Je bekijkt nu ICT-middelen bij kleuters; hoe kan je differentiëren?

ICT-middelen bij kleuters; hoe kan je differentiëren?

In de vorige blogs in deze serie vertelde ik jullie meer over de ICT-middelen die je kan gebruiken in de klas (deel 1) en het toepassen van de 21e-eeuwse vaardigheden (deel 2).

In dit derde deel wil ik jullie meer vertellen over het klassenmanagement en het toepassen van differentiatie in het gebruik van ICT-middelen in de kleuterklas. Lees snel verder!

Wat vragen ICT-middelen van je klassenmanagement?

Organisatorische leerkrachtvaardigheden
Het is belangrijk dat je als leerkracht de ICT-middelen inplant. Dit kan door middel van het kiesbord. Van de ICT-middelen kunnen kiesbordkaartjes gemaakt worden en de kinderen kunnen daarop aangeven of ze de activiteit willen uitvoeren.

Hiermee houd je als leerkracht ook in de hand hoeveel leerlingen er met de activiteit aan de slag kunnen.

Verder is het van belang om als leerkracht de leeractiviteiten te controleren. Dit kan door een vaste loopronde en zo langs alle hoeken te gaan om te checken wat de kinderen aan het doen zijn.

Vooral met het spelen via Internet is dit belangrijk omdat de kinderen al snel op andere websites terecht kunnen komen.

Om meerdere kinderen met een bepaald middel aan het werk te zetten, kan je als leerkracht een tijdslimiet zetten op het werken. Zo kan je bijvoorbeeld de time-timer zetten op 20 minuten. Dit betekent dat de kinderen dan 20 minuten op de iPad kunnen en vervolgens gaan wisselen.

Didactische leerkrachtvaardigheden
Met ICT-middelen kun je aansluiten bij de onderwijsbehoeften van het kind. Zo kan een kind dat visueel leert veel baat hebben bij het zien van een filmpje over het tellen. Wanneer een kind de behoefte heeft om het spelenderwijs te oefenen, kan dat ook met ICT-middelen worden ingezet.

Bij het werken met ICT-middelen geef je de kinderen ook de verantwoordelijkheid. Het is belangrijk om hier goede regels over te maken. Hoe ga je om met een iPad? Wat doe je als iets niet werkt? Waar kan je op klikken? De leerkracht moet consequent zijn in het hanteren van de gemaakte regels.

Verder is het belangrijk dat de leerkracht het doel van een spel in de gaten houdt. Bijvoorbeeld via het digibord of de iPad is het belangrijk dat de leerlingen aan verschillende doelen werken.

Zo spelen ze niet elke keer hetzelfde spel, maar is afwisseling nodig. Gezien de grote beschikbaarheid aan apps, is het van belang dat de leerkracht per periode of thema een keuze maakt welke apps daadwerkelijk worden ingezet.

Al met al is het belangrijk dat een leerkracht een ondersteunende rol heeft. De kinderen kunnen bij de leerkracht terecht voor vragen en problemen, maar van de kinderen wordt verwacht dat zij zelfstandig, na uitleg, met de middelen om kunnen gaan.

ICT bij kleuters: differentiëren - deel 2

Op welke wijze zorg je voor differentiatie?
Bij het werken met social media en verschillende ICT middelen in de kleuterklas zijn er voldoende mogelijkheden om te differentiëren.

Zo heeft de leerkracht met de iPad, het digibord en de computer vrijwel zelf in de hand wat de kinderen spelen. De leerkracht plaatst namelijk zelf de apps, software of websites. Vaak is er bij verschillende apps of spellen al een bepaalde differentiatie verwerkt.

Zo kunnen de kinderen met het spel Fiete math steeds een level halen. Wanneer ze het level halen, wordt de moeilijkheidsgraad hoger. Ook op het digibord zijn verschillende niveaus te verwerken in activiteiten die je aanbiedt.

Door bij de foto-opdracht kaarten te maken met hogere orde denkvragen, zorg je dat je tegemoet komt aan de behoeften van cognitief getalenteerde kleuters. Een voorbeeld van een opdracht kaart is:

Maak 4 foto’s van plekken waar de Kerstboom in school ook zou kunnen staan of van voorwerpen die de rol van Kerstboom over zouden kunnen nemen (creëren).

Hoe kan ik als leerkracht sociale media doelgericht inzetten bij kleuters?
Allereerst is het van belang dat de directie en leerkrachten samen optrekken als het gaat over de invoering van social media in de school. Het concept hierin moet duidelijk zijn voor alle gebruikers.

De meerwaarde van het gebruik van sociale media (zelfstandig leren, creativiteit, 21e-eeuwse vaardigheden en communicatie) moeten duidelijk zijn. Scholen moeten zich bewust zijn van de betrokkenheid verhogende en actieve leeromgeving (Heurter, 2012).

Als scholen een gemeenschappelijke visie op leren hebben, de leerkrachten ondersteunen in het leren omgaan met de nieuwe apparaten en zelf ook open staan voor de ervaringen van andere scholen, dan is de kans groot dat zij veel profijt zullen hebben van hun gedane investeringen.

Adviezen

 • Plan met je bouw een bijeenkomst om samen te bepalen wat jullie doelen zijn in het gebruik van sociale media.
 • Zorg voor een duidelijke, overkoepelende visie op het gebruik van social media.
 • Maak een stappenplan of opzet voor het gebruik van sociale media en maak hier goede afspraken over.
 • Deel dit stappenplan met ouders, leerkrachten en leerlingen.

Je kan social media bij het jonge kind op verschillende manieren inzetten door het gebruik van:

 • iPads of Tablets
 • Digibord
 • iBlocks
 • Camera
 • Computer
 • QR-codes
 • Digitale prentenboeken

Dit kan je doelgericht inzetten door je doelen goed en duidelijk te formuleren en daar bijpassende apps, spelletjes en opdrachten te zoeken. Houd hierbij wel in je achterhoofd dat bij jonge kinderen het actieve leren aanvangt, als ze met hun hele lijf beleven (Goorhuis, 2014).

De computer oefent vooral kijken naar een scherm (tweedimensionaal) en zij hebben juist driedimensionale ervaringen nodig!

Ik hoop jullie geïnspireerd te hebben met deze reeks blogs. Graag hoor ik het als jullie ermee aan de slag gaan in de klas!

Literatuur: 

 1. Heurter, Henk (2012, 1 oktober) 5 ingrijpende fouten die scholen maken met tablets (en hoe ze vermeden kunnen worden). Opgevraagd van http://www.netwijsedublog.nl

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Chantal Veenhof

Chantal Veenhof werkt fulltime als juf in groep 3 (na twee jaar als kleuterjuf te hebben gewerkt) in Bunschoten-Spakenburg. Ze heeft de PABO gedaan op de Marnix Academie in Utrecht. Ze is jonge kind specialist en heeft een passie voor het spelend en betekenisvol leren. Op Instagram is ze te volgen onder de naam @jufchantal_

Geef een reactie