Je bekijkt nu Review: Dienaren van de koning

Review: Dienaren van de koning

Ik ben een groot voorstander van spelend leren en gebruik veel spelletjes voor rekenen in de klas. Elke drie weken schrijf ik de doelen voor het nieuwe blok op en zoek ik hier spelletjes bij. We volgen de doelen van de methode, maar kiezen er bewust voor om niet alle lessen helemaal te maken. Soms slaan we lessen over of maken we minder opdrachten per les. Hierdoor blijft er tijd over om met concreet materiaal te werken en om spelenderwijs de rekenvaardigheden te automatiseren. Natuurlijk kun je zelf een hoop materialen ontwikkelen, maar er zijn al heel veel mooie spelletjes op de markt. Zo heeft ‘Met sprongen vooruit’ diverse materialen ontwikkeld om rekenactiviteiten mee te doen. In dit artikel vertel ik je graag over het spel ‘Dienaren van de koning

Dit spel heb ik gekregen. Lees hierover ook mijn disclaimer.

Dienaren van de koning
Dit spel is voor kinderen in groep 3 en 4 geschikt en kan gebruikt worden om de telrij te leren. Het materiaal bestaat uit 70 kaartjes met een groene stip, 12 kaartjes met een rood kruis en 16 dienaren die op hun buik het tiental 10, 20, 30, …, of 160 hebben staan. De kaartjes met een groene stip en een rood kruis worden over de spelers verdeeld. Ze maken er een stapeltje van die ze voor zich neer leggen. De dienaren worden overzichtelijk op tafel uitgestald. De jongste speler begint met het één voor één omdraaien van de kaartjes van de stapel en telt ondertussen de telrij vanaf 1. Voor elk kaartje met een stip mag een getal worden genoemd. Draait een speler een kaart met een kruis, dan neemt de andere speler de beurt over en telt door vanaf het getal waar de medespeler was gebleven. Wie op een tiental komt heeft recht op een dienaar die hierbij hoort. Het spel is afgelopen als alle dienaren zijn geroofd.

In de praktijk
Het is een erg leuk spel voor de kinderen om te spelen. Ze leren spelenderwijs de telrij, maar worden zich ook bewust van de tientallen. Ik heb een aantal slimme rekenaars in de groep zitten en voor hen heb ik het nog iets moeilijker gemaakt. Ik liet hen met sprongen van twee tellen in plaats van het één voor één noemen van de cijfers. Later liet ik de kinderen de kaartjes kris kras over de tafel uitstallen, hierdoor konden ze sneller met het spel starten en hoefde ik de kaartjes niet steeds te schudden. Ze vonden dit ook nog spannender, want ze konden nu zelf kiezen welk kaartje ze zouden omdraaien.

Het grootste voordeel van rekenspelletjes is wat mij betreft dat de kinderen echt genieten van het leren. Ze geven aan dat ze deze manier veel leuker vinden dan het werken uit het werkboek en hierdoor verwerken ze de informatie ook veel beter. Het doel van dit spel is om kennis te automatiseren, maar de leerlingen ervaren het als een leuk en gezellig spel. Dit maakt het onderwijs voor de kinderen zoveel leuker! Natuurlijk blijft instructie van de leerkracht essentieel, maar de verwerking kan vaak zoveel spannender worden gemaakt!

Review Dienaren van de koning

Het spelmateriaal nodigt uit om ook andere spelletjes erbij te bedenken. Ik heb een aantal voorbeelden bedacht.

Tientallenbingo
Speler 1 en 2 hebben elk acht dienaren voor zich liggen. Speler 3 heeft van te voren alle tientallen op een blaadje geschreven en pakt steeds een blaadje en noemt welk tiental erop staat. De rode kruiskaartjes worden op een dienaar gelegd als deze aan de beurt is geweest. Wie heeft er als eerste bingo?

Raad mijn tiental
Speler 1 pakt een kaartje met een dienaar en speler 2 moet raden welk tiental er op het kaartje staat. De speler stelt vragen als “Is het hoger dan 30?” “Is het lager dan 70?”. Hoeveel vragen heeft de speler nodig om het antwoord te raden?

Het hoogste tiental
Elke speler krijgt acht dienaarkaarten. Ze kiezen een kaart en leggen deze tegelijkertijd neer. Wie heeft het hoogste tiental? Die speler mag de kaarten hebben. Degene die als eerste al zijn kaarten kwijt is heeft verloren.

Bestelinformatie
Wil je het spel ‘Dienaren voor de koning‘ ook aanschaffen? Het is te koop op de website van ‘Met sprongen vooruit’ en kost € 17,50. Wist je dat je ook een cursus kunt volgen om meer inzicht te krijgen in de rekenlijnen en om praktische handvatten en direct inzetbare didactische tips te krijgen om rekenonderwijs spelenderwijs aan te bieden?

Bekijk ook mijn review over het spel ‘Van De wal in de sloot‘.

Linda Willemsen

Linda Willemsen is het gezicht achter klasvanjuflinda.nl en zet zich in voor spelenderwijs ontdekken en leren. Daarnaast houdt ze zich bezig met auteurswerk en zorgt sinds oktober 2018 met veel liefde voor haar babydochter.

Geef een reactie