Je bekijkt nu Thema kleding – thematisch werken in groep 3

Thema kleding – thematisch werken in groep 3

Bij mij (Laura) op school leren wij de kinderen lezen zonder methode. In de eerste periode van groep 3 leren de kinderen alle klanken. Vanaf de tweede periode leren de kinderen o.a. verschillende woordtypen. Om deze doelen te bereiken worden betekenisvolle activiteiten ontworpen. Direct na de kerstvakantie is begonnen met het thema kleding. Middels een interactief toneelstuk is dit thema geopend. De leerkracht vond het koud en wilde nieuwe kleding kopen. Een aantal kinderen kreeg een rol in dit toneelstuk.

Na deze startactiviteit is in de klas verder gesproken over het thema. Samen met de kinderen zijn betekenisvolle leesactiviteiten bedacht. In deze blog zijn een aantal van deze activiteiten beschreven.

Thema kleding startactiviteiten

Eén van de startactiviteiten is het snuffelen in boeken. Door het snuffelen in boeken raken de kinderen vertrouwd met de (nieuwe, thematische) boeken in de klas. In eerste instantie was dit een informele activiteit. In het midden van de kring lagen verschillende soorten thematische boeken uitgestald: prentenboeken, leesboeken en informatieboeken. De kinderen mochten de boeken pakken en hier lekker in gaan lezen of bladeren.

In de evaluatiekring hebben de kinderen ervaringen over de boeken gedeeld. Zo weten de kinderen welke boeken er zijn, wat het onderwerp is, welk soort boek het is, enzovoort. Vervolgens hebben we de boeken gezamenlijk opgeruimd. We hebben de boeken gesorteerd op informatieboeken, prentenboeken en Avi-boeken.

Later in de week wilden de kinderen nog een keer snuffelen in boeken. Daaraan is een gerichte activiteit gekoppeld. De kinderen kregen de opdracht om op zoek te gaan naar leervragen.

In de boeken hebben de kinderen post-its geplakt. Op deze post-its staat in kernwoorden waar het in het boek over gaat. Zo kan de informatie vlot worden teruggevonden. In de evaluatiekring hebben de kinderen elkaars vragen gedeeld. Samen zijn alle leervragen opgeschreven.

Thema kleding spelhoek

Na de startactiviteiten is een plan gemaakt. De kinderen willen graag aan de slag met het inrichten van de spelhoek. Wat hebben we daar voor nodig? Dit schrijven we weer op.

Al snel komen de kinderen erachter dat ze kleding nodig hebben. Dit gaan we natuurlijk zelf ontwerpen en maken. Maar hoe doet een echte kleermaker dat eigenlijk? Hierbij is het boek ‘Kasper de Kleermaker’ van Lars Klinting gebruikt. In dit boek staat stap voor stap uitgelegd hoe kleding gemaakt wordt. De kinderen lezen dit en gaan vervolgens aan de slag.

Zodra alle materialen verzameld en gemaakt zijn, kan het spel beginnen. Maar wat zeg je eigenlijk als je kledingverkoopster bent? Door op excursie te gaan kunnen de kinderen hier achter komen. Vervolgens kan er met de kinderen een spelplan bedacht en opgeschreven worden.

Door het spel in de kledingwinkel wordt gewerkt aan onder andere de mondelinge taalontwikkeling, maar ook wordt de woordenschat van de kinderen uitgebreid. Tip! Je kunt heel goed dit themahoekpakket over de kledingwinkel erbij gebruiken.

Lezen in Avi-boeken

Door het snuffelen in boeken zijn de kinderen al vertrouwd geraakt met de verschillende boeken. Naast het bespreken van de soorten boeken, is het ook belangrijk dat de kinderen weten welk boek op hun leesniveau is. Dit is goed met de kinderen te bespreken. Staat het al op het boek? Welke klanken staan er in het boek? Hoe lang zijn de woorden? Doordat de kinderen zich hier bewust van zijn, kunnen zij gerichter een boek kiezen om lekker in te lezen.

Er zijn verschillende thematische Avi-boeken. Het boek ‘De naald is zoek’ van Vrouwke Klapwijk en Joke Verweerd is een geschikt boek om halverwege groep 3 te lezen met de groep. Middels dit boek kunnen nieuwe klanken en/of leesmoeilijkheden aangeboden worden. Hierbij worden woorden gebruikt die passen bij het thema kleding.

Het woord ‘naald’ komt regelmatig voor in dit boek. Waarschijnlijk is dit voor de kinderen een nieuwe leesmoeilijkheid. Van dit woord kan vervolgens een wandkaart gemaakt worden. Voor sommige kinderen kan het nodig zijn andere woorden aan te bieden dan voor de rest van de groep. Dit kan omdat zij verder zijn dan de rest, of meer herhaling nodig hebben.

De Avi-boeken kunnen ook gebruikt woorden voor begrijpend lezen. Over wie gaat het boek? Wat gebeurt er? Waar speelt het verhaal zich af?

Speeltafel

Bij dit thema is ook een speeltafel ingericht. Voor het thema kleding is gebruik gemaakt van Playmobil om deze tafel in te richten. Met de materialen kunnen de kinderen hun eigen verhalen bedenken en spelen. Zo wordt onder andere de fantasie en de mondelinge taalontwikkeling van de kinderen gestimuleerd.

Het door de kinderen bedachte verhaal kan door hen vervolgens gefotografeerd worden. Bij de scenes kunnen de kinderen zelf hun script schrijven. Er zijn bij ons verschillende scripts langsgekomen: er is veel kleding gekocht in de kledingwinkel, maar er zijn ook online bestellingen gedaan. Verder was er een boef in de winkel, werd er een trouwjurk gekocht en een modeshow georganiseerd.

Wanneer kinderen even niet op een verhaal komen, kunnen zij de scripts van de anderen doorlezen om op ideeën te komen.

De verhalen (scripts) kunnen de kinderen vervolgens opschrijven. Bij sommige kinderen kunnen dit nog losse woorden zijn, waar de leerkracht een verhaal bij schrijft. Maar de meeste kinderen kunnen halverwege groep 3 ook zelf korte zinnen opschrijven. Deze woorden en zinnen kunnen teruggelezen en eventueel verbeterd worden.

Expertlezen

Als de kinderen hun leervragen hebben opgesteld, moeten deze natuurlijk ook beantwoord worden. Een leuke en motiverende manier is om de kinderen expert te laten worden over een bepaald onderwerp. Dit kan door kinderen een tekst te laten lezen.

Wanneer de kinderen meer informatie hebben over het onderwerp, delen zij dit weer met de rest van de groep (iedereen wordt expert). Dit kunnen verschillende onderwerpen zijn: katoen, wol, t-shirt maken, kleding uit andere landen, de kleermaker, de schoenmaker, enzovoort.

Huisje Boompje Beestje (Schooltv) heeft ook mooie informatieve filmpjes die hierbij gebruikt kunnen worden. In de groep zijn de kinderen aan de slag gegaan met het uittekenen/uitschrijven van de weg van de katoenplant naar een t-shirt. Hierbij hebben we het filmpje ‘Textiel’ van Huisje Boompje Beestje gebruikt. De verschillende gebeurtenissen zijn in chronologische volgorde gezet.

Sokpoppen

Bij het brainstormen over het thema kwamen de kinderen naast kleding ook op sokken. Eerst was het lastig om hier iets mee te doen, maar uiteindelijk zijn we sokpoppen-verhalen gaan bedenken. Eerst kregen de kinderen een wie, wat, waar schema om in te vullen. Ook hebben zij nagedacht over een eventueel probleem en een oplossing in het verhaal.

Vervolgens is dit verhaal als dialoog opgeschreven. Nadat het verhaal bedacht is, zijn de sokpoppen gemaakt. Maar hoe doe je dit precies? Dit konden de kinderen lezen in een stappenplan. En het is natuurlijk erg leuk om het verhaal te laten horen aan de hele groep.

Bouwhoek

De kinderen spelen graag in de bouwhoek. Ze kwamen al snel op het idee om hier een kledingwinkel te bouwen. Verschillende boeken en praatplaten werden er bij gepakt. Er werd druk overlegd en samengewerkt om de winkel te bouwen. Ook hierbij werd geschreven: een welkomst-bord, de naam van de kledingwinkel, open en dicht, openingstijden, reclameposter, enzovoort.

Na afloop hebben de kinderen foto’s gemaakt van hun bouwwerk en opgeschreven wat zij gebouwd hebben. Zo kunnen de andere kinderen ook gebruik maken van hun ideeën.

Afsluiting: modeshow

Als afsluiting van dit thema werd een modeshow georganiseerd. Natuurlijk moeten hier ook mensen voor uitgenodigd worden. Er worden dus uitnodigingen gemaakt. Ook moet er bij een modeshow iets verteld worden over de kleding en accessoires die geshowd worden. Hier gaan de kinderen eerst over nadenken en schrijven dit op.

Conclusie

Door middel van verschillende betekenisvolle activiteiten kan het leesonderwijs vormgegeven worden. De leesmotivatie van de kinderen is dan hoog. Hierdoor komen zij sneller tot leren (lezen).

Misschien ben je al wel heel enthousiast over het thematisch werken, maar ben je nog wat onzeker. Je wilt bijvoorbeeld aan de slag met expert lezen of leren hoe je de doelen van groep 3 of 4 aan het hoekenwerk kunt koppelen.

Wil je de overgang van kleuter naar schoolkind verkleinen en aan de slag met spelend leren? Tijdens de cursus ‘Hoekenwerk in groep 3’ krijg je alle ins en outs om hier doelgericht mee aan de slag te gaan.

Thema kleding

Laura Manten

Laura Manten heeft na de pabo de Master EN richting gedragsspecialist afgerond en wil zich graag blijven ontwikkelen. Momenteel is ze leerkracht van groep 3/4. Ze vindt het belangrijk betekenisvol les te geven en houdt zich bezig met spelend leren en werkt met betekenisvolle thema's. Op haar Instagram @juflauramanten deelt ze ideeën rondom deze onderwerpen.

Geef een reactie