Verwijzen naar logopedie, hoe overtuig je ouders?

Ik (Chantal) heb, samen met een collega, een aantal trainingen ‘Signaleren van logopedische problemen door leerkrachten’ verzorgd. Wij vonden het opvallend hoeveel leerkrachten al wisten over de taalontwikkeling van kinderen!

Wat ook opvallend was dat veel leerkrachten toch twijfelden om kinderen naar de logopedist te verwijzen of er tegenaan liepen dat ze ouders niet konden overtuigen om naar logopedie te gaan.

In de komende blogs wil ik je helpen met de onderbouwing van de vroegtijdige signalering.

Waarom zou je een kind toch door moeten sturen naar de logopedist?

Taal
Voor taal geldt; goed voorbeeld doet goed volgen. Het aanbod van goede taal is dus heel belangrijk. In eerste instantie leren kinderen vooral van de ouders, maar hoe ouder ze worden hoe meer ze met andere mensen in aanraking komen en dus ook met ander taalaanbod.

Een kind leert door imiteren. Imiteren van handelingen, imiteren van gebaren en natuurlijk het imiteren van woorden en zinnen.

Soms zien we dat goed aanbod niet voldoende is en de kinderen de taal onvoldoende oppakken uit zichzelf. Dan ben jij als leerkracht aan zet! Niet alleen door extra te oefenen, maar ook door te verwijzen.

Onderzoek suggereert dat een taalontwikkelingsstoornis op vijfjarige leeftijd bij driekwart van de kinderen hardnekkig is. Toen ik deze cijfers voor het eerst las schrok ik daar wel van. Daarnaast zijn de gevolgen van taalproblemen ook niet mis.

Verwijzen naar logopedie, hoe overtuig je ouders?

Gevolgen van taalproblemen
We zien bij kinderen met taalproblemen dat zij:

  • meer frustratie in de communicatie laten zien
  • vaker gepest worden
  • minder vrienden hebben
  • vaker moeite hebben op school (met lezen en spellen)
  • later meer moeite hebben bij het vinden van een baan
  • later vaker langdurig werkloos zijn

Vroegtijdig verwijzen is dus belangrijk voor het welzijn van het kind, het leren en dus hun toekomst.

De volgende keer dat er een ouder moeilijk te overtuigen is tijdens een oudergesprek kun je ze op de gevolgen wijzen van taalproblemen.

De keuze blijft altijd aan ouders of zij verdere stappen zullen ondernemen, maar aan jouw onderbouwing zal het niet liggen!

Meer weten?
Lees ook eens het factsheet taalontwikkelingsstoornissen.

Succes!

Chantal Mailly
Logomedia

Over Chantal Mailly

Chantal Mailly is gastblogger op klasvanjuflinda.nl. Chantal is logopedist en eigenaar van Logomedia Logopediepraktijk in Dordrecht. Zij begeleidt zowel kinderen als volwassenen met uiteenlopende problemen. Denk hierbij aan begeleiding op het gebied van spraak, mondgedrag, stem, lezen en taal. Haar doel is de cliënten in haar praktijk zo goed mogelijk, volgens de laatste inzichten, te kunnen begeleiden waardoor zij zich kunnen ontwikkelen en de kans krijgen hun dromen na te streven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *