Je bekijkt nu Er is post! – thema post met groep 3/4

Er is post! – thema post met groep 3/4

Rond deze periode (november) hebben de kinderen in groep 3 al aardig wat letters en klanken geleerd. De meeste kinderen zullen de start-boekjes al kunnen lezen. En zijn bezig met het schrijven van woorden en soms al korte zinnen. Het thema post is dan ook geschikt om rond deze periode uit te werken. In deze blog zal ik (Laura) verschillende ideeën delen over het thema post.

Startactiviteit

Het is belangrijk dat een startactiviteit pakkend en betekenisvol is. Ook moet het ervoor zorgen dat de kinderen nieuwsgierig worden naar een thema. Bij de start van het thema post ontvangen de kinderen een brief van ‘Kees Ongeduld’ van ‘Drukkerij Tante Kaartje’. Kees Ongeduld vraagt de kinderen of zij hem willen helpen met het ontwerpen van kaarten.

Na deze startactiviteit gaan de kinderen in tweetallen in gesprek over de post en het postkantoor. Daarna kunnen twee woordvelden opgesteld worden: Wat weten we al? Wat willen we nog leren? De voorkennis wordt geactiveerd en de leervragen worden opgesteld. Een praatplaat (bijvoorbeeld van Bas) kan de kinderen helpen om op ideeën te komen.

Kaarten ontwerpen

Als eerste activiteit worden de kaarten ontworpen. Om goede kaarten te kunnen ontwerpen is het belangrijk dat de kinderen weten welke soorten kaarten er allemaal zijn.

In het boek ‘Willewete De post’ staat het versje ‘Een tas vol post’. De kinderen van groep 4 lezen dit versje. Zij zullen woorden tegenkomen die zij nog niet in één keer kunnen lezen. Hiervan worden woordrijen gemaakt om te oefenen. Na het lezen zullen de kinderen ideeën hebben voor het ontwerpen van de kaarten.

Naar de brievenbus

Nadat de kaarten ontworpen zijn moeten deze opgestuurd worden naar Kees Ongeduld. Hoe schrijf je een brief? Wat moet er allemaal op een envelop staan? In informatieboeken staat hierover geschreven. Voor groep 3 zal dit wellicht lastig zijn om zelf te lezen. Voor hen kan een aangepaste Avi-tekst geschreven worden. Nadat de brief is geschreven en de ontwerpen zijn verzameld, kan de brief gepost worden.

Een brief terug

De komende dagen zal een brief terug komen. Hierin zullen de kaarten met de ontwerpen van de kinderen zitten. Tip: door de tekeningen in te scannen en te verkleinen, kunnen eenvoudig kaarten gemaakt worden.

De spelhoek inrichten

Door het lezen van boeken over de post en het bespreken van de praatplaat, is de kennis van de kinderen uitgebreid. Er kan een start gemaakt worden met het inrichten van de spelhoek. Hierbij kan gedacht worden aan: een brievenbus maken, een tafel neerzetten voor het schrijven van de brieven, het toevoegen van verschillende blanco kaarten en briefpapier, het inrichten van een sorteerplek, het maken van een kaartenstandaard, enzovoort.

De ontworpen kaarten voor Kees Ongeduld kunnen tentoongesteld worden.
Met een klein groepje kinderen kan nagedacht worden over het openingstijdenbord. Wanneer opent het postkantoor en wanneer sluit het postkantoor? Hoe ziet deze tijd er analoog uit? En hoe digitaal? Er kan een open en dicht bordje gemaakt worden. In het postkantoor kan een klok toegevoegd worden.

Samen een naam bedenken voor het postkantoor is een leuke activiteit. Welke ideeën hebben de kinderen? Welk idee krijgt de meeste stemmen? Hier kan een staafgrafiek van gemaakt worden.

Knutselen

Er zijn verder enveloppen en postzegels nodig. De enveloppen kunnen gevouwen worden door het volgen van een stappenplan.

Postzegels kunnen op verschillende manieren ontworpen worden. Op de postzegels is vaak het hoofd van Koning Willem-Alexander te zien. De kinderen kunnen een postzegel ontwerpen door zichzelf na te tekenen. Hier kunnen spiegels bij gebruikt worden.

Ik heb er voor gekozen om tijdens dit thema de kinderen aan de slag te laten gaan met kosteloos materiaal. Ik heb een postzegel-verzamelboek mee naar school genomen. De kinderen mogen daarin bladeren, zodat zij op ideeën komen. Daarna mogen zij met allerlei kosteloos materiaal aan de slag gaan en hun eigen postzegel ontwerpen.

De postzegels kunnen, net als de kaarten, ingescand en verkleind worden. Zo kunnen deze gebruikt worden in het postkantoor.

Als de kinderen post schrijven, is het natuurlijk leuk dat de post bezorgd kan worden. Hiervoor zijn brievenbussen nodig. Van een schoenendoos is eenvoudig een brievenbus te maken.

De kinderen kunnen met Makedo een gleuf in de schoenendoos maken. Daarna kunnen zij de schoenendoos verven of beplakken. Mijn groep heeft er vervolgens, naar eigen creativiteit, een dier of iets anders van gemaakt.

Start van het spel

Als de spelhoek is ingericht en alle benodigde materialen zijn gemaakt, kan het spel starten. Wanneer in de groep ook een huishoek aanwezig is, kunnen de kinderen vanuit de huishoek naar het postkantoor gaan. De kinderen kunnen kaarten kopen en schrijven. Ze kunnen de post wegen: hoeveel postzegels zijn er nodig? Hiervoor zal gerekend moeten worden en zullen er kassabonnen geschreven worden.

Hier vind je kant en klare materialen voor de themahoek postkantoor.

De brieven moeten in de juiste gleuf van de brievenbus (plaatsing op de getallenlijn). De postbode sorteert de post op nummer. Daarna bezorgt hij de post. Misschien loopt de postbode wel een vaste route? (Plattegrond lezen.)

Wellicht komen de kinderen er tijdens het spel achter dat zij nog materialen missen. Zo kwam mijn groep er tijdens het spel achter dat zij nog een adresboek nodig hebben. Ook vonden zij het belangrijk om straatnamen toe te voegen bij dit adresboek.

Of misschien willen de kinderen nog een extra toevoeging aan het spel: naast brieven kunnen ook pakketjes bezorgd worden. Hoe gaat dat? Moeten de pakketjes ook in de brievenbus? Hoe worden de pakketjes bezorgd?

Andere hoeken

Naast de knutselhoek en spelhoek kunnen ook de andere hoeken betrokken worden bij het thema in de klas. In de bouwhoek kan ‘de reis van de post’ gebouwd worden. Door het lezen van verschillende (informatieve) boeken, zullen de kinderen steeds meer leren over de reis van de post.

Als de kinderen dit begrijpen, kunnen zij bijvoorbeeld met blokken of ander constructiemateriaal de reis van de post nabouwen. Ook bij deze activiteit kunnen allerlei leesactiviteiten plaatsvinden. In de boeken kunnen de kinderen informatie teruglezen. Ook kunnen zij bijvoorbeeld (straat)naamborden maken.

Niet alleen in de bouwhoek kan de reis van de post nagespeeld worden. Ook een speeltafel is hier geschikt voor. De kinderen kunnen met materialen, passend bij het thema, een spelverhaal uitspelen.

Ze kunnen hierbij hun eigen verhaal bedenken: worden er brieven gepost, wordt er een pakketje bezorgd? Ik laat de kinderen vaak foto’s maken van de verschillende scenes van hun spelverhaal. Deze foto’s kunnen geprint worden en onder elkaar geplakt. Daarna kunnen de kinderen hier een verhaal bij schrijven.

Excursie

Om extra verdieping aan het spel te geven is het zinvol om met de groep op excursie te gaan naar het postkantoor. Op deze manier wordt het betekenisvoller voor de kinderen. Wat zij in de echte wereld zien, zullen zij in hun spel naspelen. Het uitnodigen van een postbode in de klas is ook een optie. De kinderen kunnen dan al hun vragen stellen.

Sint en Kerst

Dit thema is zeer geschikt om door te laten lopen in de Sint en Kerstperiode. De kinderen kunnen post versturen naar Sinterklaas en de Pieten. De Sint en Pieten kunnen natuurlijk ook post terugsturen naar de kinderen. Dit thema kan ook pas starten in de Sintperiode.

Een startactiviteit zou dan kunnen zijn dat Sinterklaas hulp nodig heeft. Sint krijgt alle verlanglijstjes en andere brieven van de kinderen per post. Hij raakt echter het overzicht kwijt. Zouden de kinderen kunnen helpen?

In de Kerstperiode worden veel kaarten gestuurd. Er kunnen nieuwe kaarten ontworpen worden en toegevoegd worden aan het postkantoor. Ook is het leuk om de kinderen echt een kerstkaart naar hun ouders (verzorgers) te laten sturen.

Hoekenwerk

Wil je de overgang van kleuter naar schoolkind verkleinen en aan de slag met spelend leren? Tijdens de cursus ‘Hoekenwerk in groep 3’ krijg je alle ins en outs om hier doelgericht mee aan de slag te gaan.

Thema post

Laura Manten

Laura Manten heeft na de pabo de Master EN richting gedragsspecialist afgerond en wil zich graag blijven ontwikkelen. Momenteel is ze leerkracht van groep 3/4. Ze vindt het belangrijk betekenisvol les te geven en houdt zich bezig met spelend leren en werkt met betekenisvolle thema's. Op haar Instagram @juflauramanten deelt ze ideeën rondom deze onderwerpen.

Geef een reactie