Je bekijkt nu Review: Buitenspelen in het zonnetje

Review: Buitenspelen in het zonnetje

De afgelopen weken heb je op mijn website al ontzettend veel over ‘buitenspelen’ kunnen lezen. Ik heb veel geleerd van het boek ‘Buitenspelen in het zonnetje‘ van Greet Caminada en Yvonne Leenders. In dit boek vind je een schat aan informatie en het geeft je veel inzichten hoe je het ‘buitenspelen’ beter kunt inrichten. Ik wil vooral de nadruk leggen op informatie, het is echt een informatief boek. Voor ideeen en lessugesties kun je beter de map Buitenspelen kopen. Wel vind ik dat je als kleuterleerkracht zeker kennis moet nemen van deze informatie. Het heeft mij echt heel anders tegen het buitenonderwijs aan doen kijken. Daarnaast komen er onderwerpen aan bod waar je in de praktijk ook echt wat aan hebt. Alles wordt nog eens verduidelijkt door de foto’s en mooie schema’s. Ook worden er allerlei praktijkvoorbeelden gegeven en aan het eind van elk hoofdstuk kun je een samenvatting en vooruitblik lezen.

In deze blog maak ik gebruik van affiliate links. Zie voor meer informatie mijn disclaimer

Het boek bestaat uit 6 hoofdstukken:

Hoofdstuk 1: Belang van buitenspelen voor jonge kinderen
Wat is nou het belang van buitenspelen? En wat zijn de specifieke kenmerken van buitenspelen? Welke basisfactoren zijn van invloed op de kwaliteit en het verloop van begeleide buitenspeelsituaties? In dit hoofdstuk vind je hierop de antwoorden.

Hoofdstuk 2: Het jonge kind in ontwikkeling
In dit hoofdstuk staat de ontwikkeling van de kinderen centraal, omdat het onderwijs uiteindelijk bedoeld is een optimale ontwikkeling van het kind te stimuleren.

Hoofdstuk 3: De speelplaats als krachtige leeromgeving
Hoe moet een uitdagende speelplaats eruit zien? Het moet sowieso aan een hoop eisen voldoen, dus het is niet erg gemakkelijk. In dit hoofdstuk wordt het allemaal besproken.

Review: Buitenspelen in het zonnetjeHoofdstuk 4: Buitenspelen met andere kinderen
In dit hoofdstuk wordt de rol van de klasgenoten besproken. Kinderen leren veel van elkaar en al spelend met elkaar leren ze hun eigen mogelijkheden kennen en nemen ze gedrag en vaardigheden van elkaar over. Vragen die aan bod komen zijn onder andere: ‘Wat is de meerwaarde van samen spelen?’ en ‘Hoe stimuleer je als leerkracht goed samenspel?’.

Hoofdstuk 5: De leerkracht
Als leerkracht heb je een belangrijke taak bij het buitenspel. De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de leerkracht, dus ook op de speelplaats. Zij zorgt voor een rijke speelomgeving, waarin kinderen ervaringen op kunnen doen en ze biedt veiligheid en is beschikbaar. Ze plant nieuwe zinvolle activiteiten en voor kinderen in risicosituaties heeft ze extra aandacht. Al met al een hoop taken die in dit hoofdstuk uitgebreid aan bod komen.

Hoofdstuk 6: Buitenspelen in breder verband
Buitenspelen is niet alleen een taak van de kleuterleerkrachten. Wat is de visie van de school op buitenspelen? Hoe vindt communicatie met ouders plaats en worden zij er ook bij betrokken? In dit hoofdstuk vind je handige tips.

De doelgroep
Pabostudenten en studenten aan pedagogische opleidingen kunnen ‘Buitenspelen in het zonnetje’ heel goed als studieboek gebruiken. Leerkrachten, leidsters in de kinderopvang, buitenschoolse en tussenschoolse opvang en buurthuiswerkers kunnen het boek gebruiken om hun speelaanbod en begeleiding te verbeteren.

Buitenspelen in het zonnetje
Schrijvers: Greet Caminada
Uitgever: ThiemeMeulenhoff
Prijs: €36,60

Bestel het boek.

Review: Buitenspelen in het zonnetje

BewarenBewaren

Linda Willemsen

Linda Willemsen is het gezicht achter klasvanjuflinda.nl en zet zich in voor spelenderwijs ontdekken en leren. Daarnaast houdt ze zich bezig met auteurswerk en zorgt sinds oktober 2018 met veel liefde voor haar babydochter.

Dit bericht heeft één reactie

  1. Anne

    Ik mis hier een opmerking over huidbescherming bij het buitenspelen juist bij deze doelgroep ontzettend belangrijk.

Geef een reactie