Vriendschap

 8,95

‘De vlieger’ is een project rondom pesten en vriendschap aan de hand van het gelijknamige prentenboek van Ilse Almekinders. Tijdens dit project werk je aan een fijne groepssfeer en leren kinderen hoe ze zich als echte vrienden kunnen opstellen. Een mooi project om uit te voeren aan het begin van het schooljaar.

De lessenserie heeft een tijdsplanning van twee weken en aan de hand van een lesrooster worden de activiteiten overzichtelijk weergegeven. Het is een project van 51 pagina’s met lessen voor taal, rekenen en wereldoriëntatie.

 

Categorie:

Beschrijving

Thema de vliegerDe basis van veel goede vriendschappen worden al op de basisschool gelegd. Wij hebben de belangrijke taak om ze sociale vaardigheden aan te leren. Vaak wordt er in het onderwijs vooral de nadruk gelegd op de cognitieve vaardigheden, maar als een kind niet lekker in zijn vel zit komt het nooit tot leren. In dit project gaat het om het creëren van vriendschappen en om het goed omgaan met elkaar. Wanneer er in de kleutergroepen genoeg aandacht aan de relaties tussen de kinderen onderling wordt besteed, zullen de kinderen hier jaren daarna nog profijt van hebben. Ze zullen elkaar vaker in hun waarde laten en ik hoop zelfs dat het pestgedrag minimaal is.

De vlieger
Tijdens dit project heb ik gebruik gemaakt van het boek ‘De vlieger’ van Ilse Almekinders en illustrator Maaike van den Akker van uitgever Arkmedia. Het verhaal gaat over Sem die wordt gepest. Maar vaak heeft juf het niet in de gaten. Op een dag gaat de klas naar het strand. Sem neemt zijn nieuwe kleurenvlieger mee. Rick heeft ook een vlieger. Die van hem is groot en er staat een sterke arend op. Als de twee jongens elkaar tegenkomen op het strand gaat het mis.
Het prentenboek spreekt mij aan, omdat er zowel aandacht is voor het gepeste kind, zijn vriend en de pester zelf. Het is een herkenbaar verhaal wat zeker aanleiding geeft tot mooie gesprekken.

Het project
De lessenserie heeft een tijdsplanning van twee weken en aan de hand van een lesrooster worden de activiteiten overzichtelijk weergegeven. Uiteraard ben je vrij om hierin te schuiven.

Het is een project van 51 pagina’s met lessen voor taal, rekenen en wereldoriëntatie.

Startactiviteit
De kinderen maken in tweetallen een vlieger en proberen deze uit op het schoolplein. Het samenwerken, om de beurt gaan en complimenten geven speelt hier een grote rol.

Taalactiviteiten
Ik heb diverse activiteiten en gespreksvragen rondom het prentenboek bedacht. Je hoeft dus zelf niets meer te bedenken! Naast de boekenkring gaan de kinderen aan de slag met de verhaalkaarten (deze zijn toegevoegd), klankgroepen, het schrijven van een brief en de letter v van vriendschap.

 

Rekenactiviteiten
Tijdens de activiteiten komen er verschillende rekendoelen aan bod. Denk aan de rekenbegrippen: tellen, vergelijken. ordenen, plattegrond lezen en ruimtelijke begrippen. De kinderen oefenen dit spelenderwijs middels de verschillende kring- en werkactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan het samen delen van schelpen, het uitspelen van een vlieger (vlieg naar links, vlieg naar rechts) en samen puzzelen. Deze spelletjes kun je ook weer in de rekenhoek neerleggen.

 

Wereldoriëntatie
Tijdens deze activiteiten komen op een actieve en kinderlijke wijze belangrijke aspecten van vriendschap aan bod. De kinderen leren wat een vriend is en hoe je weet of iemand jouw vriend is. Ook komen er verschillende activiteiten aan bod waarbij het samenwerken een grote rol speelt en leren de kinderen verschillende emoties herkennen.

Afsluitende activiteit
Ten slotte wordt het project afgesloten met een vriendjescircuit. Hierbij ervaren de kinderen dat het fijn is om een ander te helpen.

Beoordelingen
Sigrid Olivier   Dit project heb ik aan het begin van het schooljaar in groep 3 gebruikt. Bij ons op school staan de eerste weken van het schooljaar in het teken van groepsvorming de zogenaamde ‘gouden weken’. Dit project over ‘pesten en vriendschap’ past daar ontzettend goed bij, maar het kan natuurlijk op ieder moment in het schooljaar ingezet worden.

Ik ben natuurlijk begonnen met het voorlezen van het prentenboek ‘De vlieger’. Het verhaal speelt zich grotendeels af op het strand. Dat kwam erg leuk uit zo vlak na de zomervakantie. Zo was er naast het project ook nog volop ruimte voor vakantieverhalen.

Ik vond het erg leuk, dat de activiteiten uitnodigen tot samenwerken. Eerst samen het boek lezen, daarna samen een vlieger maken en samen de vlieger uittesten op het plein. Dan moet je dus ook af en toe even op je beurt wachten. In de gesprekken daarna, is er ruimte om daarover te praten. Hoe voelde het nu om even te wachten?

Kortom een prachtig boek en project. De kinderen leerden elkaar steeds beter kennen en er zijn veel vriendschappen ontstaan. Echt een aanrader!