Je bekijkt nu 4 tips voor spelenderwijs leren in de herfst
Woorden-speurtocht

4 tips voor spelenderwijs leren in de herfst

De dagen worden steeds korter, de eerste bladeren vallen van de bomen en het zonnetje zien we niet zo vaak meer als voorheen. De herfst komt er aan! Super leuk om dit thema uit te werken in je klas.

In deze blog geef ik je 4 tips die je kunt gebruiken om spelenderwijs leren in te zetten in je klas met betrekking tot het thema herfst.

Themahoek

Allereerst mag een themahoek natuurlijk niet ontbreken in je klas. Er zijn veel verschillende themahoeken te bedenken bij het thema herfst. Ik heb er in mijn klas voor gekozen om een kabouterhuis te maken. Natuurlijk wilde ik niet alleen dat ze er in gingen spelen, maar ook dat ze er iets in zouden gaan leren.

Ik heb daarom bedacht dat de kabouters herfstsoep en -taart wilden bakken, maar dat dit niet lukte. De kinderen kregen een brief van de kabouters met de vraag of zij hen konden helpen. Natuurlijk wilden alle kinderen dit wel!

Herfsttaart en -soep

In de themahoek lagen bladeren met daarop verschillende herfstvoorwerpen (eikeltjes, kastanjes, beukenootjes en herfstblaadjes). Op een blad (zie foto) mochten de kinderen een eigen recept bedenken voor zowel de herfsttaart als de herfstsoep.

Daarna gingen ze de taart/soep uiteraard ook zelf maken! Dit deden ze in tweetallen. Ze moesten goed tellen of ze niet teveel of te weinig ingrediënten in de soep/taart stopten. Kortom: ze waren bezig met resultatief tellen én met samenwerken.

Uiteindelijk werden de zelf gemaakte recepten in een map gestopt (kookboek). De kinderen konden daardoor ook de recepten van andere kinderen maken. Hierdoor gingen ze op verschillende niveaus tellen. Het ene recept was namelijk moeilijker dan het andere recept.

Themahoek groep 3

Voor groep 3 kun je nog extra elementen aan het spel toevoegen. Gebruik bijvoorbeeld bovenstaande verhaallijn, maar laat de kinderen zelf het recept schrijven in plaats van plaatjes te gebruiken.

Geef in dit geval wel hulpmiddelen. Leg bijvoorbeeld een voorbeeld recept of een kookboek neer. Zorg eventueel ook voor woordkaartjes van de herfstvoorwerpen, zodat de kinderen weten hoe ze de woorden moeten schrijven.

Linda heeft al mooie herfst-woordkaartjes ontworpen die je hiervoor zou kunnen gebruiken. Hierdoor combineer je het tellen, het samenwerken, het lezen en het schrijven.

Rekenen in de herfst

Begin groep 3 is het nog heel belangrijk om met concrete materialen te werken tijdens het rekenen. Zo werk ik in de klas veel met rekenblokjes, rekenfiches en het rekenrekje. Maar hoe leuk is het om tijdens de rekenlessen échte herfstmaterialen te gebruiken!

Zo kun je de rekenblokjes en rekenfiches gemakkelijk vervangen door middel van kastanjes en/of eikeltjes. Een simpele aanpassing maar het geeft gelijk een andere draai aan je les.

Nóg leuker is het als je er een opdracht omheen bedenkt. Leg de rekenwerkboekjes een keer aan de kant en bedenk een leuk (en leerzaam) rekencircuit.

Schrijven in de herfst

Voor sommige kinderen is het leren schrijven best een lastige opgave. Veel groep 3 kinderen beginnen direct in schriftjes. Netjes op de lijntjes de letters schrijven. Om kinderen die moeite hebben met het schrijven extra te kunnen ondersteunen, kun je overwegen om een keer op grotere vellen te werken. Fijn materiaal daarbij is bijvoorbeeld wasco.

In de herfst is het erg leuk om bijvoorbeeld een grote boom te maken op papier. In de methode schrijfdans staat een les hierover beschreven. De kinderen gaan dan eerst in de ruimte bewegingen maken en vervolgens maken zij deze bewegingen op papier. Dit alles doen zij op muziek.

Tip: Plak het papier vast met schilderstape. Dit krijg je vaak gemakkelijk naderhand van het papier af en hierdoor verschuift het papier tijdens het werken niet van de tafel.

Lezen in de herfst

Tegen de tijd dat het herfst is, hebben de kinderen al best wat letters geleerd en kunnen ze al een aantal woorden lezen. Daarom vond ik het in mijn groep tijd worden voor een woorden-speurtocht.

Hoe werkt dit?
De kinderen werken samen in tweetallen. Per tweetal krijgen ze een blad (speurkaart) met daarop alle woordjes die zijn verstopt op het schoolplein (of nog leuker in het park/bos!). De woorden en de speurkaart kun je gemakkelijk bij het thema herfst laten passen door herfstplaatjes aan toe te voegen.

De kinderen gaan buiten zoeken naar de woorden. Nummer 1 houdt de speurkaart bij zich en blijft staan bij het startpunt. Nummer 2 gaat rennen naar een woordje. Als hij het woordje heeft gevonden, rent hij terug naar zijn maatje. Hij vertelt het woord en samen zoeken ze het woord op de lijst en zetten ze een kruisje achter het woord. Vervolgens mag nummer 1 rennen naar een woordje, en zo verder.

Tip: Om te kunnen controleren of de kinderen wel écht aan het lezen zijn en niet zomaar kruisjes zetten, kun je een extra woord toevoegen aan de lijst. Dit woord ligt dan niet op het schoolplein.

Als de kinderen zeggen dat ze alle woorden hebben gelezen, weet jij dat ze het niet helemaal eerlijk hebben gedaan. Natuurlijk is het ook belangrijk om als leerkracht veel rond te lopen en te observeren tijdens de speurtocht.

Spellenbundel herfst

Ben je op zoek naar meer leuke activiteiten en spellen?

In dit spellenpakket vind je spellen rondom het thema ‘herfst’ voor taal en rekenen. Je kunt ze gebruiken in een circuit of neerleggen in de hoeken. De activiteiten sluiten aan bij de leerdoelen van groep 3.

De themabundel is een prachtig kant-en-klaar pakket met 8 taalspellen, 9 rekenspellen, tips en ideeën voor de (thema)hoeken en wereldoriëntatie, woordkaarten en een poster.

Wat doe jij graag in de klas met het thema herfst?

4 tips voor spelenderwijs leren in de herfst

joy hoogervorst

Joy Hoogervorst heeft de PABO gedaan aan de Haagse Hogeschool en is vier jaar geleden afgestudeerd. Ze heeft de afgelopen jaren groep 3, groep 4 en groep 6 gedraaid. Momenteel is zij (voor haar tweede jaar) werkzaam in groep 3. Zij legt de focus in de klas op het spelenderwijs leren, coöperatief leren, bewegend leren en het werken met thema’s. Op instagram deelt zij onder de naam jufjoy_ haar ideeën.

Geef een reactie