Handige reflectie-instrumenten voor de leerkracht

Reflectie-instrumenten voor leerkrachten

Probleemgedrag heeft niet alleen te maken heeft met het gedrag van de leerling, maar ook met de situatie en het gedrag van de leerkracht. Het is geen verschijnsel waar iedereen op dezelfde manier last van heeft. Het is dan ook belangrijk om als leerkracht regelmatig te reflecteren op je eigen handelen; welke reflectie-instrumenten je hiervoor kunt gebruiken leg ik in deze blog uit.

Basishouding van de leerkracht
Elke leerkracht heeft een basishouding,

Lees verder
Waarom reflecteren op je eigen handelen?

Waarom reflecteren op je eigen handelen?

Vorige week deelde ik informatie uit verschillende onderzoeken over het belang van een goede leerkracht-relatie. Als leerkrachten zouden we niet alleen naar onze leerlingen moeten kijken, maar ook ons eigen handelen kritisch onder de loep moeten nemen. Ook jij hebt namelijk een aandeel in de relatie met een leerling. Maar waarom zou je dat doen, reflecteren op je eigen handelen?

Waar komt gedrag vandaan?
Er bestaan verschillende verklaringen voor gedrag dat leerlingen vertonen.

Lees verder
De vijf talen van de liefde voor kinderen

De 5 talen van de liefde voor kinderen

Liefde is de basis van waaruit een kind zich zeker kan voelen. En als een kind zich zeker voelt, zal het opgroeien tot een vrijgevige en liefdevolle volwassene. Wist je dat elk kind een voorkeur voor een bepaalde liefdestaal heeft? Dit is een manier waarop het de ouderlijke liefde het beste verstaat. In deze blog vertel ik je er graag meer over aan de hand van het boek De 5 talen van de liefde voor kinderen.

Lees verder
Wat doe je als een kind een regel niet opvolgt?

Wat doe je als een kind een regel niet opvolgt?

Misschien is het wel herkenbaar; je hebt een kind in de klas dat niet wil luisteren. Je moet de leerling vaak waarschuwen en het kan je zelfs negatieve energie kosten. Wat doe je als een kind een regel niet opvolgt? In deze blog geef ik een aantal tips.

Hoort het kind je wel?
In het tweede jaar van de PABO werd ik wel eens boos als kinderen bleven kletsen. Ze hoorden toch wel dat ik wilde beginnen of iets wilde zeggen?

Lees verder
Tips om schoolbreed te werken aan de sociale veiligheid

Schoolbreed werken aan de sociale veiligheid

Vanaf 1 augustus 2015 zijn scholen verplicht om zorg te dragen voor een veilige school en de sociale veiligheid. Je veilig voelen is een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren en jezelf te ontwikkelen. Alleen in een sociaal veilige omgeving durven leerlingen zich kwetsbaar op te stellen en hebben ze het gevoel erbij te horen.

Maar hoe kan je als school dit borgen? In deze blog deel ik een aantal ervaringen en geef ik praktische tips hoe je kunt werken aan de sociale veiligheid.

Lees verder
Hoogbegaafde kinderen in het onderwijs; hoe help je ze?

Kijktip Monitor: Hoogbegaafde kinderen

Gisteren was er een interessante uitzending van Monitor over hoogbegaafde kinderen in het onderwijs. Er zijn veel hoogbegaafde kinderen die vastlopen in het onderwijs. Waarom lopen zij vast en wat kan je hier als school aan doen?

Uitzending hoogbegaafde kinderen
In de uitzending blijkt dat Monitor wekelijks mails krijgt van ouders over hun hoogbegaafde kinderen die vastlopen in het onderwijs. Een aantal ouders en kinderen worden hierover geïnterviewd. Het zijn toch wel hartverscheurende verhalen.

Lees verder
Hoe herken je een ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen?

Hoe herken je een ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen?

Kinderen tot 6 jaar die opvallend voorlopen in hun ontwikkeling ten opzichte van leeftijdsgenoten hebben een ontwikkelingsvoorsprong. Dit kan bijvoorbeeld op taal- of motorisch gebied zijn. In deze blog vertel ik aan de hand van het boek Bijdehante baby’s en pittige kleuters hoe je een ontwikkelingsvoorsprong kan herkennen bij jonge kinderen.

Ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen
Op dit moment zijn er geen testen waarmee hoogbegaafdheid al op zo’n jonge leeftijd vastgesteld kan worden.

Lees verder
Kinderen effectief prijzen, zo doe je dat

Kinderen effectief prijzen, zo doe je dat

Als opvoeders willen we graag het gevoel van eigenwaarde van kinderen vergroten. We willen dat ze een positief zelfbeeld hebben en vinden het fijn om ze te prijzen. Toch kunnen hier ook nadelen aan kleven. Kinderen kunnen er bijvoorbeeld narcistisch van worden.

In deze blog deel ik tips aan de hand van het boek How2talk2kids hoe je echt en effectief kinderen kan prijzen.

Lees ook:

  • Hoe ga je om met negatieve gevoelens van kinderen?
Lees verder
Hoe kan je de autonomie van een kind stimuleren?

Hoe kan je de autonomie van een kind stimuleren?

Ik vind het ontzettend belangrijk dat de kinderen uit mijn klas zelfstandig zijn. Zeker is een combinatiegroep is dit toch wel een must. Wanneer kinderen voortdurend afhankelijk zijn van een volwassene ontstaan er bepaalde gevoelens.

Het kind zal zich dankbaar voelen, maar ook gevoelens als hulpeloosheid, wrok, frustratie en boosheid zullen naar voren komen.

In deze blog vertel ik aan de hand van het boek How2talk2kids hoe je de autonomie van een kind kan stimuleren.

Lees verder

Wat is een growth mindset?

De komende weken wil ik mij verdiepen in het ontwikkelen van een growth mindset bij kinderen. De afgelopen jaren is de aandacht toegenomen voor het feit dat je intelligentie bij kinderen en volwassenen kunt laten groeien en veranderen.

Een heel interessant boek hierover is Mindsets op school. In deze blog wil ik aan de hand van dit boek je hier graag in mee nemen.

Growth mindset
Intelligentie is een eigenschap die ontwikkeld kan worden,

Lees verder
Meidenvennijn

Meidenvenijn in de klas, wat doe je er aan?

Ik vind het ontzettend leuk om in de middenbouw les te geven. De kinderen krijgen steeds meer een eigen mening, hun persoonlijkheid wordt nog meer gevormd en ze beginnen zelf te ontdekken wat ze wel en niet willen.

In deze leeftijdscategorie worden vriendschappen gevormd, maar ook kinderen bewust buitengesloten. Misschien wel het bekendste fenomeen is het meidenvenijn in deze groepen. In deze blog vertel ik je er graag meer over.

Meidenvennijn in de klas
In sommige groepen kan er erg veel sprake zijn van meidenvenijn.

Lees verder
Hoe ga je om met negatieve gevoelens van kinderen?

Hoe ga je om met negatieve gevoelens van kinderen?

Als leerkracht ben je niet alleen bezig met het lesgeven maar je zorgt er ook voor dat de kinderen zich fijn voelen in de klas. Ik heb al vaak geschreven hoe je kinderen kunt helpen om hun emoties te reguleren of hoe je bepaalde sociale vaardigheden aanleert. Maar ook wij als volwassene kunnen ons verder ontwikkelen in het omgaan met kinderen.

In deze blog wil ik het hebben over het omgaan met de negatieve gevoelens van kinderen.

Lees verder