Je bekijkt nu Het rekencircuit in de praktijk

Het rekencircuit in de praktijk

In de zomer van 2019 heb ik (Laura) de e-cursus spelenderwijs rekenen gevolgd. Ik was op zoek naar een organisatie waarbij ik rekening kan houden met de verschillende niveaus, het plezier in rekenen omhoog gaat en de rekentijd zo effectief mogelijk benut wordt. Dat heb ik zeker gevonden in het rekencircuit.

In deze blog wil ik jullie meenemen in mijn ervaringen met het rekencircuit in de praktijk.

De organiatie

Iedere maandag en donderdag zijn de lessen leerkrachtgebonden. Dit houdt in dat ik instructie geef rondom een (nieuw) doel. Vervolgens gaan de kinderen aan de slag met een zelfstandige verwerking op papier. De andere dagen zijn voor het rekencircuit.

De leerkrachtgebonden lessen liepen al snel als vanzelf. De kinderen moesten wel wennen aan het rekencircuit. Het is naar mijn mening goed dit rustig aan op te starten, tijdens de e-cursus krijg je een handig introductierooster. Wat in mijn groep opviel was dat de kinderen voornamelijk moesten wennen aan de structuur. Ik ben begonnen met het visueel maken van het roulatieschema voor de kinderen. Al snel bleek dat de kinderen dit schema nog niet begrepen.

Hierdoor heb ik de eerste weken na ieder onderdeel verteld waar de kinderen naartoe moeten. Dit is een goede start geweest. De kinderen weten nu bij wie zij in het groepje zitten en wat de verschillende onderdelen van het circuit zijn.

Nu kan ik verder met het visueel maken van de planning van het circuit. Dit scheelt tijd in het doordraaien, waardoor de kinderen niet lang hoeven te wachten en direct verder kunnen met rekenen. Je kunt in de e-cursus afbeeldingen downloaden die je hiervoor kunt gebruiken.

Enthousiasme

“We hebben vandaag iets gedaan met een heel moeilijk woord: circuit!”. Zodra de kinderen op het bord zien staan dat we die dag rekencircuit hebben, zijn ze enthousiast! Ik kan niet om het enthousiasme van de kinderen heen.

Het is genieten om de kinderen zo fanatiek bezig te zien met de verschillende rekenonderdelen. De afwisseling in activiteiten is hierbij van groot belang. Voorafgaand aan het circuit zijn de kinderen erg nieuwsgierig naar de spellen: “Juf, welk rekenspel spelen we vandaag?”.

Groep 4 is van vorig schooljaar gewend te werken in het werkschrift en als kladwerk spellen te spelen. Zij geven aan dat ze het prettig vinden om niet heel veel op papier te werken, maar ook bezig te zijn met rekenspellen of een activiteit op de computer. De afwisseling in activiteiten komt duidelijk terug.

Meer individuele begeleiding

Tijdens de leerkrachtgebonden lessen bied ik verlengde instructie voor zowel de zwakke als sterke rekenaars. Tijdens het rekencircuit zijn de kinderen bezig met een verwerking van de (nieuwe) rekendoelen van de leerkrachtgebonden lessen.

Het is hierbij belangrijk dat de kinderen het rekenspel en de verwerking op papier goed begrijpen, zodat zij dit zelfstandig kunnen spelen. Daarnaast is het van belang dat zij weten wat zij moeten doen als ze klaar zijn. Als dit zo is, kan ik tijdens het circuit de kinderen meer individuele begeleiding bieden.

Als de drie zelfstandige onderdelen goed lopen, heb ik alle tijd en aandacht voor de kinderen die bij mij (extra) instructie krijgen. Op deze momenten kan ik met een klein groepje kinderen een doel verder inoefenen, preteaching bieden of kinderen instructie geven over hun verrijkingsaanbod.

Gericht werken aan rekendoelen

Door het rekencircuit heb ik het idee dat we gericht werken aan de rekendoelen. In de voorbereidende fase heb ik mij verder verdiept in de leerlijn rekenen. Wanneer je spelenderwijs rekenen gaat inzetten word je minder afhankelijk van de methode.

Bij het volgen van de methode stonden regelmatig meerdere doelen per les centraal. De doelen probeer ik nu te clusteren. Hierdoor is het niet alleen voor mij, maar ook voor de kinderen duidelijk welke doelen centraal staan. Dit geven zij zelf ook aan. Bij het spel burenbingo (Met Sprongen Vooruit) zei een leerling: “Oh juf, dan kunnen we straks alle getallen van de getallenlijn invullen”.

Ook buiten de rekenlessen om pakken de kinderen graag de rekenspellen die wij tijdens het rekencircuit gebruiken om verder te oefenen. Hierdoor wordt de spelletjeskast intensiever en efficiënter gebruikt.

Rekenspel splitsmachine

Mening van de kinderen

Ik werk nu ruim een maand met het rekencircuit. Het is voor mij een prettige manier om het rekenonderwijs vorm te geven. Zo kan ik beter aansluiten bij het niveau van de kinderen en zo individuele begeleiding bieden. Verder wordt de rekentijd effectief benut.

Er zit voor de kinderen voldoende afwisseling in de activiteiten waardoor zij minstens drie kwartier rekenen. De spanningsboog van de kinderen is dus langer dan bij de methodegebonden lessen.

Tot slot kan ik niet om het enthousiasme van de kinderen heen. En dit enthousiasme is nodig om de kinderen plezier te laten ervaren in het rekenen waardoor zij leren.

Na de derde week heb ik om reacties van de kinderen gevraagd. Zij geven aan dat zij het rekencircuit leuk vinden omdat je ook kan spelen, we niet altijd hetzelfde doen en in groepjes werken. “Dan kan je ook van elkaar leren.”

Conclusie

Al met al vind ik het rekencircuit zeker een aanrader! Het is in de opstartfase even wennen voor iedereen, maar naarmate het duidelijk is wat er verwacht wordt, loopt het rekencircuit goed!

Mocht je benieuwd geworden zijn en ook de cursus spelenderwijs rekenen willen volgen, je vindt hier meer informatie over de e-cursus van groep 3. En hier vind je informatie voor groep 4. Heb je een combinatiegroep, dan kun je het beste de e-cursus voor groep 3 volgen.

Laura Manten

Laura Manten heeft na de pabo de Master EN richting gedragsspecialist afgerond en wil zich graag blijven ontwikkelen. Momenteel is ze leerkracht van groep 3/4. Ze vindt het belangrijk betekenisvol les te geven en houdt zich bezig met spelend leren en werkt met betekenisvolle thema's. Op haar Instagram @juflauramanten deelt ze ideeën rondom deze onderwerpen.

Geef een reactie