Je bekijkt nu Help een kind met geheugenproblemen

Help een kind met geheugenproblemen

Sommige kinderen hebben geen gehoorproblemen, maar toch merk je in de klas dat het kind de mondelinge instructies niet goed oppikt. Het kind kan dan moeite hebben met de opstart van de taak en uitvluchten zoeken.

Het kind laat bijvoorbeeld bewegingsonrust zien, dwaalt telkens weg met de gedachten of kletst veel met zijn of haar groepsgenootjes.

Ook kan een kind telkens om hulp komen vragen omdat hij/zij niet weet wat de opdracht is. Er kunnen meerdere oorzaken zijn. De leerling hoort bijvoorbeeld maar een gedeelte van instructie.

Een andere reden kan zijn dat het kind geheugenproblemen heeft waardoor alleen het laatste gedeelte van de instructie onthouden wordt. Natuurlijk kunnen er ook andere problemen aan ten grondslag liggen.

Hoe kun je de leerling helpen?

  • Leer het kind de instructie hardop te herhalen. Als leerkracht krijg je op deze wijze feedback of de instructie goed begrepen is. Je kunt dan nog bijsturen om een faalervaring te voorkomen.
  • We gaan er daarnaast vaak van uit dat kinderen wel weten hoe ze iets aan moeten pakken. In de praktijk kom ik echter vaak kinderen tegen die geen gebruik maken van het hardop in jezelf spreken. Laat aan het kind dus horen hoe je een opdracht onthoudt door model te staan en te mompelen.
  • Veel kinderen die moeite hebben met de auditieve verwerking laten lichamelijke onrust zien en dwalen vaak af. Leer de kinderen een goede luisterhouding aan te nemen. Daarnaast kan je met de leerlingen een luistercue afspreken. Dit is een teken zodat de leerlingen weten dat je iets belangrijks gaat vertellen. Denk hierbij aan in je handen klappen, de naam van de leerling, “Luister” of “Nu moet je opletten”.
  • Een hele belangrijke tip, die vaak vergeten wordt: leer de kinderen wanneer zij de luistercue horen oogcontact te maken. Zo is de kans dat zij afdwalen door andere visuele prikkels kleiner en blijven zij met de aandacht beter bij het luisteren naar de instructie.
  • Leer het kind korte aantekeningen te maken van de instructie, bijvoorbeeld door een mindmap te maken. Zo kan het kind de stof beter onthouden of verwerken.
  • Ook kun je geheugenstrategieën aanleren. Voor tips verwijs ik je naar mijn eerdere blog geheugenstrategieën.

Gebruikte bronnen en aanbevolen boeken:

  • Onvergetelijk geheugentraining voor kinderen, N. van Kordelaar & M. Schmidt, SWP 2007.
  • LINC | Luisteren in nieuwe Context, vertaling en bewerking E. van Niel en S. van der Meulen, Pearson 2009
  • Op de website van Logomedia Logopediepraktijk vind je nog meer links

Sommige kinderen hebben geen gehoorproblemen, maar toch merk je in de klas dat het kind de mondelinge instructies niet goed oppikt. Wat doe je dan?

Chantal Mailly

Chantal Mailly is gastblogger op klasvanjuflinda.nl. Chantal is logopedist en eigenaar van Logomedia Logopediepraktijk in Dordrecht. Zij begeleidt zowel kinderen als volwassenen met uiteenlopende problemen. Denk hierbij aan begeleiding op het gebied van spraak, mondgedrag, stem, lezen en taal. Haar doel is de cliënten in haar praktijk zo goed mogelijk, volgens de laatste inzichten, te kunnen begeleiden waardoor zij zich kunnen ontwikkelen en de kans krijgen hun dromen na te streven.

Geef een reactie