Je bekijkt nu Help dokter, de juf is ziek!

Help dokter, de juf is ziek!

De juf heeft haar arm in een mitella en pleister in haar gezicht. De kinderen gaan nieuwsgierig in de klas zitten. Wat zou er met de juf zijn gebeurd? In deze blog lees je tips hoe je een huisartsenpraktijk en apotheek in de klas kunt maken.

Startactiviteiten

De juf vertelt over haar bezoek aan de huisarts en vraagt naar de ervaringen van de kinderen. Ben je wel eens bij de huisarts geweest? Maar ook naar de ervaringen met de huisarts in het land van herkomst.

Op Schooltv staat een filmpje over de huisarts die we hebben gekeken om informatie op te doen over de huisarts. Met de voorkennis en de nieuwe kennis die ze hebben opgedaan hebben de kinderen een woordparaplu gemaakt.

Themahoek de huisarts

Na de startactiviteit en het ophalen van de voorkennis is het tijd voor het inrichten van de themahoek. In de kring lezen we het boek ‘De dokter’ van Liesbet Slegers. Daarna komen de leerlingen met ideeën wat ze nodig hebben om de hoek in te richten en gaan ze aan de slag.

Er worden pillen gemaakt van klei, maar ook labels voor de medicijnen. Ook wordt er een boek gemaakt met picto’s van de verschillende soorten aandoeningen. De kinderen die pas in Nederland zijn, kunnen deze picto’s tijdens het rollenspel aanwijzen.

In de knutselhoek wordt er een oogtest gemaakt met bijbehorende bril en zijn er kinderen aan de slag gegaan met het maken van een stethoscoop. Door samen met de kinderen de hoek in te richten zijn de kinderen eigenaar van de hoek en zijn ze meer betrokken bij het thema. Ook doen we zo een beroep op de mondeling taalontwikkeling en woordenschat.

De kinderen gaan samen in gesprek over de themahoek en wat zij nodig hebben om deze hoek in te kunnen richten. Er wordt een lijstje gemaakt met wat de kinderen willen leren;

  • Welke spullen gebruikt een dokter allemaal?
  • Wat doet een dokter precies?
  • Wanneer ben je ziek?
  • Hoe doe je verband om?

Voor de aankleding hebben wij gebruik gemaakt van themahoek de huisarts. In het themahoek pakket vind je allerlei posters die je bij de inrichting van de hoek kan gebruiken.

Verdieping in het spel

Spelenderwijs oefenen de kinderen met allerlei doelen. De kinderen vullen een patiëntenkaart in, wegen elkaar en vullen alle gegevens weer in op de patiëntenkaart. Maar ook moet er een recept uitgeschreven worden.

Nadat de kinderen een tijdje hebben gespeeld in de themahoek wordt er een nieuwe impuls aan de hoek toegevoegd zodat ze uitgedaagd blijven tijdens het spel. En ook geeft dat een nieuwe impuls aan de woordenschat en mondelinge taalontwikkeling van de kinderen.

De juf heeft van de dokter een recept gekregen maar weet niet waar ze heen moet met dat recept. Samen met de leerlingen wordt er gelezen in het boek ‘De Apotheek’ van de ‘Kijkdoos-serie’ en een excursie gemaakt naar de apotheek om te kijken hoe een apotheek er uit ziet. In de klas wordt samen een lijst gemaakt met de benodigdheden voor in de hoek zoals pillen en potten voor de pillen maar ook informatiefolders en prijskaartjes.

In de knutselhoeken worden er nieuwe medicijnen geknutseld van klei en macaroni en worden de etiketten voor de potten geschreven. En ook hier worden de picto’s weer gebruikt voor de aanduiding.

Vervolgens gingen de leerlingen weer samen aan de slag met de nieuwe hoek. Voor de aankleding hebben we gebruik gemaakt van het themahoekpakket de apotheek.

De verteltafel

Een verteltafel is een hoek waar kinderen een verhaal kunnen (na)spelen. Een verteltafel is een geweldig middel om de mondelinge taalvaardigheid, spelontwikkeling en samenspel van de kinderen te stimuleren. Voor de verteltafel heb ik het themahoekpakket van huisarts in het klein afgedrukt. En de boeken die we hebben voorgelezen vind je ook in de hoek zodat de kinderen er tijdens het spel nog in kunnen bladeren.

Wil jij ook een verteltafel in de klas, lees dan deze blog over het creëren van een verteltafel.

De themahoekpakketten

In de themahoek pakketten huisarts en apotheek vind je allerlei posters die je kunt gebruiken bij de inrichting van de themahoek. Zoals een afsprakenboek, recepten, medicijn labels en rollenkaarten. Maar ook als decoratie een vlaggenlijn en een naambord en de openingstijden. De pakketten zijn heel erg uitgebreid en je hebt voldoende materiaal om de hoek in te richten.

Wist je ook dat er een spellenpakket over het lijf is?

Moniek

Ik ben Moniek en werkzaam op een nieuwkomersschool in Deventer. Momenteel ben ik werkzaam in groep 3/4. Ik ben een groot voorstander van het thematisch werken en het gebruik van hoeken. Op mijn Instagram @jufsels deel ik mijn hoeken en alles rondom het thematisch werken Wil je mij volgen dat kan op Instagram @jufsels.

Geef een reactie