Pragmatiek oefenen

Veel mensen weten dat we als logopedisten werken aan het verbeteren van de taalvaardigheden. We werken onder andere aan het verbeteren van de woordenschat en de zinsbouw. Wat vaak vergeten wordt, is dat we ook werken aan de pragmatiek.

Wat is dat nu pragmatiek?
‘Pragmatiek is het vermogen om taalstructuur aan te passen aan de gesprekspartner, de context en de situatie’. (Wegener-Sleeswijk en van den Dungen, 1994).

Wanneer er problemen zijn in de pragmatiek dan zien we dat kinderen hun taalgebruik niet kunnen aanpassen aan de situatie of de luisteraar.

Lees verder