Je bekijkt nu Wat is het belang van spel voor de ontwikkeling?

Wat is het belang van spel voor de ontwikkeling?

Het kunnen en mogen spelen is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Niet voor niets neemt spel een belangrijke plaats in binnen het kleuteronderwijs.

Maar wat is nu eigenlijk het belang van spel? Waarom is het zo belangrijk? In deze blog vertel ik je er graag meer over aan de hand van het boek Het belang van spelen.

Wat is spel?
Spel is een lastig begrip dat niet makkelijk te definiëren is. De auteurs Slot en Van der Aalsvoort hanteren een aantal kenmerken van spel.

  • Er is zichtbaar plezier.
  • Er is een grote betrokkenheid en sprake van improvisatie.
  • Niet de volwassene, maar het kind bepaalt de regels. Deze regels zijn flexibel en kunnen dus veranderen. Ook de kinderen bepalen het doel van het spel.
  • Spelen is vrijwillig en niet in opdracht van een volwassene.

Het belang van spelen voor de ontwikkeling
Kinderen spelen veel en graag. Aan ons als opvoeders de taak om de verschillende facetten van het spel te kennen en te onderscheiden. Elk facet draagt namelijk bij aan de ontwikkeling.

(Senso)motorische ontwikkeling
Bij motorisch spel denken we aan rennen, klimmen, schommelen (grove motoriek) en knippen, kralen rijgen, vingerspelletjes (fijne motoriek).

Dit soort activiteiten dragen bij tot de ontwikkeling van spierkracht. Daarnaast stimuleert het de bewegingscoördinatie en het gevoel voor evenwicht.

Taalontwikkeling
Tijdens het spelen oefenen de kinderen allerlei taalkundige begrippen. Het bevordert de ontwikkeling van taalbegrip en taalproductie. Jonge kinderen die vroeg mogen spelen zullen zich beter ontwikkelen.

Op latere leeftijd laten kinderen die meer taal gebruiken en een grotere woordenschat hebben complexere vormen van rollenspel zien.

Cognitieve ontwikkeling
Tijdens het spelen voeren kinderen allerlei activiteiten uit. Ze komen allerlei problemen tegen die ze op een passende manier moeten oplossen. Het probleemoplossend vermogen wordt dus geoefend.

Lees ook: zo verloopt de cognitieve ontwikkeling.

Emotionele ontwikkeling
Tijdens rollenspel leren de kinderen hoe ze emoties kunnen uitdrukken en zichzelf beter kennen. Ze mogen experimenteren met de verschillende rollen en vormgeven aan dagelijkse bekende situaties.

Ook biedt spel veel veiligheid; conflicten kunnen via spel opgelost worden en kinderen durven soms wel via een pop of knuffel te praten.

Wat is het belang van spelen voor de ontwikkeling?

Zelfregulatie
Tijdens spel kunnen de kinderen ook oefenen in zelfregulatie. Dit is een hele belangrijke executieve functie dat zorgt voor sociaal wenselijk gedrag en helpt bij allerlei schoolse vaardigheden.

Denk hierbij aan op je beurt kunnen wachten, je aandacht ergens op richten, een taak afwerken of samen iets maken.

Sociale ontwikkeling
Ten slotte is spel belangrijk voor de sociale ontwikkeling van kinderen. Hieronder wordt verstaan: gedragspatronen, gevoelens, houding en begrip dat ze laten zien in relatie tot anderen.

Op jonge leeftijd spelen ze vooral alleen of langs elkaar. Hoe ouder en verder ze in de ontwikkeling komen hoe meer ze bewust zijn van elkaar en echt samen spelen. Ze leren uiteindelijk om samen te werken, elkaar helpen, conflicten oplossen en speelgoed delen.

Het belang van spelen
Bovenstaande informatie komt uit het boek Het belang van spelen. In dit boek vind je naast theorie over spel ook praktische suggesties om het spel te bevorderen bij kinderen van 2 tot 13 jaar.

De verschillende vormen van spel komen aan bod en hierbij worden allerlei passende suggesties gegeven.

De theorie wordt zo met de praktijk verbonden en dit maakt het fijn leesbaar en concreet. Ik heb ontzettend veel leuke ideeën opgedaan, er zitten veel vernieuwende suggesties tussen. Wat ik een groot pluspunt vind is dat er ook aan oudere kinderen wordt gedacht.

Nieuwsgierig geworden?

Klik hier voor meer informatie of om het boek te bestellen.

Het belang van spelen
Auteur: G.M. van der Aalsvoort
Uitgever: Acco Uitgeverij B.V.
Prijs: €20,-

Het belang van spelen

BewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Linda Willemsen

Linda Willemsen is het gezicht achter klasvanjuflinda.nl en zet zich in voor spelenderwijs ontdekken en leren. Daarnaast houdt ze zich bezig met auteurswerk en zorgt sinds oktober 2018 met veel liefde voor haar babydochter.

Geef een reactie