Rekenspellen thema zomer

 9,95

Een pakket met elf rekenspellen die geschikt zijn om in de laatste drie maanden van groep 3 te gebruiken.

Je krijgt de spellen als pdf-bestand toegestuurd.

 

Categorieën: ,

Beschrijving

Met veel plezier heb ik de afgelopen weken aan een rekenpakket voor groep 3 gewerkt. Zeker in groep 3 is het hartstikke leuk en leerzaam om de rekendoelen spelenderwijs in te oefenen. Uiteraard blijft de instructie het belangrijkst, maar het automatiseren kan goed door middel van spellen.

Ik heb elf spellen ontworpen die geschikt zijn om in de laatste drie maanden van groep 3 te gebruiken.

Je kunt de spellen goed gebruiken tijdens inloop of weektaak. Ook kan je ze gebruiken in de rekenhoek of inzetten in de rekencircuit. Een tip is om een paar kinderen het spel uit te leggen. Zij kunnen het dan weer spelen met andere kinderen. Wanneer iedereen het spel kent introduceer je weer een nieuw spel.

De leerdoelen; de kinderen oefenen tijdens de spelletjes met:

  • sprongen (10) en huppen (1)
  • getallen op volgorde van klein naar groot zetten
  • grootste en kleinste getal benoemen
  • geldrekenen met munten (0,50 – 0,20 – 0,10 – 0,05)
  • getallen tussen de tientallen plaatsen
  • sommen tot 20
  • dubbelsommen
  • klokkijken – hele uren en halve uren

Het zijn allerlei verschillende soorten spellen; denk aan memorie, ganzenbord, snake&ladder game en nog veel meer. Hieronder een goede indruk:

Weg met ijs
Met dit materiaal zijn verschillende spellen te bedenken; denk aan de werkvormen: Zoek dezelfde en memorie. Ook kan je de kinderen een som laten springen. Een andere leerling raad het antwoord. Waar is de leerling op de getallenlijn uitgekomen?

Bouw een zandkasteel
Tijdens dit spel oefenen de kinderen ook met sprongen en huppen. Wanneer de leerling op een getal komt moet hij op een lege getallenlijn laten zien met welke sprongen en huppen hij naar dit getal springt.

Van klein naar groot
De speler gooit zes keer met een dobbelsteen. Elk cijfer wordt in een apart vakje gezet. Op deze wijze worden er drietientallen gevormd. De leerling zet de getallen op volgorde van klein naar groot.

Het hoogste getal
Elke speler gooit met twee dobbelstenen. De spelers maken een zo hoog mogelijk getal met de twee cijfers. De getallen worden opgeschreven. Wie heeft het hoogste getal? Deze speler mag een hokje inkleuren. Aan het einde van het spel worden alle gekleurde hokjes bij elkaar opgeteld. De speler met de meest gekleurde hokjes is de winnaar.

Het grote geld spel
Met dit spel oefenen de kinderen het gepast betalen van kleine bedragen. Tijdens het bordspel mogen de kinderen allerlei spullen van het van te voren gekregen geld kopen. Maar ze moeten wel slim kopen. De uitdaging is om zoveel mogelijk producten te kopen. Diegene is namelijk de winnaar.

Het tientallenspel
Beide spelers krijgen een bingokaart. De spelers zetten hun pylon bij start. Komt een speler op een zonnetje, dan mag hij een getalkaartje omdraaien. Past het getal tussen een tiental op de bingokaart, dan mag hij het kaartje in het juiste vak (bijvoorbeeld 0-10, 11-20 en 31-40) plaatsen. De winnaar is degene die als eerste zijn bingokaart vol heeft.

Sommenrace
Tijdens dit spel wordt het optellen tot 20 geoefend. Elke speler krijgt vijf kaartjes. Om de beurt gooien de spelers met drie dobbelstenen. De punten worden bij elkaar opgeteld. De speler mag een kaartje op hetzelfde getal op het spelbord leggen. Ligt er al een kaartje op het getal, dan gaat de beurt helaas voorbij. Wie raakt als eerste zijn vijf kaartjes kwijt?

Dubbelfun
Beide spelers hebben vijf gekleurde fiches. De spelers gooien om de beurt met de dobbelsteen en verdubbelen het getal. Ze leggen een fiche op het getal op het spelbord. Wie heeft als eerste vijf op een rij?

Tik tok zegt de klok
Op tafel ligt een spelbord met klokken. Om de beurt pakken de spelers een kaartje met daarop een geschreven tijdstip. Ze leggen hun gekleurde fiche op de bijpassende klok. Pakt een speler een kaartje met tijdstip die hij al heeft gehad, dan roept hij: “Tik tok zegt de klok!”. De winnaar is degene met de meeste fiches op het spelbord.

Klokkenrace
De spelers pakken allebei een kaartje. Hierop staan twee klokken. Ze rekenen uit hoeveel uren er tussen zit. De spelers vergelijken de tijden met elkaar. Waar zit de meeste tijd tussen? Deze speler  mag een plaats vooruit. WIe is er als eerste bij het zwembad?

Som erger je niet
Het spel wordt gespeeld als het bekende Mens erger je niet. Maar voordat de speler met de dobbelsteen mag gooien moet hij eerst de som waarop hij staat oplossen.

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren