Je bekijkt nu Een dag uit het leven… van een klassenassistent op een VSO-school

Een dag uit het leven… van een klassenassistent op een VSO-school

De Bosschool biedt onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking die zeer moeilijk leren en daarnaast vaak ook een motorische of andere beperking hebben. Leerlingen vanaf 4 jaar kunnen instromen en tot hun twintigste jaar op de Bosschool blijven. De school is ingedeeld in twee afdelingen; het speciaal onderwijs (SO) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). De Bosschool werkt vanuit een christelijke identiteit. Dit betekent onder andere dat we met de leerlingen actief de christelijke feestdagen beleven en inhoud geven.

In de klas waar ik werk ben ik klassenassistent en werk ik samen met een collega. We werken in het VSO en hebben 7 leerlingen in de klas.

Vanaf half 9 komen de leerlingen op school
Alle leerlingen gaan eerst naar het plein. Alleen de VSO leerlingen, die in een rolstoel zitten gaan vast met de lift naar boven. Zij wachten buiten op het dakterras.

8:45: Er klinken vogelgeluiden door de school en buiten klinkt er een bel
Dit betekent dat de school begint. Alle leerlingen zoeken met of zonder hulp hun klaslokaal op. Hier ontvang ik samen met mijn collega de leerlingen op. Ze doen met of zonder hulp hun jassen uit en leggen de broodtrommels, fruit en drinken in bakjes in de klas. Tot kwart over 9 doen de leerlingen iets voor zichzelf zodat we één voor één alle leerlingen goed kunnen opvangen. Ze luisteren naar muziek, spelen wat in de klas, kleuren of maken een praatje met ons. En één leerling zet in onze klas ’s ochtends altijd de pictoborden klaar. Dit geeft hem een bewuste taak in de klas en zo kunnen we tijdens het kringmoment goed vertellen wat we gaan doen deze dag.

9:15: We gaan in de kring
We zingen het goedemorgen lied en één leerling wenst iedereen een goedemorgen. Ook neemt hij of zij de dag met ons door. Dit houdt in dat we eerst vragen of de leerlingen weten welke dag en datum het is en daarna vragen we hem of haar de pictoborden door te nemen om zo de dagvolgorde te herhalen. Als we dit gedaan hebben doen we een werkmoment in de kring. Vandaag is het taal. We maken een woordentrein: luisteren naar een laatste letter van een woord en bedenken zelf een nieuw woord met die letter. In het begin is dat best lastig, maar na even oefenen gaat het steeds beter.

9:45: We schenken het drinken in en we schillen het fruit wat de leerlingen hebben meegenomen We ruimen alles op, leerlingen helpen hierbij en doen als taak ook de afwas. Er is nog een moment voor ADL (algemeen dagelijkse levensverrichtingen) en dan hebben we een kwartier pauze. De leerlingen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten blijven dit kwartier boven op het dakterras. De anderen mogen beneden naar het plein. (pauze is tegelijk met het SO)

10:30: De pauze is voorbij
Alle leerlingen zoeken met of zonder hulp het muzieklokaal. We krijgen nu van een vakleerkracht muziek. We starten altijd met voor iedereen een welkomslied. De les gaat over de herfst en we zingen herfstliedjes. Bij één liedje moeten we om beurten op de trommel de regen nadoen. Bij een ander liedje krijgen we een wood-blok of een sambabal. We moeten goed luisteren en opletten wanneer we moeten meespelen en tegelijk ook meezingen!

11.15 uur: Weer in de klas hebben we een individueel werkmoment
Iedereen gaat aan het werk. Ik ga vandaag met drie leerlingen naar de gang om daar weer verder te oefenen met de woordentrein. Ze moeten goed luisteren naar de laatste letter. Woorden zoals tand en slang zijn wel een beetje verwarrend. We doen nu een woordentrein rondom een thema: herfst/ lichaam/ school. De één heeft wat meer hulp nodig dan de ander, maar het is erg leuk samen. De andere leerlingen blijven bij mijn collega en gaan individueel aan de slag.

12:00 uur: Het is tijd voor één leerling om de tafel te dekken (ook een taak in de klas)
We gaan eten en drinken, alles opruimen en er is ruimte voor ADL. De leerling die vanmorgen de picto’s deed doet dat nu weer voor vanmiddag. Daarna hebben we een half uur pauze. Nu gaan we met z’n allen naar het plein beneden. Op het plein zijn er altijd juffen of meesters, die pleinwacht hebben, dan heb je daarna je eigen pauze en is je collega een moment alleen in de klas.

13:15 uur: Elke middag werken we in het VSO met klassendoorbrekend werken
Hierbij zitten de leerlingen ingedeeld op doelen en interesses om zo een vak te volgen. Vandaag heb ik samen met mijn collega vier leerlingen. Wij geven deze leerlingen huishoudkunde. Mijn collega gaat met twee leerlingen in de personeelskamer aan de slag met het aanleren van het in- en uitruimen van de vaatwasmachine. En ik ga aan de slag met twee leerlingen die als doel hebben om aardappels zelfstandig te leren koken. Als de aardappelen koken hebben we ook nog tijd om te kijken bij de was. Er is altijd wel een was wat in de wasmachine of droger moet en anders is er wel opvouwwerk. Deze doelen hebben de leerlingen zelf bedacht. Aan het begin van het schooljaar hebben we een soort startgesprek en wordt er gevraagd wat ze willen leren. Deze doelen zijn dus een initiatief van uit hun zelf. Hierdoor zijn ze ook goed gemotiveerd.

14:00 uur: Alle leerlingen gaan weer naar hun eigen klas
Weer in mijn klas beginnen we met een kring. We zingen het goedemiddag lied en gaan de pictoborden weer langs. Meestal praten we even na over wat we hebben gedaan bij klassendoorbrekend werken. Er waren twee leerlingen die vandaag bij het vak zelfzorg hebben gezeten. Zij zijn bezig geweest met het verzorgen van de voeten. Schoenen uit, sokken uit, in een voeten badje en daarna afdrogen en alles weer aantrekken. De leerlingen vinden dit erg leuk. We hebben het voetenbadje ook nog even in onze klas gehaald en zo konden de leerlingen om de beurt in het voetenbadje.

14:25 uur: Het Jeugdjournaal
Terwijl de leerlingen nog bezig zijn om hun sokken en schoenen weer aan te krijgen, zet mijn collega het digibord aan. We gaan het jeugdjournaal van vanochtend bekijken. De leerlingen volgen het rustig en als het afgelopen is moeten ze navertellen waar het overging. Dit gaat erg goed.

14:50 uur: We zetten het drinken klaar en er is nog een moment voor ADL
Tijdens het drinken wordt er nog een verhaal voorgelezen en  sluiten we de dag af met een danklied voor vandaag. Om 15:10 uur is de school uit.

Sandra van de Weerd

 

Linda Willemsen

Linda Willemsen is het gezicht achter klasvanjuflinda.nl en zet zich in voor spelenderwijs ontdekken en leren. Daarnaast houdt ze zich bezig met auteurswerk en zorgt sinds oktober 2018 met veel liefde voor haar babydochter.

Geef een reactie