Je bekijkt nu Mag ik mij even voorstellen?

Mag ik mij even voorstellen?

In de zomer van 2018 ben ik (Laura) gestart met het oprichten van een eigen website. Helaas werd dit niet wat ik verwacht had. Net voor de zomervakantie van 2019 kreeg ik een berichtje van Linda met de vraag of ik blogger/redactielid wil worden. Wauw, wat een eer! In deze eerste blog wil ik mij graag voorstellen en wil ik jullie meenemen in mijn manier van werken in de klas.

Even voorstellen

Mijn naam is Laura Manten, ik ben 26 jaar en woon in Zeewolde. Altijd al wist ik dat ik leerkracht wilde worden. Het was dan ook geen verrassing dat ik naar de pabo ging. Tijdens de pabo heb ik een excellentietraject gevolgd waarbij ik mij met name op het rekenonderwijs heb gefocust. Na de pabo heb ik de master EN richting gedragsspecialist gevolgd.

Tijdens mijn LIO-stage kwam ik op ‘t Kofschip in Zeewolde terecht en zag ik mijn visie in de praktijk: lesgeven in een rijke leeromgeving waarbij uitgegaan wordt van de betekenissen van de kinderen (ontwikkelingsgericht onderwijs). Na mijn LIO ben ik onder andere les gaan geven in groep 3/4. Waar ik het meest van geniet is de kinderen op een voor hen betekenisvolle wijze laten ontwikkelen, zowel sociaal-emotioneel als cognitief. Momenteel werk ik fulltime in groep 3/4 op basisschool ‘t Kofschip.

Hoekenwerk

In groep 3/4 werk ik met thema’s. Dit wordt met name vormgegeven in het hoekenwerk. De kinderen werken in hoeken aan de activiteiten rond het thema. Tijdens het hoekenwerk wordt ontwikkelingsgericht gewerkt. De uitwerking hiervan is de basisontwikkeling van Frea Janssen-Vos. In mijn groep zijn dan ook veel hoeken te vinden: huishoek, spelhoek(en), zand-/ watertafel, knutselhoek, bouwhoek, bouwtafel, speel-/verteltafel, leeshoek, enzovoort.

Leesonderwijs

Komend schooljaar gaan wij werken volgens de ‘Zin in lezen’ aanpak. We werken vanuit de doelen, volgen de ontwikkeling en belevingswereld van de kinderen. Thematisch werken zal op deze manier een nog grotere rol spelen in mijn onderwijs. Via de inhoud van een interessant thema in de klas leren de kinderen lezen en teksten schrijven. Ik heb veel aan het boek ‘Lezen en schrijven doe je samen’ van Bea Pompert.

Rekenonderwijs

De komende periode ga ik de e-cursus Spelenderwijs rekenen in groep 3 en 4 van Linda volgen. Bij mij bestaat het rekenonderwijs momenteel uit de methodelessen. Binnen deze methodelessen vindt differentiatie plaats. Dit kan door verlengde instructie te bieden, de kinderen te laten compacten en verrijken, doortoetsen, versnellen of het volgen van een eigen leerlijn. Na iedere rekenles krijgen de kinderen de mogelijkheid een rekenspel te spelen, zoals de spellen van ‘Met Sprongen Vooruit’.

In het hoekenwerk zitten ook rekenactiviteiten. Deze activiteiten sluiten aan bij de doelen vanuit de methode. Zo kan het zijn dat groep 3 in de campingwinkel sommen t/m 10 maakt en dat groep 4 bezig is met de tafels. Ook worden er bouwwerken gemaakt in de bouwhoek of bij de bouwtafel. Ik vind het belangrijk dat het rekenonderwijs zo realistisch mogelijk gemaakt wordt, zodat de kinderen begrijpen waarom iets is zoals het is. En ook om niet te snel naar het abstracte rekenen over te gaan.

Ik zou het erg mooi vinden om meer afwisseling in het rekenonderwijs te krijgen. Ik probeer ervoor te zorgen dat mijn rekenlessen zoveel mogelijk aansluiten bij de verschillende niveaus van de kinderen, maar er zou nog meer afwisseling in activiteiten kunnen zijn.

Ik ben op zoek naar een organisatie waarbij ik rekening kan houden met de verschillende niveaus, het plezier in rekenen omhoog gaat en de rekentijd zo effectief mogelijk benut wordt.

Ik kijk er dan ook naar uit om de e-cursus te volgen en hier in de praktijk mee aan de slag te gaan. Je kunt mij volgen via mijn Instagram @juflauramanten.

Laura Manten

Laura Manten heeft na de pabo de Master EN richting gedragsspecialist afgerond en wil zich graag blijven ontwikkelen. Momenteel is ze leerkracht van groep 3/4. Ze vindt het belangrijk betekenisvol les te geven en houdt zich bezig met spelend leren en werkt met betekenisvolle thema's. Op haar Instagram @juflauramanten deelt ze ideeën rondom deze onderwerpen.

Geef een reactie