Je bekijkt nu Review: Dyslexie en leesproblemen

Review: Dyslexie en leesproblemen

Kinderen met dyslexie hebben een probleem met lezen en/of spellen. Dat kan ernstige problemen opleveren bij het volgen van onderwijs. Bovendien brengt dyslexie vaak emotionele problemen met zich mee, denk aan onzeker en faalangstig gedrag. In de afgelopen jaren is er enorm veel gebeurd rondom dyslexie. Er is veel meer kennis dat sneller gedeeld kan worden. Ook zijn de mogelijkheden op het gebied van ICT enorm vooruitgegaan. Al deze nieuwe inzichten en ontwikkelen rondom dyslexie zijn verwerkt in het boek ‘Dyslexie en leesproblemen‘. Ik heb dit boek van Lannoo Campus gekregen om dit op deze website te bespreken.

In deze blog maak ik gebruik van affiliate links. Zie voor meer informatie mijn disclaimer

Ook voor ouders
Dit boek is erg geschikt om aan ouders aan te raden. Zij zijn namelijk naast de leerkrachten ook een doelgroep van het boek. Het eerste hoofdstuk gaat ook over de rol van ouders. Hierin wordt uitgelegd dat zij ontzettend belangrijk zijn in het leven van hun kinderen. Vooral wanneer een kind problemen heeft bij het leren lezen is er voor hen een extra taak weggelegd. Dyslexie kan namelijk het gevoel van eigenwaarde bij een kind zwaar ondermijnen. Kinderen schamen zich vaak voor hun ‘probleem’ en vinden het vaak moeilijk om er over te praten. In dit hoofdstuk worden allerlei tips aan ouders gegeven hoe ze zich op de sterke kanten van hun kind kunnen richten. Er is ook een hoofdstuk waarin tips worden gegeven voor het samenwerken met school. Hoe kaart je het probleem aan? Hoe ga je het gesprek met de leerkracht aan? En welke afspraken over de hulp maak je met de school? Als ouder is het ook interessant om het hoofdstuk ‘Naar het voortgezet onderwijs’ te lezen. Vooral de bladzijde waarop vragen staan vermeld om te vragen aan de middelbare school kunnen zeker van nut zijn.

Dyslexie in het kort
In het volgende hoofdstuk wordt het begrip dyslexie uitgelegd en de bijhorende kenmerken besproken. Daarnaast komen ook de gevolgen van dyslexie aan bod en wordt het doel van behandeling besproken. De belangrijke informatie wordt weergegeven in grijze kaders, waardoor dit snel terug te lezen is.

Lezen in de praktijk
In de volgende hoofdstukken wordt het proces van leren lezen uitgebreid uitgelegd. Het begint bij het voorbereidend lezen in de groepen 1 en 2, daarna het leren lezen in groep 3, dan het lezen in groep 4 en tot slot een hoofdstuk rondom leesproblemen en dyslexie in de bovenbouw. Het is heel fijn dat de verschillende groepen elk een eigen hoofdstuk krijgen, want zo krijg je als lezer informatie en tips voor een hele specifieke doelgroep. Ik ben leerkracht van groep 3 en vind dus vooral het hoofdstuk waarin meer wordt uitgelegd over het leren lezen ontzettend interessant. Aan het eind van elk hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven, zodat je ook snel de kern van andere hoofdstukken snel kunt lezen.

In het boek is ook een hoofdstuk gericht op het leren spellen in het basisonderwijs, maar dit is vrij summier. Zoals de titel van het boek ook al aangeeft gaat het voornamelijk over dyslexie en leesproblemen.

Ook leuk! Mijn tips rondom dyslexie en leesproblemen.

Vermoeden van dyslexie en dan?
De hulp aan kinderen met leesproblemen en dyslexie kent twee trajecten. Eerst lopen ze een heel traject door op de basisschool en wanneer er een vermoeden van dyslexie is komen ze bij een externe deskundige terecht. Hoe dit onderzoek verloopt en hoe uiteindelijk de diagnose wordt gesteld wordt in het hoofdstuk ‘Diagnose en behandeling dyslexie’ beschreven. Als leerkracht is deze informatie ook ontzettend handig, omdat je hier ook ouders over kunt vertellen.

Ten slotte worden er in de laatste hoofdstukken allerlei tips gegeven over welke speciale maatregelen je kunt treffen en welke hulpmiddelen van nut kunnen zijn. Ook wordt er een aandacht aan leesbevordering gegeven. Uit deze praktische hoofdstukken kun je als school goede ideeën halen!

Dyslexie en leesproblemen
Schrijvers: Arga Paternotte en Nikki Oostewechel
Uitgever: Lannoo Campus
Prijs: €17,99

Klik hier om het boek te kopen.

Review: Dyslexie en leesproblemen

 

BewarenBewarenBewarenBewaren

Linda Willemsen

Linda Willemsen is het gezicht achter klasvanjuflinda.nl en zet zich in voor spelenderwijs ontdekken en leren. Daarnaast houdt ze zich bezig met auteurswerk en zorgt sinds oktober 2018 met veel liefde voor haar babydochter.

Dit bericht heeft één reactie

  1. Introverte Mama

    Dank! Mijn zoon wordt erg goed begeleid op school. Zijn we zo blij mee. Hoe zou het later gaan, als hij naar het voortgezet onderwijs gaat …

Geef een reactie