spelling

Spelenderwijs nieuwe woorden leren

Er zijn heel veel leuke manieren om de kinderen nieuwe woorden aan te leren. Ik noem in deze blog een aantal ideeën. Ook leuk! Stappenplan: werken

Letters leren in de kleutergroep

Het is ook in de kleutergroep belangrijk dat er goed taalonderwijs wordt geboden. Sommige mensen denken dat dit pas in groep 3 begint, maar dat