In 2011 hebben 20.000 kinderen voor korte of langere tijd gebruik gemaakt van pleegzorg. Wat zijn de gevolgen van een uithuisplaatsing voor het kind?

Geef een antwoord