Je bekijkt nu Technisch lezen in een doorlopende lijn

Technisch lezen in een doorlopende lijn

Zoals al vaker in het nieuws is geweest, neemt het aantal leerlingen met een leesachterstand toe. Dit komt uit het Pisa onderzoek van 2018. De basisschoolleerkrachten hebben een belangrijke rol bij het leesproces van de kinderen. De leerkracht doet ertoe.

Zowel een goede voorbereidende leesvaardigheid, het aanvankelijk technisch lezen, het voortgezet technisch lezen als het onderhouden van de leesvaardigheid is daarbij van belang. En bij dit alles is een doorlopende lijn van cruciaal belang.

In het boek ´Technisch lezen in een doorlopende lijn´ wordt hier op in gegaan. Er wordt omschreven hoe het technisch lezen er in de dagelijkse lessen uit kan zien. Ook wordt ingegaan op de wijze van samenwerking binnen de school.

Technisch lezen in een doorlopende lijn

Het boek bestaat uit 9 verschillende hoofdstukken. In de eerste hoofdstukken wordt ingegaan op het belang van geletterdheid en wat technisch lezen nu eigenlijk precies inhoudt. Ook wordt ingegaan op de rol van het didactisch handelen.

Dit is van groot belang om de kinderen in jouw groep te leren lezen. Ieder kind heeft instructie nodig om een stap verder te komen in zijn of haar ontwikkeling: risicolezers, gemiddelde lezers en sterke lezers.

In de volgende hoofdstukken wordt per groep(scombinatie) beschreven op welke manier het technisch lezen eruit kan zien. Allereerst gaat het over de voorbereidende leesvaardigheden in groep 1/2 en het leren lezen in groep 3. Daarna wordt de weg naar het vloeiend lezen in groep 4, 5 en 6 beschreven. Tot slot gaat het over het onderhouden van de leesvaardigheid in groep 7 en 8.

Na ieder onderwerp, bijvoorbeeld het aanleren van letters in groep 3, worden 10 tips over dat onderwerp gegeven. Dit geeft een duidelijk overzicht om mee verder te kunnen in de praktijk.

In het afsluitende hoofdstuk wordt geschreven over de leesmotivatie en leesbevordering. Iets wat mijns inziens zeer belangrijk is. Het wekken van interesse voor boeken is heel belangrijk. De intrinsieke (lees)motivatie van de kinderen is van belang tijdens het technisch leesproces. Kinderen zijn dan zelf gemotiveerd om te lezen.

Betekenisvol lezen thema kleding

Leesmotivatie

Met leesmotivatie ben ik in mijn groep de hele dag bezig. Een rijke leesomgeving kan hierbij meespelen. Samen nieuwe boeken bekijken en een plek geven, en regelmatig de boeken wisselen.

Daarnaast probeer ik in mijn groep het lezen altijd zo betekenisvol mogelijk te maken. Lezen heeft namelijk een functie. Het kan zijn dat kinderen een boek voor hun plezier lezen of dat zij er iets van leren. Dit draagt bij aan de intrinsieke motivatie.

Daarbij is het voor het technisch lezen natuurlijk wel van belang dat tijdens de technisch-leeslessen vooral ook de techniek centraal staat. Hier wordt in het boek goed op ingegaan.

Boeken ordenen

Mijn mening

Ik vind dit boek zeker een aanrader! Of je nu groep 3 of groep 8 hebt, voor alle basisschoolgroepen staan er goede tips in. Eigenlijk zou iedere leerkracht dit boek gelezen moeten hebben. Het technisch leesproces is heel duidelijk omschreven.

Ik heb het boek met veel plezier gelezen. Er staan veel tips in die je in de dagelijkse praktijk toe kunt passen. Het is dan ook zeker aan te raden om pen en papier erbij te leggen om aantekeningen te maken!

Technisch lezen in een doorlopende lijn
Schrijver: Marita Eskes
Uitgever: Pica
Prijs: €29,95

Klik hier voor meer informatie over het boek.

Laura Manten

Laura Manten heeft na de pabo de Master EN richting gedragsspecialist afgerond en wil zich graag blijven ontwikkelen. Momenteel is ze leerkracht van groep 3/4. Ze vindt het belangrijk betekenisvol les te geven en houdt zich bezig met spelend leren en werkt met betekenisvolle thema's. Op haar Instagram @juflauramanten deelt ze ideeën rondom deze onderwerpen.

Geef een reactie