Je bekijkt nu Het splitsen oefenen met Dotsy

Het splitsen oefenen met Dotsy

Dit schooljaar heb ik groep 2/3. Best een bijzondere combinatie, maar een hele leuke uitdaging. We hebben er bewust voor gekozen om het onderwijs zo spelenderwijs mogelijk aan te bieden. In de praktijk betekent dit dat we zoveel mogelijk doelen van rekenen in de hoeken of via spelletjes aanbieden. Natuurlijk geven we ook gewoon rekeninstructie, maar de verwerking in de werkboeken proberen we zoveel mogelijk te beperken. We oefenen eerst met concreet materiaal en pas later komt er een verwerking op papier.

Spel Dotsy
De komende weken willen we het splitsen centraal zetten. Vorig jaar oefenden we dit alleen met de bekende splitshuisjes op papier. De kinderen hebben heel wat geklaagd bij het invullen van de werkbladen. Dit jaar doen we het anders en oefenen we het splitsen met concreet materiaal. In de kring doen we allerlei spelletjes, die ook wel bij de kleuters geoefend zijn. Denk aan: ‘Er liggen 10 kastanjes onder de doek. De eekhoorn graaft er 3 op. Hoeveel liggen er nu nog onder de doek?’. Naast de klassikale kringactiviteiten willen we de kinderen ook in tweetallen tijdens het hoekenwerk laten oefenen. Een heel goed middel hiervoor is het spel Dotsy. Met behulp van dit lieveheersbeestjes oefenen de kinderen het splitsen van de getallen 1-10. Op de vleugeltjes staan stippen tot 5 en hiermee kunnen de kinderen allerlei samenstellingen van de getallen tot 10 maken. Indirect worden zo dus ook optelsommen tot 10 geoefend. Je kunt Dotsy op verschillende manieren gebruiken. Ik heb dit eerst klassikaal aan de kinderen uitgelegd voordat ze de spellen in tweetallen mochten spelen. Door de verschillende manieren kan je ook heel goed differentiëren.

Dit materiaal heb ik gekregen. Lees hierover ook mijn disclaimer.

Dotsy

Manier 1
Pak een werkbordje en leg hier de cijfers 1-5 of de cijfers 6-10 in. Laat de kinderen bij elk cijfer twee vleugeltjes zoeken die opgeteld dezelfde hoeveelheid stippen als het cijfer hebben. Er zijn verschillende opties mogelijk. Met behulp van de controlekaart kunnen de kinderen kijken of ze het goed hebben. Met dit spel maken de kinderen kennis met de splitsingen en bedenken zelf mogelijkheden. Een nadeel is dat het maximale aantal stippen 5 is. De kinderen kunnen bij het cijfer 8 dus niet bijvoorbeeld de splitsing 6+2 maken. Bij splitsing 8 zijn dus de mogelijkheden: 5+3, 3+5, 4+4.

Je kunt er ook voor kiezen om de cijfers los op de tafel te leggen en alle mogelijkheden onder het cijfer te leggen.

Dotsy

Dotsy

Manier 2
Op deze rondjes staat op de linkerhelft een cijfer en op de rechterkant een hoeveelheid stippen. De kinderen bedenken welk vleugeltje nodig is om het gevraagde getal te vormen. Belangrijk hierbij is dat ze eerst het vleugeltje met dezelfde hoeveelheid stippen neerleggen, anders is het cijfer niet meer zichtbaar.

Dotsy

Na het oefenen kun je de materialen ook meer als spel inzetten. De spellen zijn bedoeld voor twee kinderen. Spel 1 staat ook beschreven in de handleiding, al heb ik de spelregels iets veranderd. Spel 2 en 3 heb ik zelf bedacht.

Spel 1

Leg de twee werkborden in het midden en leg hier de cijfers 1-10 in. De vleugeltjes worden onder de kinderen verdeeld en liggen met de stippen op de kop. Om de beurt mogen ze een vleugeltje omdraaien en deze in het werkbord leggen. Draait een kind een vleugeltje om die niet passend is, dan gaat zijn beurt voorbij. Het vleugeltje hoeft niet weer omgedraaid te worden en mag de volgende keer weer gebruikt worden. Wanneer de werkborden vol zitten worden de overgebleven vleugeltjes geteld. Degene met de minste stenen heeft gewonnen.

Spel 2
Geef elk kind een werkbord en laat ze 5 rondjes van manier 2 kiezen. De vleugeltjes met hetzelfde aantal stippen worden al neergelegd. Om de beurt gooien ze met de dobbelsteen. Wanneer deze hoeveelheid nodig is om een gevraagde cijfer te vormen wordt dit vleugeltje opgezocht en neergelegd. Wanneer een kind een hoeveelheid gooit die niet nodig is gaat de beurt door naar de ander. Degene die als eerste vijf vleugeltjes heeft neergelegd is de winnaar.

Spel 3
Laat de kinderen de cijfers 6-10 op tafel neerleggen. De vleugeltjes met stippen worden in het midden op de tafel neergelegd. Om de beurt gooien de kinderen met de dobbelsteen en leggen een vleugeltje met dezelfde hoeveelheid stippen onder een cijfer. Ze mogen zelf kiezen onder welk cijfer ze de vleugeltjes plaatsen. Maar uiteindelijk moeten ze precies de hoeveelheid gooien om de splitsing kloppend te maken. Wie als eerste vijf kloppende splitsingen heeft is de winnaar.

Het materiaal is dus op ontzettend veel verschillende manieren te gebruiken. Het leuke is dat je een opbouw kunt maken door eerst de splitsingen tot 5 en later tot 10 te oefenen. De kinderen spelen erg graag met het materiaal en leren zo spelenderwijs splitsingen maken.

Het spel Dotsy is te koop bij Heutink.

Lees ook mijn review over de rekenbus om bussommen te oefenen. 

Linda Willemsen

Linda Willemsen is het gezicht achter klasvanjuflinda.nl en zet zich in voor spelenderwijs ontdekken en leren. Daarnaast houdt ze zich bezig met auteurswerk en zorgt sinds oktober 2018 met veel liefde voor haar babydochter.

Dit bericht heeft één reactie

  1. riek

    Groep 3 is in België eerte leerjaar? Dus in groep 3 zitten kindjes die zes jaar zijn en de loop van het schooljaar zeven worden. Wat leren kinderen in groep twee bij jullie.?

Geef een reactie