Kinderen leren omgaan met conflicten

Kinderen leren omgaan met conflicten

Ruzie tussen kinderen is nooit leuk en het liefst wil je dit zoveel mogelijk voorkomen. Helaas is dit niet zo gemakkelijk, wel kun je kinderen een aantal simpele vaardigheden aanleren om ze op een goede manier met conflicten om te laten gaan. Tina Payne Bryson en Daniel J. Siegel delen deze might sight vaardigheden in hun boek ‘Het hele brein, het hele kind’. In deze blog wil ik je er graag meer over vertellen.

1.

Lees verder
Temperamentvolle kinderen, hoe help je ze?

Temperamentvolle kinderen, hoe help je ze?

Temperamentvolle kinderen zijn opvliegender, intenser, gevoeliger of eigenwijzer dan het gemiddelde kind. Het vraagt veel aandacht van jou als leerkracht om hier goed mee om te gaan, anders kunnen koppig gedrag of huilbuien het gevolg zijn. Maar hoe doe je dit dan? In deze blog wil ik je meer vertellen over hoe je temperamentvolle kinderen in de klas kunt helpen. Ik wil dit doen aan de hand van het boek ‘Temperamentvolle kinderen‘ van Eva Bronsveld.

Lees verder
Het bovenbrein van kleuters activeren en trainen

Hoe voorkom je lastig gedrag bij kleuters?

In mijn vorige blog over lastig gedrag bij kleuters deelde ik informatie over de breinontwikkeling. Hierin kwam naar voren dat het bovenbrein van kleuters nog niet volledig is ontwikkeld. Veel gedrag dat door de leerkracht als lastig wordt ervaren is passend bij de ontwikkeling van kleuters. Het gaat meestal voorbij, als het bovenbrein verder rijpt. In deze blog wil ik je hier meer over vertellen en tips geven hoe je het bovenbrein kunt activeren en trainen.

Lees verder
Gedragsproblemen of gewoon gedrag bij kleuters?

Gedragsproblemen of gewoon gedrag bij kleuters?

Kleuters met lastig gedrag. Misschien denk je nu wel gelijk aan een paar kinderen uit jouw klas. Maar zijn ze echt lastig of dagen ze ons uit om onze onderwijskundige vaardigheden optimaal in te zetten? Door deze blog wil ik je meer inzicht geven in gedrag bij kleuters. Zijn het echt gedragsproblemen of is het gewoon gedrag?

Probleemgedrag
In de literatuur worden verschillende definities van probleemgedrag gegeven. Ik kan mij het meest vinden in de definitie van Van der Ploeg (2014).

Lees verder
Onderpresteren: wat is het en wat doe je eraan?

Onderpresteren: wat is het en wat doe je eraan?

Misschien heb je wel een leerling in de klas die ontzettend dromerig is. Hij deed altijd actief mee, maar het lijkt alsof hij de laatste weken minder ‘aanwezig’ is. Tijdens de toetsweek kom je erachter dat de resultaten tegenvallen. Je begrijpt er niets van, want hij zou veel beter kunnen presteren. Het kan zijn dat hierbij sprake is van onderpresteren. In deze blog vertel ik wat dit is en wat je er als leerkracht aan kunt doen.

Lees verder

Temperamentvolle kinderen, hoe herken je ze?

Misschien herken je het wel: je hebt een kind in de klas zitten dat opvliegender lijkt te zijn dan andere kinderen. Verder is het kind intenser, gevoeliger of eigenwijzer dan het gemiddelde kind. Het kan zijn dat dit een temperamentvol kind is. Het vraagt veel aandacht van jou als leerkracht om hier goed mee om te gaan, anders kunnen koppig gedrag of huilbuien het gevolg zijn. In deze blog wil ik je meer vertellen over temperamentvolle kinderen.

Lees verder

Begrijpen van communicatie door ASS-leerlingen

Er zijn verschillende problemen die kinderen met ASS in de communicatie kunnen ondervinden. Bij deze wil ik benadrukken dat elk kind uniek is. De wijze waarop een kind met ASS last heeft van problemen is per individu verschillend. In mijn vorige blog schreef ik al over ‘hoe kinderen met ASS contact maken‘ en ‘over de taalontwikkeling‘. Vandaag wil ik meer informatie delen over hoe ASS-leerlingen communicatie begrijpen.

In deze blog maak ik gebruik van affiliate links.

Lees verder
De taalontwikkeling bij kinderen met ASS verloopt anders dan bij kinderen met een 'normale' ontwikkeling. Ze vallen op in hun spreken en woordenschat.

Taalontwikkeling bij kinderen met ASS

Vorige week vertelde ik hoe kinderen met ASS contact maken. Vandaag wil ik meer vertellen over de taalontwikkeling bij kinderen met ASS. Bij deze wil ik benadrukken dat elk kind uniek is. De wijze waarop een kind met ASS last heeft van eventuele problemen is per individu verschillend.

Spreken
De stem van autisten kan vaak wat eentonig klinken, omdat ze niet goed weten hoe ze met intonatie om moeten gaan. Ook kunnen ze praten op de manier van een ‘professor’ en dure woorden gebruiken.

Lees verder

Hoe maken kinderen met ASS contact?

Volgens de theorie van MAS1P (Delfos, 2002) doorlopen kinderen met ASS dezelfde fasen als andere kinderen, maar dan vertraagd, extreem vertraagd of versneld. Door deze bijzondere ontwikkeling en een groot scala aan mentale leeftijden krijgen kinderen met autisme vaak niet de ondersteuning die ze op dat moment nodig hebben. Het allerbelangrijkste probleem bij autisme is het inschatten van de sociale omgang, want dit veroorzaakt moeilijkheden in de communicatie en een gebrek aan verbeelding.

Bij deze wil ik benadrukken dat elk kind uniek is.

Lees verder

Vertraagde ontwikkeling bij ASS-leerlingen

Al heel wat jaren wordt er onderzoek gedaan naar autisme, toch blijft het een moeilijk te doorgronden stoornis . Door de geschiedenis heen zijn er een aantal belangrijke veranderingen geweest. In de jaren tachtig werd aangetoond dat er bij autisme sprake kan zijn van erfelijkheid . Niet de opvoeding van de ouders, maar de genen zijn van invloed. Vandaag de dag wordt autisme door de meesten nog steeds gezien als een defect en zijn de behandelingen gericht op het ermee leren omgaan.  

Lees verder

3 alternatieven voor de time-out

Tijdens mijn stages en in mijn eerste jaren als leerkracht maakte ik kennis met de interventie ‘time-out’, ook wel bekend als de afkoelplek of denkstoel. Ik vond het een fijne manier om kinderen te ‘straffen’ die ongewenst gedrag lieten zien. Door kinderen af te zonderen kon ik ten minste doorgaan met mijn kringactiviteit en kon het kind nadenken over zijn gedrag.

Later ben ik hier bewuster over gaan nadenken, is een time-out echt de beste manier om ongewenst gedrag om te buigen naar gewenst gedrag?

Lees verder

Hoe help je een verlegen kind

Wanneer je als ouder of leerkracht met  een verlegen kind te maken hebt kan dit best lastig zijn. Zeker als je zelf niet verlegen bent is het moeilijk om je te verplaatsen in het kind. Ik was als kind vrij verlegen en vond het lastig om contact met anderen te maken. Dit kan heel vervelend zijn bij het maken van speelafspraakjes of het sluiten van vriendschappen. Elke ouder of leerkracht wil dat een kind zich niet alleen hoeft te voelen.

Lees verder