De Grote Rekendag voor de onderbouw

De Grote Rekendag voor de onderbouw

Wie doet er mee aan de Grote Rekendag 2018? Een dag vol met rekenopdrachten, heel leerzaam en natuurlijk ontzettend leuk om eens een dagje alleen met dit mooie vak bezig te zijn. Als kleuterleerkracht merk ik, dat rekenen weleens een ondergeschoven kindje kan worden. Je bent toch al gauw wat meer bezig met voorlezen, woordkaartjes, een schrijfhoek, lettertafel, enzovoorts. Tellen en getallen, logisch denken, meten en meetkunde zijn ook goede onderwerpen om mee bezig te zijn met kinderen.

Lees verder
spellenpakket geldrekenen

Geldrekenen – leuke materialen om te oefenen

Momenteel zijn we in groep 4 druk bezig met het geldrekenen. Ik merk dat de meeste kinderen dit nog best lastig vinden. Welke munten zijn er allemaal? Welke munten zijn samen 1 euro waard en hoe weet ik hoeveel geld ik terug krijg?

Ik heb daarom een aantal materialen gemaakt die ik tijdens de rekenles of hoeken kan inzetten. De bundel geldrekenen bestaat uit posters, werkbladen, geldkaartjes, spellen en woordkaarten.

Posters

  • Poster met daarop alle euromunten en eurobiljetten.
Lees verder

Leerlijnen rekenen rondom thema winter

Wij werken in groep 3/4 rondom thema’s. Elk thema zetten we een aantal doelen centraal; de doelen komen uit de methode. Aan het einde van de periode worden de doelen getoetst. De komende weken werken we rondom het thema noordpool/zuidpool en winter. Het leek mij leuk om ook de rekenlessen wat meer rondom dit thema te geven.

Leerdoelen
Ik heb rondom de belangrijke doelen van groep 3 powerpoints gemaakt. Het leuke is dat deze powerpoints zowel individueel als klassikaal kunnen worden gebruikt.

Lees verder
Rekenen met leerlijnen

Rekenen met leerlijnen

Op onze school zijn we dit jaar gestart zonder methode voor rekenen. In plaats daarvan werken we met leerlijnen en gebruiken we o.a. de methode als bronnenboek. Benieuwd hoe dat gaat? In een aantal blogs vertel ik je de komende tijd alles over de leerlijn rekenen, over het ontwerpen van je lessen en over het inzetten van spellen en materialen.

De afgelopen maanden heeft Marianne ook verschillende blogs online gezet over het leren lezen zonder methode.

Lees verder

Review: Effectief rekenonderwijs op de basisschool

Wellicht ken je het bekende onderwijsboek EDI (Expliciete Directe Instructie) wel? Om de inhoud perfect te laten aansluiten op de specifiek Nederlandse onderwijssituatie is het boek bewerkt door onderwijsadviseur Marcel Schmeier. Marcel maakt zich hard voor goed onderwijs en heeft onlangs het boek Effectief rekenonderwijs op de basisschool geschreven. In deze blog wil ik je graag meer over dit boek vertellen.

Effectief rekenonderwijs op de basisschool
De rekenvaardigheid van Nederlandse en Belgische kinderen is al zeker tien jaar aan het dalen.

Lees verder
Hoe leren jonge kinderen rekenen?

Hoe leren jonge kinderen rekenen?

Het valt mij op dat in het onderwijs maar ook in de opvoeding de meeste aandacht naar taal gaat. Ik denk dan aan voorlezen, oefenen van woorden, werken aan de mondelinge taalontwikkeling en het herkennen van de letters. Er gaat veel minder aandacht uit naar rekenen.

Dat is jammer want kinderen moeten flink oefenen om zich rekenvaardigheden eigen te maken. Ik denk dat het belangrijk is dat we hier meer bij stil staan.

Lees verder
De tafels oefenen door te sjoelen

De tafels oefenen door te sjoelen

Wij hebben sinds kort een sjoelbak in de klas. Het is een kleine sjoelbak speciaal voor kinderen die ik op Marktplaats voor 5 euro heb gekocht. In eerste instantie wilde ik hem gebruiken voor groep 3 om te leren hoe je punten bij elkaar optelt, maar ik kwam al snel op het idee om er ook de tafels mee te laten oefenen. Hoe ik dit heb gedaan vertel ik je graag in deze blog.

De tafels oefenen
In groep 4 maken de kinderen kennis met de tafels.

Lees verder
Rekenen met het getallenbord

Rekenen met het getallenbord

Ik heb al een aantal maanden een prachtig getallenbord in de klas staan. Het is een heel krachtig middel om tijdens de rekenlessen te gebruiken. Het maakt het 100-stelsel niet alleen visueel, maar je kunt er ook ontzettend veel andere activiteiten mee uitvoeren. Mijn getallenbord komt van Capi Education. In deze blog wil ik je er graag meer over vertellen.

Dit artikel is geschreven is samenwerking met Capi Education. Zie mijn disclaimer voor meer informatie.

Lees verder
Rekenen met prentenboeken

Rekenen met prentenboeken

In elke kleutergroep wordt minimaal een keer per dag voorgelezen. Door het voorlezen van prentenboeken wordt de woordenschat vergroot, vaardigheden omtrent het begrijpend luisteren geoefend en de mondelinge taal ontwikkeling ontwikkeld. Maar wist je dat prentenboeken ook een bijdrage kunnen leveren aan de rekenontwikkeling? Je kunt namelijk rekenen met prentenboeken!

Prof. dr. Marja van den Heuvel-Panhuizen heeft hier onderzoek naar gedaan en het blijkt dat kinderen die een voorleesprogramma met gewone prentenboeken volgden 22% meer vooruitgang boekten op de rekenontwikkeling dan andere kleuters.

Lees verder
Rekenspel: tientallen oefenen

Rekenspel: tientallen oefenen

Groep 4 oefent de komende weken met het oplossen van grote sommen en moeten daarbij met tientallen kunnen rekenen. Aangezien veel kinderen nog moeite hebben met het springen van de tientallen (56-46-36) heb ik een spel gemaakt om dit te oefenen. Het spel heeft wat weg van burenbingo.

Wat heb je nodig?

  • spelbord
  • voor elk kind een pylon
  • dobbelsteen
Lees verder

Leuke tips om te rekenen in de supermarkt

In de supermarkt zijn talloze mogelijkheden om spelenderwijs met het rekenen te oefenen. Je kunt op verschillende manieren aandacht geven aan bijvoorbeeld de domeinen geld, gewicht, vorm en kleur, schatten en nog veel meer. In deze blog wil ik je vertellen hoe je dit kunt doen.

Tellen en getalbegrip
Thuis kunnen de voorbereidingen van het rekenen al beginnen. Op het boodschappenlijstje schrijf je op welke producten je wilt kopen en hoeveel je hiervan nodig hebt.

Lees verder

4 leuke spellen om het turven te oefenen

Wij werken op school met de rekenmethode Pluspunt. Ik ervaar dit als een hele prettige methode, omdat het heel doelgericht is. In elk thema komen 4 nieuwe doelen aan bod en 4 toetsdoelen. De toetsdoelen waren in het vorige thema de nieuwe doelen. Elk doel wordt dus over twee thema’s ingeoefend.

Een van de doelen die in het tweede rekenblok van groep 3 naar voren komt is het turven. Ik merk dat veel kinderen dit in het begin nog best lastig vinden,

Lees verder