logopedie

De fases van de taalontwikkeling

Taal ontwikkelt zich in verschillende fases. In de komende periode zal ik steeds een blog publiceren over een onderdeel van deze taalontwikkeling en hoe je

Pragmatiek oefenen

Veel mensen weten dat we als logopedisten werken aan het verbeteren van de taalvaardigheden. We werken onder andere aan het verbeteren van de woordenschat en

Stemtips voor leerkrachten

Stemtips voor leerkrachten

Voor een leerkracht is de stem het belangrijkste instrument om het beroep uit te oefenen. Zonder stem kan een leerkracht zijn of haar beroep niet