Je bekijkt nu De overgang van groep 2 naar 3

De overgang van groep 2 naar 3

Op dit moment zijn er steeds meer leerkrachten op zoek naar een nieuwe manier van lesgeven in groep 3. Hoe komt het eigenlijk dat de overgang van groep 2 naar 3 zo groot is? In deze blog leg ik het uit.

Informeel leren

Eigenlijk zou elke leerkracht eerst een jaar kleuters moeten draaien voordat ze voor groep 3 mogen staan. Alleen dan zie je pas wat de verschillen zijn.

Maar hoe komt het eigenlijk, dat deze overgang zo groot is? De overgang van groep 2 naar 3 is vaak zo groot, omdat er een duidelijke scheiding is tussen informeel en formeel leren. 

Bij de kleuters wordt vooral gebruik gemaakt van informeel leren. De leerkracht creëert samen met de kinderen spelsituaties en ze krijgen veel ruimte voor vrij spelen.

Deze situaties zijn voor de kinderen vaak betekenisvol en lokken zo het leren uit. Kinderen doen zo op een informele manier ervaringen op, die aansluiten bij de ontwikkelings- en leerdoelen.

Het leren gaat daardoor vooral onbewust, het overkomt als ware de kinderen.

thema piraten

Formeel leren

Dit staat lijnrecht tegenover het formeel leren dat je nog veel in groep 3 ziet. Denk maar aan een leerkracht die de lesstof klassikaal uitlegt, waarna vervolgens de kinderen opdrachten in hun werkboek moeten maken. 

Het leren vindt heel bewust en planmatig plaats. De lesstof wordt per vak gegeven en vindt niet in een bepaalde context of thema plaats. Het leren lezen en rekenen staat centraal en er is weinig ruimte voor spel.

Gelukkig wordt de overgang van informeel naar formeel leren door steeds meer leerkrachten als te groot en te zwaar ervaren. Een kleuter verandert niet na zes weken zomervakantie in een schoolkind. 

Zijn behoefte om te spelen, ontdekken en ervaren is niet opeens verdwenen. Hij zal tot halverwege groep 3 nog regelmatig schakelen tussen deze twee fasen.

Overgang van groep 2 naar 3

Spelen is niet alleen leuk, maar het stimuleert ook ontwikkelingsgebieden als motoriek, denkvermogen, sociaal emotionele ontwikkeling en taal. Het is een heel krachtige manier van leren dus waarom zou het alleen voor kleuters zijn? 

Wil je ook een soepele overgang van groep 2 naar 3? In mijn nieuwe cursus ‘Hoekenwerk in groep 3‘ help ik jou om deze manier van werken in je onderwijsaanbod te integreren. 

Linda Willemsen

Linda Willemsen is het gezicht achter klasvanjuflinda.nl en zet zich in voor spelenderwijs ontdekken en leren. Daarnaast houdt ze zich bezig met auteurswerk en zorgt sinds oktober 2018 met veel liefde voor haar babydochter.

Geef een reactie