Woordenschat

In deze blogs vind je alles over woordenschat in groep 3 en 4. Bijvoorbeeld hoe werk je aan de woordenschat en welke boeken kun je goed gebruiken?

Al pratend wijs

Al pratend wijs – boekentip

Ben je op zoek naar meer informatie over de mondelinge taalontwikkeling? En wil je praktische handvatten voor de eerste zeven jaar van een kind? Zoek

het alfabet Charlotte Dematons

Alfabet lessuggesties

“Wauw”, dat was volgens mij het eerste wat in mijn opkwam toen ik het prachtige boek Alfabet van Charlotte Dematons in mijn handen had. In

Woordkaarten Zon, maan en sterren

Vanaf maandag werken we in groep 2/3 drie weken lang over het thema ‘Zon, maan en sterren’. In de taalmethode voor groep 3 zitten woordenschatlessen

Werken aan woordenschat; een stappenplan

Kinderen die nieuw op school zijn komen uit verschillende gezinnen met elk een eigen taalachtergrond. NT2 kinderen spreken doorgaans minder Nederlands, dan kinderen uit autochtone