Je bekijkt nu Review: Encyclopedie van de Bijbel en het christendom

Review: Encyclopedie van de Bijbel en het christendom

De encyclopedie van de Bijbel en het christendom is een mooi voorbeeld van het geven van informatie op een leuke en aantrekkelijke manier. Uitgeverij Callenbach heeft dit boek in oktober 2015 uitgegeven. Een encyclopedie lijkt vaak wat saai en gebruik je alleen om de nodige informatie in op te zoeken, maar deze encyclopedie nodigt echt uit om van voor te achteren gelezen te worden.

In deze blog maak ik gebruik van affiliate links. Zie voor meer informatie mijn disclaimer

De indeling
Het boek is verdeeld in 5 delen die duidelijk staan aangegeven in de inhoudsopgave. Per deel kun je heel makkelijk zien welke onderwerpen er aan bod komen. Ook heeft elk deel zijn eigen kleur, zodat er een duidelijke verdeling zichtbaar is. Achterin het boek is een uitgebreid trefwoordenregister te vinden.

Deel 1 De Bijbel
In dit deel wordt als eerst uitgelegd wat de Bijbel precies voor boek is en hoe hij tot stand is gekomen. Vervolgens wordt in een tijdlijn de belangrijkste momenten van de geschiedenis weergegeven. In de hoofstukken die volgen worden de grote verhalen uit het oude en het nieuwe testament behandeld. Je gaat in vogelvlucht van de schepping naar de reizen van Paulus. Er staan natuurlijk nog veel meer verhalen in de Bijbel, maar de selectie aan verhalen die gekozen zijn geven wel een compleet beeld.

Deel 2 De geschiedenis van de christenen
Ook in dit deel wordt er in een tijdlijn de belangrijkste momenten van de geschiedenis weergegeven. Daarna wordt je meegenomen in het verhaal van de eerste discipelen, leiders van de christenen, opbouw van de kerk tot aan wat het christendom nu vandaag inhoud.

Encyclopedie van de Bijbel en het christendomDeel 3 Het geloof
Wie is God precies? Wat houdt het verbond tussen God en de mensen in? Wat is precies de kerk en wat is de taak van de kerk? Deze vragen worden beantwoord in het derde deel.

Deel 4 De gebruiken
In dit deel worden de doop, het avondmaal, het paasfeest, het kerstfeest, het gebed en catechisatie besproken. Wat mooi is dat er niet alleen wordt uitgelegd wat deze gebruiken en feesten inhouden in onze tijd. Bij elk onderdeel wordt ook een Bijbeltekst besproken, zodat duidelijk is waar deze gebruiken en feesten vandaan komen.

Deel 5 De verschillende kerken
In het laatste deel kun je lezen over de verschillende kerken nu en hun gebruiken en tradities. De kerken die besproken worden zijn de rooms-katholieke kerk, de protestantse kerk, de anglicaanse kerk, de orthodoxe kerk en de oosterse oud-orthodoxe kerken.

De illustraties
Door de rijk gekleurde illustraties, die op een stripachtige manier zijn getekend, nodigt het boek enorm uit tot lezen. De illustraties zijn bijna net zo belangrijk als de geschreven tekst. Op deze manier is het boek niet saai om te lezen en krijg je een compleet beeld van wat je leest. Zeker in de eerste drie delen is de verdeling van tekst en afbeeldingen bijna gelijk. In de laatste twee delen worden er naast getekende afbeeldingen ook echte foto’s gebruikt. Elk deel heeft zijn eigen kleur en op elke bladzijde is er ook een kolom in die kleur waarin een extra vraag wordt besproken of iets belangrijks, zoals de tien geboden, wordt uitgelicht.

Encyclopedie van de Bijbel en het christendom2

In de klas
Dit boek kan op verschillende manieren gebruikt worden. Als leerkracht kun je dit boek gebruiken als naslagwerk. Zeker als je je kennis even snel wilt opfrissen. Als je over een digibord beschikt is het leuk en handig om bijvoorbeeld de tijdlijn in te scannen of één van de andere beeldende illustraties om je les te ondersteunen. Dit boek is erg geschikt om door de kinderen zelf te laten lezen. Zeker in de bovenbouw kan dit boek goed gebruikt worden als naslagwerk voor een werkstuk, omdat het lekker wegleest en heel duidelijk is wat betreft opbouw en uitleg. Het is ook leuk om de kinderen zelf een (godsdienst)les te laten voorbereiden, waarbij ze onder andere dit boek als bronnenboek kunnen gebruiken.

Encyclopedie van de Bijbel en het christendom
Schrijver: Anne-Laure Fournier le Ray
Uitgever: Callenbach
Prijs: €19,99

Bestel de ‘Encyclopedie van de Bijbel en het christendom’.

BewarenBewarenBewarenBewaren

Hanneke Boxman

Hanneke Boxman werkt als leerkracht in het basisonderwijs. Ze deed de PABO in Ede en is leerkracht op een school in Veenendaal. Ze heeft echt hart voor de onderbouw en geeft met veel plezier les aan de kleuters. Ze heeft haar opleiding tot taalcoördinator afgerond, is onderbouwcoördinator en zoekt altijd manieren om zich te blijven ontwikkelen.

Geef een reactie