Hoogbegaafde kinderen in het onderwijs; hoe help je ze?

Kijktip Monitor: Hoogbegaafde kinderen

Gisteren was er een interessante uitzending van Monitor over hoogbegaafde kinderen in het onderwijs. Er zijn veel hoogbegaafde kinderen die vastlopen in het onderwijs. Waarom lopen zij vast en wat kan je hier als school aan doen?

Uitzending hoogbegaafde kinderen
In de uitzending blijkt dat Monitor wekelijks mails krijgt van ouders over hun hoogbegaafde kinderen die vastlopen in het onderwijs. Een aantal ouders en kinderen worden hierover geïnterviewd. Het zijn toch wel hartverscheurende verhalen.

Lees verder

Hoogbegaafdheid en executieve functies

Executieve functies; wat zijn dat precies? Het zijn de functies in je brein die het mogelijk maken dat je rationele beslissingen neemt, impulsen beheerst en kunt focussen op wat belangrijk is.

De hersenontwikkeling van hoogbegaafden verloopt sneller dan gemiddeld. De hersencellen maken meer verbindingen. Dat maakt het lastig het ene automatisch te doen en over iets anders na te denken.

Al dat denken kost tijd, waardoor ze soms traag werken. En door al dat denken,

Lees verder
Onderpresteren: wat is het en wat doe je eraan?

Onderpresteren: wat is het en wat doe je eraan?

Misschien heb je wel een leerling in de klas die ontzettend dromerig is. Hij deed altijd actief mee, maar het lijkt alsof hij de laatste weken minder ‘aanwezig’ is. Tijdens de toetsweek kom je erachter dat de resultaten tegenvallen. Je begrijpt er niets van, want hij zou veel beter kunnen presteren. Het kan zijn dat hierbij sprake is van onderpresteren.

In deze blog vertel ik wat dit is en wat je er als leerkracht aan kunt doen.

Lees verder

Review: Dyslexie en leesproblemen

Kinderen met dyslexie hebben een probleem met lezen en/of spellen. Dat kan ernstige problemen opleveren bij het volgen van onderwijs. Bovendien brengt dyslexie vaak emotionele problemen met zich mee, denk aan onzeker en faalangstig gedrag. In de afgelopen jaren is er enorm veel gebeurd rondom dyslexie. Er is veel meer kennis dat sneller gedeeld kan worden. Ook zijn de mogelijkheden op het gebied van ICT enorm vooruitgegaan. Al deze nieuwe inzichten en ontwikkelen rondom dyslexie zijn verwerkt in het boek ‘Dyslexie en leesproblemen‘.

Lees verder

5 signalen van eventuele dyslexie bij kleuters

Je kunt in groep 1 of 2 eigenlijk nog geen dyslexie vaststellen. De meeste scholen wachten sowieso tot het kind in groep 4 zit, aangezien je vanaf 7 jaar het onderzoek vergoed krijgt. Er zijn wel een aantal signalen waar je op kunt letten.

Wanneer een kind op de volgende punten uitvalt moet je het goed in de gaten houden. Ik wil bij deze benadrukken dat het risicosignalen zijn, aangezien kleuters nog grote sprongen kunnen maken!

Lees verder
Help een kind met geheugenproblemen

Help een kind met geheugenproblemen

Sommige kinderen hebben geen gehoorproblemen, maar toch merk je in de klas dat het kind de mondelinge instructies niet goed oppikt. Het kind kan dan moeite hebben met de opstart van de taak en uitvluchten zoeken.

Het kind laat bijvoorbeeld bewegingsonrust zien, dwaalt telkens weg met de gedachten of kletst veel met zijn of haar groepsgenootjes.

Ook kan een kind telkens om hulp komen vragen omdat hij/zij niet weet wat de opdracht is.

Lees verder

Dyscalculie en rekenproblemen bij kleuters

Heb jij enig idee HOE jouw kinderen een kleine plussom oplossen? Ik wist wel dat de kinderen bij mij in groep 3 verschillende manieren hadden om tot een antwoord te komen. Ik had er echter nooit zo echt bij stil gestaan dat er zo veel verschillende manieren gebruikt werden, tot dat ik het boek Dyscalculie en rekenproblemen las.

Dyscalculie en rekenproblemen
Juf vraagt aan Esther of ze voor haar de som 3+5 wil uitrekenen.

Lees verder

5 tips om geheugenstrategieën aan te leren

Wanneer kinderen moeite hebben met het ophalen van informatie uit het lange termijn geheugen of moeite hebben met het vasthouden van informatie uit het korte termijn geheugen kan het verstandig zijn om geheugenstrategieën aan te leren.

Hoe werkt het geheugen?
Het kortetermijngeheugen is het geheugen voor informatie die op dit moment en voor korte tijd wordt onthouden. In het korte termijngeheugen kan je ongeveer 7 dingen tegelijk opslaan. Als je er dan niet meer aan denkt,

Lees verder

Woordvindingsproblemen bij kinderen

Iedereen heeft wel eens last van woordvindingsproblemen. Denk er maar eens aan dat het woord op het puntje van je tong ligt, maar dat het woord niet kan worden uitgesproken.

We weten wat we willen zeggen, het idee is aanwezig maar het juiste woord kan niet worden opgeroepen. Vaak hangt het dan samen met bijvoorbeeld vermoeidheid.

Moeite om op een woord te komen
Het woord komt meestal naar boven als we even wachten,

Lees verder

Beginnende geletterdheid bij kleuters

In Nederland heeft ongeveer 10% van de kinderen moeite met lezen. 4% van deze kinderen heeft ook daadwerkelijk dyslexie. Dit is ongeveer 1 op de 10 kinderen.

Kinderen met dyslexie hebben moeite met de verwerking van klanken en last van decodeerproblemen. Aandacht voor de beginnende geletterdheid is dus ontzettend belangrijk.

Kenmerken
In de kleutergroep zijn al een aantal problemen van dyslexie  te signaleren. Kleuters met de volgende problemen moet je goed in de gaten houden.

Lees verder