Je bekijkt nu Wat is spelenderwijs leren?

Wat is spelenderwijs leren?

De laatste tijd hoor je steeds meer leerkrachten over spelenderwijs leren. De overgang van groep 2 naar groep 3 is zo groot dat we het onderwijs beter moeten aansluiten. In deze blog vertel ik wat spelenderwijs leren is en hoe ik er ooit mee ben begonnen.

Hoe het ooit begon
In mijn eerste jaar als groep 3 leerkracht deden we niet aan spelenderwijs leren. Dit deed je alleen bij de kleuters. In groep 3 gingen de kinderen aan de slag met het formele leren. Alleen in de middag mochten de kinderen nog even spelen.

Samen met mijn duo-collega volgden we keurig de leesmethode. De methode was vrij saai en niet erg motiverend voor de kinderen.  Aan het einde van de ochtend waren we blij dat we de kinderen naar huis mochten gaan. Het was altijd een enorme race tegen de klok en we moesten de kinderen erg ‘opjutten’. Ze hadden namelijk ook nog schrijven, rekenen en spelling.

Ik vond groep 3 echt pittig als leerkracht. Kinderen die soms moesten huilen, ouders die vertelden dat hun kind thuis zo dwars was en dan de verantwoordelijkheid die we hadden om de kinderen het leesniveau te laten halen.

We gaan het anders doen
Na een jaar groep 3 kregen we te horen dat we het volgende cursusjaar groep 2/3 zouden krijgen. We hadden allebei ervaring als kleuterleerkracht en besloten dit ook in te gaan zetten voor groep 3.

We kregen een nieuwe leesmethode (Lijn 3) met aantrekkelijke thema’s en besloten om het onderwijs gedeeltelijk om te gooien. Minder de methode volgen en veel meer de regie in handen nemen. Zeker met rekenen is dit heel goed te doen. Langzaam begonnen we het onderwijs te veranderen en gingen we over naar spelenderwijs leren.

Wat is spelenderwijs leren?

Wat is spelenderwijs leren?
Elke leerkracht heeft een eigen idee bij het begrip spelenderwijs leren. Sommigen wijzen het gelijk af en denken dat kinderen alleen nog maar wat aanrommelen en zelf mogen bepalen wat ze willen leren.

Een ander tegenargument dat ik vaak hoor is dat leerkrachten denken dat de kinderen alleen nog maar spelletjes spelen en nooit meer uit hun werkboek werken. “In groep 4 moeten de kinderen toch ook uit hun werkboek werken? Verschuiven we dan niet gewoon het probleem?”

Maar dat is niet wat ik bedoel met spelenderwijs leren. Voor mij betekent spelenderwijs rekenen dit:

Spelenderwijs leren is een door de leerkracht vooraf bepaalde leerdoel inoefenen door middel van spelletjes en werkbladen nadat er instructie is gegeven.

Het spelenderwijs leren is dus iets anders dan ‘gewoon spelen’. Het is deels afhankelijk van de leerkracht en altijd doelgericht. In principe komt het erop neer dat de verwerking anders is. De kinderen krijgen natuurlijk de instructie, maar verwerken vervolgens de lesstof op verschillende manieren. En ja dit kan ook gewoon een deel van het werkboek zijn.

Wist je dat ik ook een e-cursus hebt ontwikkeld rondom thematisch werken in de middenbouw? In deze e-cursus leer je hoe je een thema met betekenisvolle activiteiten (in combinatie met de methode) kunt opzetten. Denk aan lees-, schrijf- en rekenactiviteiten, maar ook het voeren van gesprekken, onderzoek doen en rollenspel. Mijn eigen ervaring met het thematisch werken, de kennis die ik afgelopen jaren heb opgedaan door veel boeken over dit onderwerp te lezen en de praktijkverhalen en foto’s van veel andere leerkrachten komen in deze e-cursus samen.

Ik ben heel benieuwd; gebruik jij spelenderwijs leren in de klas?

Wat is spelenderwijs leren? copy

Linda Willemsen

Linda Willemsen is het gezicht achter klasvanjuflinda.nl en zet zich in voor spelenderwijs ontdekken en leren. Daarnaast houdt ze zich bezig met auteurswerk en zorgt sinds oktober 2018 met veel liefde voor haar babydochter.

Geef een reactie