vind van de methodedoelen is dat ze vaak heel kort en bondig staan opgeschreven. Ze zijn lekker concreet en beter behapbaar. Daarnaast heeft de methode-ontwikkelaar al een duidelijke opbouw gemaakt. Je hoeft dus niet zelf te bedenken of je eerst begint met de splitshuisjes of vriendjes van 10.

Mijn advies: gebruik de methode!
Ga je werken aan de hand van spelend leren? Gebruik dan de methode echt als bron en hulpmiddel. De doelen kan je vaak letterlijk uit de methode halen. De doorgaande lijn is hierdoor al snel duidelijk.

Ook krijg je zo een goed idee hoeveel doelen je per periode moet aanbieden. Ten slotte kan je aan het einde van het blok gewoon de toets geven. Dit scheelt veel tijd, want anders moet je zelf een rekentoets maken of observeren.

Jij als leerkracht blijft wel de ‘baas’ over wanneer je een leerdoel aanbiedt, hoe lang je deze inoefent en op welke manier de lesstof eigen wordt gemaakt. Daarin mag je de methode echt meer los gaan laten en vertrouwen op je eigen kwaliteiten als leerkracht.

Meer informatie
Wil je ook aan de slag met de leerdoelen en zelf weer de regie over de rekenlessen krijgen? Bekijk dan eens de cursus ‘Spelenderwijs rekenen in groep 3‘.

In 5 modules ga je vooral praktisch, aan de slag met het uitwerken van lessen waarin het spelenderwijs rekenen centraal staat. Je krijgt ervaringen vanuit de praktijk en inspiratie waarmee je gelijk aan de slag kunt.

Gebruik jij de methode bij het spelenderwijs leren?

Rekenen tot 10 door Studio.G photography/Shutterstock.


Linda Willemsen

Linda Willemsen is het gezicht achter klasvanjuflinda.nl en zet zich in voor spelenderwijs ontdekken en leren. Daarnaast houdt ze zich bezig met auteurswerk en zorgt sinds oktober 2018 met veel liefde voor haar babydochter.

Geef een reactie