Het explosieve kind; hoe ga je ermee om?

Het explosieve kind; hoe ga je ermee om?

“Jennifer ziet dat er niet zoveel meer in het pak muesli zit en denkt bij zichzelf: ‘Ik neem vandaag de helft van de muesli en dan eet ik morgen de rest op’. Even later komen haar moeder en haar broertje de keuken in.

Haar moeder vraagt aan haar broertje wat hij voor zijn ontbijt wil. Hij antwoordt: ‘Muesli.’ Jennifer, die scherp heeft zitten luisteren, explodeert. ‘Hij mag die muesli niet hebben!’ krijst Jennifer en ze loopt rood aan.” …

Herkenbaar?

Lees verder
Handige reflectie-instrumenten voor de leerkracht

Reflectie-instrumenten voor leerkrachten

Probleemgedrag heeft niet alleen te maken heeft met het gedrag van de leerling, maar ook met de situatie en het gedrag van de leerkracht. Het is geen verschijnsel waar iedereen op dezelfde manier last van heeft. Het is dan ook belangrijk om als leerkracht regelmatig te reflecteren op je eigen handelen; welke reflectie-instrumenten je hiervoor kunt gebruiken leg ik in deze blog uit.

Basishouding van de leerkracht
Elke leerkracht heeft een basishouding,

Lees verder
Waarom reflecteren op je eigen handelen?

Waarom reflecteren op je eigen handelen?

Vorige week deelde ik informatie uit verschillende onderzoeken over het belang van een goede leerkracht-relatie. Als leerkrachten zouden we niet alleen naar onze leerlingen moeten kijken, maar ook ons eigen handelen kritisch onder de loep moeten nemen. Ook jij hebt namelijk een aandeel in de relatie met een leerling. Maar waarom zou je dat doen, reflecteren op je eigen handelen?

Waar komt gedrag vandaan?
Er bestaan verschillende verklaringen voor gedrag dat leerlingen vertonen.

Lees verder
Wat doe je als een kind een regel niet opvolgt?

Wat doe je als een kind een regel niet opvolgt?

Misschien is het wel herkenbaar; je hebt een kind in de klas dat niet wil luisteren. Je moet de leerling vaak waarschuwen en het kan je zelfs negatieve energie kosten. Wat doe je als een kind een regel niet opvolgt? In deze blog geef ik een aantal tips.

Hoort het kind je wel?
In het tweede jaar van de PABO werd ik wel eens boos als kinderen bleven kletsen. Ze hoorden toch wel dat ik wilde beginnen of iets wilde zeggen?

Lees verder
Tips om schoolbreed te werken aan de sociale veiligheid

Schoolbreed werken aan de sociale veiligheid

Vanaf 1 augustus 2015 zijn scholen verplicht om zorg te dragen voor een veilige school en de sociale veiligheid. Je veilig voelen is een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren en jezelf te ontwikkelen. Alleen in een sociaal veilige omgeving durven leerlingen zich kwetsbaar op te stellen en hebben ze het gevoel erbij te horen.

Maar hoe kan je als school dit borgen? In deze blog deel ik een aantal ervaringen en geef ik praktische tips hoe je kunt werken aan de sociale veiligheid.

Lees verder
Hoogbegaafde kinderen in het onderwijs; hoe help je ze?

Kijktip Monitor: Hoogbegaafde kinderen

Gisteren was er een interessante uitzending van Monitor over hoogbegaafde kinderen in het onderwijs. Er zijn veel hoogbegaafde kinderen die vastlopen in het onderwijs. Waarom lopen zij vast en wat kan je hier als school aan doen?

Uitzending hoogbegaafde kinderen
In de uitzending blijkt dat Monitor wekelijks mails krijgt van ouders over hun hoogbegaafde kinderen die vastlopen in het onderwijs. Een aantal ouders en kinderen worden hierover geïnterviewd. Het zijn toch wel hartverscheurende verhalen.

Lees verder
Meidenvennijn

Meidenvenijn in de klas, wat doe je er aan?

Ik vind het ontzettend leuk om in de middenbouw les te geven. De kinderen krijgen steeds meer een eigen mening, hun persoonlijkheid wordt nog meer gevormd en ze beginnen zelf te ontdekken wat ze wel en niet willen.

In deze leeftijdscategorie worden vriendschappen gevormd, maar ook kinderen bewust buitengesloten. Misschien wel het bekendste fenomeen is het meidenvenijn in deze groepen. In deze blog vertel ik je er graag meer over.

Meidenvennijn in de klas
In sommige groepen kan er erg veel sprake zijn van meidenvenijn.

Lees verder
Hoe leer je kinderen respect te hebben?

Hoe leer je kinderen respect te hebben?

Respect hebben voor elkaar is een belangrijke kernwaarde die op veel scholen terug komt in de regels of visie. Wanneer je dit als school van belang vindt is het belangrijk om dit ook goed te oefenen.

Gewenst gedrag komt namelijk niet vanzelf; net als rekenen en taal moet je dit oefenen. Soms steeds weer opnieuw, net zolang totdat een kind het voldoende beheerst en het weer kan overdragen aan anderen.

In deze blog geef ik voorbeelden hoe je kinderen leert om respect te hebben.

Lees verder
Jongens die stoeien, hoe ga je ermee om?

Jongens die stoeien, hoe ga je ermee om?

In mijn groep zitten redelijk wat jongens die van fysiek contact houden. Ze botsen expres tegen elkaar op, doen wedstrijdjes wie het snelste is en proberen allemaal het sterkste te zijn. Het stoeien met elkaar is dus onvermijdelijk.

Maar hoort dit wel op school? Jongens die stoeien, hoe ga je ermee om?

Waarom houden jongens van stoeien?
Ik heb al eerder geschreven over de verschillen tussen jongens en meisjes. Als leerkracht krijg je hier elke dag mee te maken.

Lees verder
Thema Vriendschap 'De vlieger'

Thema Vriendschap ‘De vlieger’

De basis van veel goede vriendschappen worden al op de basisschool gelegd. Wij hebben de belangrijke taak om ze sociale vaardigheden aan te leren. Vaak wordt er in het onderwijs vooral de nadruk gelegd op de cognitieve vaardigheden, maar als een kind niet lekker in zijn vel zit komt het nooit tot leren.

In dit project gaat het om het creëren van vriendschap en om het goed omgaan met elkaar. Wanneer er in de kleutergroepen genoeg aandacht aan de relaties tussen de kinderen onderling wordt besteed,

Lees verder
Het goedmaken, hoe leer je dit aan een kind?

Het goedmaken, hoe leer je dit aan een kind?

Jonge kinderen hebben regelmatig conflicten, bijvoorbeeld over speelgoed of wie waar moet gaan zitten. Als leerkracht krijg ik hier dan ook vaak mee te maken. Soms lost het zich vanzelf op, soms zoeken ze samen een oplossing en af en toe komen ze er niet uit en hebben ze de hulp van een volwassene nodig.

Maar hoe help je nou het beste jonge kinderen? Hoe leer je kinderen om iets goed te maken? 

Lees verder