Stoppen met duimen, hoe doe je dat?

Mijn vorige blog over de gevolgen van het duimen deed op Facebook wat stof opwaaien.
Er was heel veel herkenning en er kwamen veel vragen over hoe te stoppen met duimen. Ook kregen we reacties van lezers die zelf geduimd hebben, maar er geen nadelige gevolgen van ondervonden hebben. Gelukkig is er een groep duimers die er inderdaad geen nadeel van ondervinden, maar helaas zien we in de logopediepraktijk een grotere groep die er wel een nadeel van ondervindt.

Lees verder
Welke gevolgen heeft duimen voor het leren?

Welke gevolgen heeft duimen voor het leren?

Zoals in de eerdere blog beloofd zal ik je nog meer inzicht geven in het vroegtijdig signaleren van logopedische problemen. Dit keer zal ik een blog schrijven over duimen. Duimen? Ja, duimen!

Ook bij duimen geldt dat er negatieve gevolgen kunnen zijn. Terwijl het ene kind blijft duimen, heeft het andere kind er totaal geen behoefte aan.

Baby’s hebben soms behoefte aan het duimen doordat zij een sterke zuigreflex hebben en het duimen troost biedt.

Lees verder
kinderen naar de logopedist te verwijzen of er tegenaan liepen dat ze ouders niet konden overtuigen om naar logopedie te gaan.

Verwijzen naar logopedie, hoe overtuig je ouders?

Ik (Chantal) heb, samen met een collega, een aantal trainingen ‘Signaleren van logopedische problemen door leerkrachten’ verzorgd. Wij vonden het opvallend hoeveel leerkrachten al wisten over de taalontwikkeling van kinderen!

Wat ook opvallend was dat veel leerkrachten toch twijfelden om kinderen naar de logopedist te verwijzen of er tegenaan liepen dat ze ouders niet konden overtuigen om naar logopedie te gaan.

In de komende blogs wil ik je helpen met de onderbouwing van de vroegtijdige signalering.

Lees verder

De fases van de taalontwikkeling

Taal ontwikkelt zich in verschillende fases. In de komende periode zal ik steeds een blog publiceren over een onderdeel van deze taalontwikkeling en hoe je als leerkracht kunt ondersteunen in de talige ontwikkeling van jouw leerlingen.

In deze blog start ik met een korte uitleg over de ontwikkeling van taal.

De taalontwikkeling verloopt bij normaal ontwikkelende kinderen als vanzelf. Het is echter een zeer complex proces. De taalontwikkeling verloopt in kleine sprongetjes.

Lees verder

Pragmatiek oefenen

Veel mensen weten dat we als logopedisten werken aan het verbeteren van de taalvaardigheden. We werken onder andere aan het verbeteren van de woordenschat en de zinsbouw. Wat vaak vergeten wordt, is dat we ook werken aan de pragmatiek.

Wat is dat nu pragmatiek?
‘Pragmatiek is het vermogen om taalstructuur aan te passen aan de gesprekspartner, de context en de situatie’. (Wegener-Sleeswijk en van den Dungen, 1994).

Wanneer er problemen zijn in de pragmatiek dan zien we dat kinderen hun taalgebruik niet kunnen aanpassen aan de situatie of de luisteraar.

Lees verder
Stemtips voor leerkrachten

Stemtips voor leerkrachten

Voor een leerkracht is de stem het belangrijkste instrument om het beroep uit te oefenen. Zonder stem kan een leerkracht zijn of haar beroep niet uitvoeren. Wanneer een leerkracht stemklachten heeft kan het plezier in het werk een stuk minder worden, omdat het spreken bijvoorbeeld zoveel energie kost. In deze blog een aantal stemtips voor leerkrachten.

Wist je dat 55% van de leerkrachten een periode kent met stemproblemen? Wanneer spreken je beroep is,

Lees verder

5 tips om geheugenstrategieën aan te leren

Wanneer kinderen moeite hebben met het ophalen van informatie uit het lange termijn geheugen of moeite hebben met het vasthouden van informatie uit het korte termijn geheugen kan het verstandig zijn om geheugenstrategieën aan te leren.

Hoe werkt het geheugen?
Het kortetermijngeheugen is het geheugen voor informatie die op dit moment en voor korte tijd wordt onthouden. In het korte termijngeheugen kan je ongeveer 7 dingen tegelijk opslaan. Als je er dan niet meer aan denkt,

Lees verder

Woordvindingsproblemen bij kinderen

Iedereen heeft wel eens last van woordvindingsproblemen. Denk er maar eens aan dat het woord op het puntje van je tong ligt, maar dat het woord niet kan worden uitgesproken.

We weten wat we willen zeggen, het idee is aanwezig maar het juiste woord kan niet worden opgeroepen. Vaak hangt het dan samen met bijvoorbeeld vermoeidheid.

Moeite om op een woord te komen
Het woord komt meestal naar boven als we even wachten,

Lees verder