Meldcode kindermishandeling

Kindermishandeling vindt plaats bij drie op de honderd kinderen. Dat betekent dat in iedere klas op iedere school een kind zit dat mishandeld wordt. Vaak wordt mishandeling niet herkend, 90% van de gevallen wordt over het hoofd gezien.

Leerkrachten herkennen de signalen niet of ze weten niet wat ze met de situatie aan moeten. Kinderen hebben “levenslang” wanneer mishandeling niet opgemerkt wordt. Daarom is de meldcode kindermishandeling in het leven geroepen.

Lees verder

Huiselijk geweld in kindertekeningen

Ik heb net een minor over huiselijk geweld achter de rug. Daar heb ik onder andere erg veel geleerd over kindermishandeling.  Voor deze minor heb ik samen met vier medestudenten een “handleiding” gemaakt om eventuele mishandeling en/of huiselijk geweld in een tekening te signaleren.

Het is geen signaleringslijst, maar echt een handleiding die helpt om opmerkelijke punten in een kindertekening te signaleren.

Tekeningen van kinderen
Voor kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld,

Lees verder