Thema Vriendschap 'De vlieger'

Thema Vriendschap ‘De vlieger’

De basis van veel goede vriendschappen worden al op de basisschool gelegd. Wij hebben de belangrijke taak om ze sociale vaardigheden aan te leren. Vaak wordt er in het onderwijs vooral de nadruk gelegd op de cognitieve vaardigheden, maar als een kind niet lekker in zijn vel zit komt het nooit tot leren.

In dit project gaat het om het creëren van vriendschap en om het goed omgaan met elkaar. Wanneer er in de kleutergroepen genoeg aandacht aan de relaties tussen de kinderen onderling wordt besteed,

Lees verder
Het goedmaken, hoe leer je dit aan een kind?

Het goedmaken, hoe leer je dit aan een kind?

Jonge kinderen hebben regelmatig conflicten, bijvoorbeeld over speelgoed of wie waar moet gaan zitten. Als leerkracht krijg ik hier dan ook vaak mee te maken. Soms lost het zich vanzelf op, soms zoeken ze samen een oplossing en af en toe komen ze er niet uit en hebben ze de hulp van een volwassene nodig. Maar hoe help je nou het beste jonge kinderen? Hoe leer je kinderen om iets goed te maken? Ik vertel het je in deze blog aan de hand van het boek ‘Kleine vulkaantjes‘.

Lees verder
Hoe voorkom je een driftbui bij jonge kinderen?

Hoe voorkom je een boze bui bij jonge kinderen?

Ik heb een aantal jaren kleuters gehad en ik kreeg toen af en toe te maken met kinderen die absoluut niet wilden luisterden. Ik moest ze soms dwingen om te gehoorzamen en vaak leidde dit alleen maar tot meer problemen. Kinderen die niet in de kring wilden zitten of die niet wilden opruimen, je kent het wel. Ik heb lang moeten zoeken naar een goede manier om een eventuele driftbui te voorkomen.

Misschien ben je zelf wel een ouder van een peuter en zit je volop in de ‘Ik ben twee en ik zeg nee’

Lees verder
Hechtingsproblematiek en hechtingsstoornis, wat is het verschil?

Hechtingsproblematiek of hechtingsstoornis?

Wist je dat tussen hechtingsproblematiek en hechtingstoornis een groot verschil zit? Zo heeft ongeveer 25 tot 30% van de Nederlandse bevolking last van hechtingsproblematiek. Slechts 1% heeft last van een hechtingstoornis. Dit betekent dat ongeveer één op de vier kinderen in de klas in meer of mindere mate hechtingsproblematiek heeft.

Wat is nou precies hechtingsproblematiek? En wanneer spreken we over een hechtingsstoornis? Daarover wil ik je wat vertellen in deze blog.

Het verschil in hechtingsrelaties
Je hebt vast kinderen in je klas die als ze gevallen zijn en huilen niet naar je toekomen voor troost of hulp.

Lees verder
Spelenderwijs verbinden en hechten

Spelenderwijs verbinden en hechten

Stabiele en veilige relaties tussen kinderen en zorgzame volwassenen zijn van groot belang voor een gezonde ontwikkeling. Kinderen die zich niet veilig kunnen hechten lopen een groot risico op problemen in het contact met anderen en het begrijpen en grip houden op eigen emoties, gedachten en gedrag. Om tot een veilige gehechtheid te komen zijn spel en speels contact belangrijke middelen.

Micheline Mets heeft het fantastische boek Spelenderwijs verbinden en hechten geschreven met ruim honderd spelvoorbeelden die het hechtingsproces bevorderen.

Lees verder
Alles wat je wilde weten over autisme

Alles wat je wilde weten over autisme

Van 1 tot en met 8 april vindt de NVA Autismeweek 2017 plaats. In deze week vraagt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) aandacht voor de ongeveer 190.000 mensen met autisme in ons land. Ook bij jou in de klas kan een kind met ASS zitten. Het is belangrijk dat je als leerkracht eventuele kenmerken kan herkennen. Op dit moment zijn er veel volwassenen, en met name ouderen, die pas op zeer late leeftijd een diagnose hebben gekregen – vaak na jarenlange worsteling met uiteenlopende problemen.

Lees verder
Kinderen leren omgaan met conflicten

Kinderen leren omgaan met conflicten

Ruzie tussen kinderen is nooit leuk en het liefst wil je dit zoveel mogelijk voorkomen. Helaas is dit niet zo gemakkelijk, wel kun je kinderen een aantal simpele vaardigheden aanleren om ze op een goede manier met conflicten om te laten gaan. Tina Payne Bryson en Daniel J. Siegel delen deze might sight vaardigheden in hun boek ‘Het hele brein, het hele kind’. In deze blog wil ik je er graag meer over vertellen.

1.

Lees verder
Temperamentvolle kinderen, hoe help je ze?

Temperamentvolle kinderen, hoe help je ze?

Temperamentvolle kinderen zijn opvliegender, intenser, gevoeliger of eigenwijzer dan het gemiddelde kind. Het vraagt veel aandacht van jou als leerkracht om hier goed mee om te gaan, anders kunnen koppig gedrag of huilbuien het gevolg zijn. Maar hoe doe je dit dan? In deze blog wil ik je meer vertellen over hoe je temperamentvolle kinderen in de klas kunt helpen. Ik wil dit doen aan de hand van het boek ‘Temperamentvolle kinderen‘ van Eva Bronsveld.

Lees verder
Het bovenbrein van kleuters activeren en trainen

Hoe voorkom je lastig gedrag bij kleuters?

In mijn vorige blog over lastig gedrag bij kleuters deelde ik informatie over de breinontwikkeling. Hierin kwam naar voren dat het bovenbrein van kleuters nog niet volledig is ontwikkeld. Veel gedrag dat door de leerkracht als lastig wordt ervaren is passend bij de ontwikkeling van kleuters. Het gaat meestal voorbij, als het bovenbrein verder rijpt. In deze blog wil ik je hier meer over vertellen en tips geven hoe je het bovenbrein kunt activeren en trainen.

Lees verder
Gedragsproblemen of gewoon gedrag bij kleuters?

Gedragsproblemen of gewoon gedrag bij kleuters?

Kleuters met lastig gedrag. Misschien denk je nu wel gelijk aan een paar kinderen uit jouw klas. Maar zijn ze echt lastig of dagen ze ons uit om onze onderwijskundige vaardigheden optimaal in te zetten? Door deze blog wil ik je meer inzicht geven in gedrag bij kleuters. Zijn het echt gedragsproblemen of is het gewoon gedrag?

Probleemgedrag
In de literatuur worden verschillende definities van probleemgedrag gegeven. Ik kan mij het meest vinden in de definitie van Van der Ploeg (2014).

Lees verder
Onderpresteren: wat is het en wat doe je eraan?

Onderpresteren: wat is het en wat doe je eraan?

Misschien heb je wel een leerling in de klas die ontzettend dromerig is. Hij deed altijd actief mee, maar het lijkt alsof hij de laatste weken minder ‘aanwezig’ is. Tijdens de toetsweek kom je erachter dat de resultaten tegenvallen. Je begrijpt er niets van, want hij zou veel beter kunnen presteren. Het kan zijn dat hierbij sprake is van onderpresteren. In deze blog vertel ik wat dit is en wat je er als leerkracht aan kunt doen.

Lees verder

Temperamentvolle kinderen, hoe herken je ze?

Misschien herken je het wel: je hebt een kind in de klas zitten dat opvliegender lijkt te zijn dan andere kinderen. Verder is het kind intenser, gevoeliger of eigenwijzer dan het gemiddelde kind. Het kan zijn dat dit een temperamentvol kind is. Het vraagt veel aandacht van jou als leerkracht om hier goed mee om te gaan, anders kunnen koppig gedrag of huilbuien het gevolg zijn. In deze blog wil ik je meer vertellen over temperamentvolle kinderen.

Lees verder