Adventskalender

De ‘digitale’ adventskalender bestaat uit 20 cadeautjes. De cadeautjes zijn heel divers en voor ieder wat wils. Denk aan materialen voor de hoeken, inspiratievideo’s en meer!

Tips voor het thema ‘In Afrika’

Het eerste thema van ons schooljaar gaat over Afrika. Hoe breng je zo’n thema wat (letterlijk) ver-van-het-bed is dichterbij de kinderen? Wij kiezen ervoor om het dagelijkse leven in een dorp centraal te stellen. We starten met verschillende startactiviteiten om ons te oriënteren op het thema. Bijvoorbeeld een filmpje over

De egelopvang

De herfst, een prachtig seizoen en in deze periode zijn er veel mogelijkheden om thematisch te werken in de klas. In deze blog lees je hoe de kinderen in groep 3-4 aan de slag gaan met het inrichten van een egelopvang en het verzorgen van egels! In de klas ligt

hoek boekenwinkel

Een boekenwinkel in de klas

Door samen met de kinderen een boekenwinkel op te richten oefenen de kinderen spelenderwijs diverse leerdoelen rondom het leren lezen, schrijven en rekenen. Ze gaan bijvoorbeeld aan de slag met het inrichten van de boekenwinkel en het maken en verkopen van verschillende soorten boeken. Maar tijdens het spelen oefenen ze ook

hoek uilen

Natuurhoek de uil

In de herfst maken veel klassen een uitstapje naar het bos of werken en spelen in de klas over een subthema bij het hoofdthema herfst. Wat gebeurt er in de herfst, welke bomen zijn er, maar ook welke dieren wonen er in de bossen? Leuk om aan de slag te

Over klasvanjuflinda.nl

Klasvanjuflinda is een website voor leerkrachten die groot voorstander zijn van thematisch onderwijs en streven naar een combinatie van werken uit boeken en spelen en leren in hoeken.